10. 9/11 als de trigger voor 14 financieel-economische en geostrategische doelen van de regering Bush

Er zijn mensen die beweren dat de risico’s (politiek, juridisch, publieke opinie) voor de Amerikaanse regering zo groot waren dat het een onaannemelijk scenario is te veronderstellen dat zij zelf bij 9/11 betrokken zou zijn. Het juiste antwoord daarop kan alleen maar zijn: dan hebben ze kennelijk voor die betrokkenheid enorme goede en zelfs doorslaggevende redenen gehad. Hier onder staan 14 van die beweegredenen. Sommigen speelden al voor 9/11.

9. Shanksville als metafoor voor 9/11 en voor Amerika

Magchiel Mattijhsen: Ik ben van mening dat er binnen de truth-beweging veel te weinig aandacht aan het fantasieverhaal van vlucht 93 is besteed. Het gat in de grond bij Shanksville is het grootste gat in de hele 9/11-story, groter dan dat van Ground Zero.

5. De twee torens

Waarom de officiële verklaring van de instorting van de Twin Towers onmogelijk is. Het derde artikel van Magchiel Matthijsen over 9/11.