Pamflet geldcreatie

Op de hogeschooldag in Amsterdam (zaterdag 11 april 2015) werden de verschillende werkgebieden die binnen de antroposofische vereniging bestaan, gepresenteerd. Ook was er de mogelijkheid zelf een onderwerp of onderzoeksgebied te presenteren in het wereldcafé na de lunchpauze. Als onderwerp bracht Henk Burgman (alertgroep Zeist) in “geldcreatie en samenleving”. Op tafel lag een pamflet met een korte toelichting over het thema. Samen met Bob Siepman van den Berg heeft Henk een kring mensen te woord gestaan. Er was een oprechte belangstelling voor het thema.