Alertcolumn 91: Build Back Better aan de macht

Wat kun je doen als Bayer/Monsanto en Certis als je meer macht wil hebben op agrarisch gebied en meer invloed wilt uitoefenen op de politiek en de machtsstructuren in Nederland? Dan richt je een goodwill commu-nicatiebureau op dat reclame voor je maakt in Nederland en die probeert invloed uit te oefenen op de (agrarische) politiek en je noemt dat bureau “ReMarkAble”. “Opmerkelijk” is dat zeker!

En wat doet dat communicatiebureau dan om te zorgen dat Bayer/ Monsanto en Certis meer greep krijgen op het agrarische beleid in Nederland? Ze richten een politieke partij op: BoerBurgerBeweging (BBB), een partij die inspeelt op de ontevredenheid, een protestpartij die reageert op één van de grootste problematieken van deze tijd: het uitkopen (zelfs gedwongen) van boerenbedrijven, het “om zeep helpen” van de boerenstand.

Bayer en Monsanto zijn natuurlijk vooral bekend geworden door hun genetische manipulatie van zaden en het daardoor kunnen patenteren ervan, zodat ze eigenaar zijn, met alleenrecht, van vele biologische producten: planten en zelfs dieren (wie weet binnenkort ook nog de mens…!), wat hun grove winsten bezorgt.

Maar zij zijn ook de leveranciers van giftige bestrijdingsmiddelen, zoals Round-Up met glyfosaat die de bodem in Europa (en de rest van de wereld) volkomen vergiftigt. Zij mogen dat nog minstens vijf jaar blijven doen in Europa, zo heeft een “Commissie van deskundigen” van de Europese Unie beslist, terwijl ze wisten dat een grote meerderheid van het Europese Parlement voor een verbod op deze middelen was. Maar het Europese Parlement heeft daar niets over te zeggen, zij hebben als “commissie van deskundigen” het recht om, afwijkend van het parlement, te besluiten dat er nog vijf jaar door mag worden gegaan met het vervuilen van de bodem, overal in Europa….

Hoe ondemocratisch en autocratisch wil je het hebben? Dit is het beste bewijs hoe totalitair de Europese Unie is qua opzet en besluitvorming. Weer een sterk argument om als Nederland zo gauw mogelijk uit de EU te stappen: Nexit, Nederland uit de EU, liever vandaag dan morgen…

Niemand heeft het er in die hele discussie over dat er maar één echte oplossing is van het stikstofprobleem en dat is niet minder boeren, maar anders boeren. Als je niet een overmaat aan stikstof in je veevoeders stopt en als je de akkers en weilanden niet overvloedig bestrooit met stikstofrijke kunstmest, dan is er helemaal geen stikstofprobleem.

Als alle boeren (vrijwillig, niet gedwongen, maar misschien in de aanvang geholpen door subsidies) zouden overschakelen op biologische landbouw, of liever nog op de biologisch-dynamische landbouwmethode, waarmee ook de aarde nog genezen en verbeterd wordt, dan hebben we totaal geen stikstofprobleem meer. Helemaal niet!

Het “groenboerenplan” waarin dit werd ontvouwd en dat werd opgesteld door biologische en biologisch-dynamische landbouworganisaties, dat dit beschrijft in tien aanbevelingspunten en dat werd aangeboden aan de verantwoordelijke ministers werd door hen goed ontvangen: “Daar moeten we inderdaad naar toe met de landbouwsector”, zeiden ze, maar vervolgens werd daar helemaal niets mee gedaan. Wel mooie woorden, maar geen daden!

De belangen van de veevoederbedrijven en hun vervuilende producten en de greep van vervuilende en genetisch manipulerende bedrijven als Monsanto/Bayer en Certis op onze landbouwsector is kennelijk al te groot geworden. En wat op de achtergrond als sturende factor vooral ook aanwezig is, zijn de verticale boerenbedrijven, de toekomstige landbouw-methode, waarbij het hele groeiproces is ondergebracht in een groot fabrieksgebouw, met LED-lampen, zonder zonlicht en zonder aarde, alles wordt kunstmatig gedaan, computergestuurde temperaturen, lucht-vochtigheid, plantenvoeding, etc. Alles losgemaakt van de natuur, alles zonder etherkrachten, volledig fysiek gemaakt, geahrimaniseerd.

Deze krachten zijn het die de boeren weg willen hebben om hun plaats over te nemen met winstgevende fabrieken, zij investeren in deze nieuwe technologieën, het is Microsoft (Bill Gates koopt overal landbouwgronden op) die samen met Monsanto/Bayer, Certis etc. de strijd heeft aangebonden met de gevestigde landbouwmethodes om nog meer winst te kunnen maken.

