den Haag

side-img-4-defToen op 11 sept 2001 de bekende aanslagen hadden plaatsgevonden organiseerden John Hogervorst, Imke Jelle van Dam en Fredie de Mooi enige jaren later een weekend over 11 september en de betekenis voor de wereld en de wereldpolitiek van deze aanslagen, waarbij het nu wel duidelijk werd gemaakt dat deze aanslagen door de geheime gezelschappen van het westen zelf in elkaar waren gezet teneinde steeds meer een ahrimanische werelddictatuur te kunnen creëren en om de laatste weerspannige landjes te kunnen veroveren, en van hun olievoorraden te kunnen ontroven.

Ondanks alle leugens van de media die ons dagelijks in slaap willen sussen werd het toch wel duidelijk dat het een en ander in de wereldpolitiek een kant uit bewoog zoals deze door Steiner was voorspeld.

Het merkwaardige voor mij was echter, dat als men zich in antroposofische kringen bewoog, men toch wel vaak een beetje een conservatieve, conformistisch-brave ‘rechtse-ballen-mentaliteit’ tegenkwam, met regelmatig VVD-achtig gebral van keurige heren in pakken, wat mij altijd hogelijk verbaasde en met afschuw vervulde.

Ik begreep niet hoe deze on-michaelische levenshouding die totaal inging tegen alles waar Steiner voor stond mogelijk was.

het onstaan van de haagse alertgroep

Tot Loek Dullaart enige jaren geleden in Den Haag met zijn revolutionaire lezingen begon, en die de regelrechte Michaelische moed had om de dingen bij de naam te noemen, die met schokkende boeken en feiten over de zogenaamde ‘complotten’  kwam, zoals over 11 september, skull and bones, het desastreuze neoliberalisme, die meedogenloos blootlegde waar de ahrimanische machten in de wereldpolitiek en de wereldeconomie mee bezig waren.

Het waren indrukwekkende, soms schokkende en opwekkende lezingen die bij de mensen in de zaal de vraag deed oprijzen: Maar als dit zo erg is, dan zouden we er ook iets aan moeten doen! Wat zouden we kunnen doen!?

Daar was dan het initiatief voor de Alert-werkgroep geboren.

In het begin werden er boeken van Robin de Ruiter en andere belangrijke boeken besproken, en de mensen konden vertellen over wat hun was opgevallen in de actualiteit,  wat er voor opmerkelijke ontwikkelingen gaande waren, of welk belangwekkend boek was verschenen.

Opmerkelijk was echter ook de tegenstand tegen de Alert-werkgroep.

Ook in antroposofische kring kwam ik lieden tegen die hun afschuw over de lezingen en de benadering van Loek uitspraken en die klaarblijkelijk de leugens die de reguliere media ons opdist voor zoete koek aannamen.

Petje af voor Loek dat hij onverstoord, tegen alle tegenwerking en kritiek in, gewoon doorgaat met het verkondigen van zijn belangrijke boodschap, hij is de man die een revolutionaire en michaelische impuls gaf binnen de antroposofische beweging waar ik al decennia op zat te wachten, en wat dringend noodzakelijk is, omdat de tijd dringt, en het moment waarop de totale ahrimanische terreur en controle, die bijna dagelijks toeneemt met nieuwe controle-maatregelen, onomkeerbaar is.

Het is NU de tijd om Wakker te worden, de tijd dringt!

Voor mij is het altijd een verademing dat men na een maand lang leugens en manipulaties via de reguliere media, die een dermate opdringerig en dwingend karakter hebben dat je er bijna in gaat geloven, bij de Alert-werkgroep je je toch weer even kunt laven aan de waarheid, aan een gezond tegenwicht, waarbij de actualiteit weer even kritisch en met gezonde waarheidszin wordt geëvalueerd.

Ten aanzien van het vraagstuk wat we nu eigenlijk echt kunnen DOEN: dat is volgens mij nog niet zo heel duidelijk van de grond gekomen, in de zin van acties voeren of dergelijke. Waar mogelijk participeren we bij demonstraties zoals die van Vrijbit en andere groeperingen, want er zijn heel veel verschillende groeperingen op dit moment die verwante dingen nastreven als wij Alerters, zoals de nieuwsbrieven van de websites Koppverlag, dewereldmorgen, wanttoknow, niburu, het tijdschrift en de congressen van frontier, nexus etc.

Maar het feit dat de Alert-werkgroep bestaat en dat er in andere steden ook steeds meer Alert-werkgroepen zijn gekomen duidt op een toenemende groep mensen die mede dankzij de belangrijke lezingen van Loek over actuele onderwerpen, wakker zijn geworden, die daadwerkelijk op een of andere wijze, zij het alleen maar in gedachte, of sommige in meditatie en gebed, zich willen inzetten, om deze prachtige aarde om te vormen tot een plek waar liefde, rechtvaardigheid, geestelijke vrijheid, medelijden, schoonheid en spiritualiteit weer een steeds belangrijker plaats innemen.

Marc van Delft, 11-11-’11.