Elana Freeland: Chemtrails, HAARP and the full spectrum dominance of Planet Earth 5G

We are entering a Space Age, but not the kind President Kennedy originally envisioned. This Space Age is replacing resource wars and redefines planet earth as a “battlespace” in accordance with the military doctrine of “Full-Spectrum Dominance.”

10. 9/11 als de trigger voor 14 financieel-economische en geostrategische doelen van de regering Bush

Er zijn mensen die beweren dat de risico’s (politiek, juridisch, publieke opinie) voor de Amerikaanse regering zo groot waren dat het een onaannemelijk scenario is te veronderstellen dat zij zelf bij 9/11 betrokken zou zijn. Het juiste antwoord daarop kan alleen maar zijn: dan hebben ze kennelijk voor die betrokkenheid enorme goede en zelfs doorslaggevende redenen gehad. Hier onder staan 14 van die beweegredenen. Sommigen speelden al voor 9/11.