Grote motor in Nederland achter deze nieuwe tendens is DSM, vroeger kolenmijnen en chemisch concern, nu grote speler op de nieuwe voedselmarkt. De CEO van DSM momenteel is Edith Schippers (VVD). Vanuit de Universiteit en Landbouwhogeschool Wageningen wordt deze nieuwe landbouwmethode gesteund. Via zogenoemde landbouwhubs (die werken aan wat ze noemen: “de digitale transformatie van de landbouwsector” of ook wel: “smart farming technology”) wordt deze methode gepromoot en over Nederland uitgerold. Deze landbouwhubs (een hub is een naaf, een spil, waar alles omheen draait) werken samen in een groot landelijk overleg. Wie is de voorzitter van dit overleg? Precies: Edith Schippers!

BBB, dat BoerBurgerBeweging betekende, maar die naam wordt niet meer gebruikt, want volgens Henk Vermeer, voormalig vennoot van communicatiebedrijf ReMarkAble en nu bestuurssecretaris en perschef van BBB, is het nu gewoon BBB geworden als merknaam.

Dat is natuurlijk ook de afkorting van Build Back Better en dat zal wel geen toeval zijn, toeval bestaat niet. Het was natuurlijk een briljante reclamecampagne van ReMarkAble voor BBB via al die protestacties met omgekeerde vlaggen (goed bedacht overigens) – die, nu het doel is bereikt, weer rechtgehangen mogen worden – en al die acties met tractoren op de snelwegen en het Binnenhof. Dankzij de hulp en ondersteuning (ook financieel) van het bureau ReMarkAble is BBB nu de grootste politieke partij in Nederland geworden… BBB zal nu alle provinciebesturen en waterschappen kunnen gaan gijzelen en in de tang nemen.

Henk Vermeer (ReMarkAble), Caroline vd Plas, Wim Groot Koerkamp (ReMarkAble)

Bayer/Monsanto en Certis gaan nu Nederland regeren. En wij staan er bij en kijken er naar. Wat te doen? Het is allereerst belangrijk om deze belangenverstrengelingen openbaar en wereldkundig te maken (er wordt al over gesproken in reguliere mainstreammedia). Ook zou het goed zijn als alle provinciebesturen om deze reden zouden weigeren om samen te werken met BBB. BBB vertegenwoordigt niet de boeren, BBB vertegenwoordigt het communicatiebedrijf ReMarkAble dat als zijn beste klanten heeft: o.a. Bayer/Monsanto en Certis.

Gedeelte van de klantenlijst van ReMarkAble die op hun website staat vermeld

Dit is geen complottheorie, het zijn feiten, het is de waarheid. Iedereen kan dat zelf zien op de websites van BBB, van ReMarkAble, kan zien dat zij hetzelfde adres hebben dus hetzelfde zijn. En je kunt op de klantenlijst van ReMarkAble zien wie daar allemaal – naast Bayer/Monsanto en Certis – nog meer opstaan, zoals de slachtgigant Vion, melkrobotfabrikant SAC etc.etc
Het is ook belangrijk dat we met nog meer kracht de ideeën van de biologisch-dynamische landbouwmethode over het voetlicht brengen, voordat onze hele landbouw opgeslokt wordt door de bigtech-industrie! Ook hier moet iedereen worden wakker geschud en in actie komen… voordat Edith en Caroline de handen ineenslaan en heel Nederland één grote gedigita liseerde voedselfabriek is geworden (zie ook het artikel in de Andere Krant: “Voedselfabrieken staan in de steigers om boeren te vervangen”)

16 maart 2023
(de dag na de Provinciale Staten Verkiezingen)
Loek Dullaart

PS Hieronder laat ik volgen wat ik via Janneke Monshouwer en Marc van Delft kreeg toegestuurd en waar alle websites en alle feiten keurig op een rijtje staan.

Samenvatting van Theo:

De zetel van Caroline van der Plas (het CDA in een nieuw jasje) kostte ca € 200.000,-
en daarom is BBB zoveel in het nieuws (MSM) en FVD wordt genegeerd

Bewijs?

