11. “Wil je me laten geloven dat een regering zijn eigen burgers ombrengt?”

Hieronder zal ik aantonen dat de begrijpelijke aanvankelijke innerlijke weerstand tegen deze aanname geen stand kan houden tegen andere argumenten, argumenten die direct met de specifieke cultuur van Amerika te maken hebben. Zij hebben te maken met het innerlijke levensgevoel van de gemiddelde Amerikaan, met de veranderende economische situatie in de wereld en met de zorg en het gevoel van verantwoordelijkheid bij de personen in de regering die de besluiten nemen. In deze volgorde staan we hier ook bij stil.

10. 9/11 als de trigger voor 14 financieel-economische en geostrategische doelen van de regering Bush

Er zijn mensen die beweren dat de risico’s (politiek, juridisch, publieke opinie) voor de Amerikaanse regering zo groot waren dat het een onaannemelijk scenario is te veronderstellen dat zij zelf bij 9/11 betrokken zou zijn. Het juiste antwoord daarop kan alleen maar zijn: dan hebben ze kennelijk voor die betrokkenheid enorme goede en zelfs doorslaggevende redenen gehad. Hier onder staan 14 van die beweegredenen. Sommigen speelden al voor 9/11.

9. Shanksville als metafoor voor 9/11 en voor Amerika

Magchiel Mattijhsen: Ik ben van mening dat er binnen de truth-beweging veel te weinig aandacht aan het fantasieverhaal van vlucht 93 is besteed. Het gat in de grond bij Shanksville is het grootste gat in de hele 9/11-story, groter dan dat van Ground Zero.