Appelscha

side-img-4-defSinds september 2010 is er ook in Appelscha een groep die deel uitmaakt van de landelijke Alert organisatie. De Appelscha-groep bestaat uit 31 leden waarvan er 20 min of meer regelmatig aanwezig zijn.
Door onderlinge uitwisseling van informatie, die de gangbare media ons niet altijd verschaffen, proberen we beter op de hoogte te raken over wat er nu werkelijk gebeurt in de wereld. Wij proberen vervolgens door het schrijven van brieven of het voeren van gesprekken met betrokkenen enige verandering aan te brengen.

daad bij het woord

De voorgaande jaren lag het accent in onze bijeenkomsten voornamelijk op informatieuitwisseling. Dit jaar hebben wij besloten: “De daad bij het woord te voegen en de koe bij de horens te vatten”. Het laatste bijna letterlijk. Wij hebben namelijk grote aandacht besteed aan de kwestie hoornloos vee, waarvan de melk als een Demeterprodukt wordt verkocht, wat volgens kenners niet kan. Er heeft inmiddels een brievenactie plaats gevonden en er zijn gesprekken geweest van enkele alertleden met de Demeter Vereniging. Dit is één voorbeeld van de dingen die onze aandacht hebben.

vrijheid van onderwijs

Het volgende punt waar wij onze aandacht op richten is het Vrije school onderwijs. In hoeverre is het nog vrij, d.w.z. vrij van staatsbemoeienis?

meditatie

Zeer belangrijk zijn ook onze meditatieve activiteiten, waardoor wij ook de niet-zintuiglijke wereld bij onze samenwerking proberen te betrekken.

Meer over onze doelstellingen kunt u lezen op de homepage van deze website.

bijeenkomsten

Eens per maand op zondag middag in de Gelmerhof, Willemstad 11 in Appelscha.

  • 13.00u – inloop met koffie en thee
  • 13.30u – aanvang
  • 14.45u – half uur pauze
  • 16.30u – afsluiting met een meditatiespreuk

contact

Als u meer wilt weten of mee wilt doen, bel of mail dan naar
Corrie van der Zee – Spijkers
0522 – 47 34 88
van_der_zee20@kpnmail.nl of corrie.spijkers@gmail.com