 1. De financiering van de BBB (dit staat inmiddels in bepaalde kringen al voor de “Build Back Better” partij) komt van marketingbedrijf ReMarkAble. Het bedrijf Bayer Monsanto (Bayer is eigenaar van Monsanto) is een grote klant van dit bedrijf. Klanten: https://remarkable.nl/klanten
 2. De oprichter / eigenaar van ReMarkAble, Wim Groot Koerkamp en marketingdirecteur Henk Vermeer zijn weer secretaris en penningmeester bij de BBB. Daarnaast is Vermeer ook nog eens de campagneleider voor de BBB.
  Wim Groot Koerkamp (ReMarkAble): https://remarkable.nl/teamleden/wim-groot-koerkamp
  Wim Groot Koerkamp (BBB): https://boerburgerbeweging.nl/fractie/henk-vermeer/
  Henk Vermeer (ReMarkAble): https://remarkable.nl/opmerkelijk-nieuws/henk-vermeer-verlaat-remarkable-voor-bbb
  Henk Vermeer (BBB): https://boerburgerbeweging.nl/fractie/henk-vermeer/
 3. BBBabes on tour: Robert Veldhuis


  BBBabes on tour: Femke Wiersma
  https://twitter.com/BoerBurgerB/status/1349008678406520841

 4. De BBB heeft vanaf 2019 van ReMarkAble giften ontvangen, die in totaal uitkomen op een bedrag van 174.000 euro.
  BBB geeft de gift (althans 160.000) van ReMarkAble aan op hun Facebook pagina:
  https://www.facebook.com/BoerBurgerBeweging/photos/a.368754180439741/757939528187869/?type=3
  Zij stellen “1 bedrijf is hierop een uitzondering. Dat is het communicatiebureau van mede BBB-oprichters Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer. Vanaf eind 2018 hebben zij gewerkt aan het maken van het BoerBurgerBoek, de huisstijl van de partij en de voorbereidingen en uitvoering van de campagne. De inzet van al die uren hebben ze gedaan zonder hiervoor geld te vragen. Alleen drukwerkkosten etc zijn 1 op 1 doorbelast. Deze inzet, waarover het genoemde bedrag in het artikel gaat, hebben wij volgens de regels verantwoord als ‘gift in natura’. We willen ReMarkAble hier hartelijk voor bedanken.”
 5. Het adres van de BBB is hetzelfde als het adres van het communicatiebureau van Bayer Monsanto in Nederland.
  Adres BBB: https://www.overheidslinks.nl/politieke_partij/bbb.htm
  Adres ReMarkAble: https://remarkable.nl/en/contact
  Groningerstraat 21, 7418 BX in DEVENTER (NL)
 6. Bayer Monsanto, Cargill en Dupont hebben bijna 17 miljoen hectare landbouwgrond in Oekraïne gekocht. Dat is zo’n 60% van de beschikbare landbouwgrond in het land.
  Bronnen:
  https://www.allaboutfeed.net/animal-feed/feed-processing/monsanto-to-expand-its-business-in-ukraine/
  https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Brief_CorporateTakeoverofUkraine_0.pdf
  https://www.cargill.com/2021/cargill-becomes-majority-shareholder-of-its-joint-venture
 7. En dan Bayer Monsanto? Wie zijn dat eigenlijk? Zij patenteerden meer dan 300 fruit en groente soorten waardoor onafhankelijke boeren moeten betalen aan het bedrijf om het te mogen kweken.
  Ze waren ook het eerste bedrijf dat een dier wisten te patenteren, een vleesvarken. Daardoor heeft het dier geen dierenrechten maar is het een product van Bayer Monsanto.
  Het bedrijf produceert ook Roundup, oftewel Glyphosaat, wat verantwoordelijk is voor een hele hoop kanker in de westerse wereld. Dat heeft ook voor de massale sterfte van honingbijen gezorgd.
  Waar kennen we Bayer ook nog van? Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het onderdeel van IG Farben en produceerde het Zyklon-B voor de nazi’s. Ook al zo’n fijn product. En Monsanto (nu dus onderdeel van Bayer) produceerde tussen 1965 en 1969 ook een stofje voor het Amerikaanse leger wat we Agent Orange noemen, een ontbladeringsmiddel wat voor verschrikkelijk veel gezondheidsklachten zorgde in Azië, met name Viet Nam.
 8. Dan nog die Tweets van Caroline.
  In 2018 bedankt ze Bayer Monsanto (zie afbeelding): https://twitter.com/lientje1967/status/1062019864431390720
  ReMarkAble communicatie (https://remarkable.nl/klanten)
  Klanten | ReMarkAble communicatie
  Klanten zijn ons bestaansrecht. En ja, op dit punt zijn we behoorlijk ouderwets: we doen (nagenoeg) alles voor de klant! We zijn #boerentrots op onze klanten