Het CETA referendum, de rust bedriegt

Voorafgaande aan de recente G20-top in Hamburg is besloten dat een aantal onderdelen van CETA op 21 september al voorlopig in werking treden. Dit terwijl nog lang niet alle nationale parlementen in de EU akkoord zijn gegaan met CETA. Dat is vanuit democratisch oogpunt natuurlijk zeer ongewenst, want het creëert al feiten terwijl de parlementen zich nog moeten uitspreken.