CRISPR DNA-techniek: waar blijft de openbare discussie en wetgeving?

Bij de controversiële en snelle ontwikkeling die de CRISPR techniek met zich meebrengt in het manipuleren van het DNA van plant, dier en mens, blijft de publiekelijke discussie en regelgeving ver achter. Men moet echter per direct het debat omtrent de risico’s van deze techniek voeren, wetgeving opstellen en een internationaal coördinerend orgaan oprichten, nu de commercie zich deze ‘makkelijk toe te passen’ techniek reeds wil toeëigenen in patenten en producten. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om dit niet alleen te waarborgen, maar ook te zorgen dat er een referendum komt dat zal bepalen wat de samenleving werkelijk wil.

Cuba’s ‘groene revolutie’ in de landbouw

Over hoe het komt dat Cuba zo’n kleine ecologische voetafdruk heeft, dat een stad als Havana met meer dan 2 miljoen inwoners in staat is zichzelf te voeden, gaat het volgende artikel van Albert Roessingh. Over een stille, onbekende revolutie die mondiaal een KEERPUNT in het denken en handelen teweeg zou moeten brengen …