Grond kun je niet bezitten

Eerder stuurde Albert Roessingh een artikel in over Cuba’s ‘Groene revolutie’. De reden dat iemand hem het verhaal over die ecologische revolutie toestuurde, lag in het artikel over ‘grond en vastgoed’ dat Albert onlangs in het Surinaamse avondblad De West plaatste. Dat artikel plaatsen wij nu ook.

Hemel of hel: het is wat wij er zelf van maken

Door de enorm verslechterde sociaal economische situatie in Suriname (o.a. zijn de inkomens in een jaar tijd gehalveerd) is er een grote beweging aan het ontstaan die Bouterse c.s. naar huis willen sturen. Maar wat daarna? Dat is waar een gezelschap van mensen met heel verschillende achtergronden zich mee bezig houdt.
Op 8 mei werd hierover een avond belegd, met o.a. Albert Roessingh.

Waarom worden de rijken rijker en de armen armer?

Door de enorm verslechterde sociaal economische situatie in Suriname (o.a. zijn de inkomens in een jaar tijd gehalveerd) is er een grote beweging aan het ontstaan die Bouterse c.s. naar huis willen sturen. Maar wat daarna? Dat is waar een gezelschap van mensen met heel verschillende achtergronden zich mee bezig houdt.
Dit artikel uit het Surinaamse avondblad De West is een verslag van de voordracht die Albert Roessingh samen met twee anderen hield op 8 mei over de contouren / krijtlijnen van een nieuwe economie.