Alertcolumn 90: Coronacrisis en de driegeleding

Vandaag, 29 juli is het startsein gegeven voor de vaccinatieprikken van het najaar: “Iedereen van 12 jaar en ouder kan binnenkort een herhaalprik tegen Corona halen (aldus minister Kuipers). “De herhaalprik tegen Corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en tegen sterfte op peil te houden”. Dit laatste moet waarschijnlijk zijn: “om ernstige ziektes en (over)sterfte op een hoog peil te houden”. Want dat is wat vaccinaties doen: ze beschermen niet maar brengen allerlei ernstige ziektes en een enorme oversterfte. Zouden er nog mensen zijn die zichzelf aanmelden en vrijwillig zo’n rare vierde prik gaan nemen?? Terwijl ze weten dat de eerste drie ook niet geholpen hebben tegen Corona en dat deze rare mrnA-injecties heel veel ernstige ziektes bewerkstelligen??

Gelukkig dat maar minder dan de helft van de Nederlanders die derde prik destijds nam, logisch, want hen was beloofd dat twee genoeg was om je te beschermen, maar dat bleek niet zo te zijn… Terecht dacht iedereen toen, als twee prikken niet helpen, waarom zouden drie (dezelfde) prikken dan wel helpen?? Logisch dat een vierde prik dus ook niet helpt, maar wel veel bijwerkingen en ellende veroorzaakt…. Dus je zou verwachten dat zich nog veel minder mensen voor deze vierde prik zouden melden dan voor de derde…

 

Geleerde lessen

Dit zijn de belangrijkste lessen die we geleerd hebben van twee jaar Coronacrisis:

 1. Corona is dus geen ernstige ziekte gebleken, de aantallen ziektegevallen waren identiek met de normale jaarlijkse griepaantallen. Er stierven vooral oude mensen aan, de gemiddelde leeftijd van de Coronadoden was hoger dan de gemiddelde levensverwachting (boven de 80 jaar). Dus alle maatregelen hadden niet genomen hoeven te worden.
  Covid-19 is geen A-ziekte, op die A-lijst behoort hij niet te staan…
 2. Alle maatregelen die genomen werden hielpen niet. Mondkapjes en anderhalve meter konden en kunnen geen besmetting verhinderen. Bovendien zijn mondkapjes heel ziekmakend gebleken. Mensen die ze vaak of lang aanhadden of op moesten kregen constant hoofdpijn en kwamen in ernstige ademnood. Dit middel was dus erger dan de kwaal… Ook dit is een belangrijke les: nooit meer mondkapjes, en als ze dat wel van ons eisen: allemaal altijd en overal mondkapjes weigeren!
 3. Het zou ridicuul zijn om ooit nog de overbelasting in de zorg als argument te gebruiken voor wat dan ook. Die overbelastheid heeft namelijk drie oorzaken: 1. Ziekenhui-zen willen winst maken, dat doen ze vooral door te bezuinigen op verpleegsterssalarissen. 2. Er zijn in de loop der jaren minder ziekenhuisbedden gekomen dan vroeger en ook minder ic-bedden. (Duitsland heeft er per hoofd van de bevolking VIER KEER ZOVEEL… ). Het beddentekort is dus de schuld van de regering, van de beleidsmakers. 3. En denk maar niet dat de Coronacrisis geleid heeft tot uitbreiding van het aantal bedden of ic-bedden… het zijn er nu nog minder geworden.
  Wat een mismanagement van onze regering!! En nu kunnen ze dus/gaan ze dus die overbelasting in de zorg weer gebruiken om mensen tot een vierde prik te pressen. Dat er nu nog mensen zijn die hier in trappen en die die onzin geloven…..! Als er een tekort is in de zorg is dat niet de schuld van de zieken, maar van de regering en hun mismanagement….!
 4. Twee vaccinaties zouden je je vrijheid weer terug geven, want daarmee zou je volledig beschermd zijn tegen elke vorm van Corona. Nou, mooi niet, met twee vaccinaties blijk je niet beschermd te zijn en ook niet met die derde boosterprik erbij, je kreeg gewoon toch ook Corona. Dus het had en heeft geen enkele zin om je te laten prikken. Prikken helpt niet tegen infecties, ook niet om de infecties minder heftig te laten verlopen, integendeel! Dat doet wel ivermectine, een bekend medicijn, dat overigens niet gebruikt mocht worden, terwijl het zo goed helpt. Vooral in India en Afrika hadden ze daar opmerkelijk goede resultaten mee. Dus het werd alleen verboden om meer Covidslachtoffers te kunnen maken en meer druk te kunnen uitoefenen op mensen om de prik(ken) te nemen!
 5. Dat vaccinaties niet helpen tegen Covid-19 en ivermectine wel laat het volgende interessante lijstje met getallen zien:

  Covid-19 gegevens

  U.S.A

  Nigeria

  Aantal inwoners 329 miljoen 206 miljoen
  Vaccinatiegraad 67 % 2%
  Aantal Coronadoden ruim 1 miljoen 3.143
  Mortaliteitscijfer dus: 0,3 % 0,0015 %
  Is per 100.000 mensen: 304 1,5
  Veel Ivermectine gebruik
  Nee Ja

  Soms zegt zo’n lijstje meer dan heel veel woorden.

 6. De nog niet uitontwikkelde vaccinaties (ze zijn nog in de ontwikkelingsfase, het onderzoek naar de veiligheid loopt nog door tot 2023, dus iedereen wereldwijd die geprikt is met deze gen-veranderende techniek is proefkonijn in dit levensgevaarlijke experiment) blijken totaal onveilig te zijn en heel veel ziektes te veroorzaken, vaak ook met dodelijke afloop. Vooral voor jongeren geldt dat de vaccins veel gevaarlijker voor hen zijn dan de Covid-ziekte zelf.
  Dit is wat je door de vaccinaties kunt krijgen: bloedproppen overal in het lichaam, met name in het hart en in de hersenen, (zoals bij veel piloten is gebeurd, die plotseling stierven in de lucht… tot nu toe is dat gelukkig voor de vliegtuigen goed afgelopen), ontstekingen, o.a. van de hartspier (waardoor sporters plotseling dood neervielen op het veld, of mensen achter het stuur, die plotseling “onwel” werden, stierven en ongelukken veroorzaakten etc.), hersenontstekingen, miskramen, gordelroos (met jeuk over het hele lichaam), diverse kankers, vooral dus ook bij jonge mensen. Ongelooflijk hoeveel ziektes er momenteel uitbreken of versterkt worden dankzij deze vaccins…. Er zijn nog nooit zoveel mensen ziek geweest (in de zomer….!)
 7. Het is uiterst bevreemdend dat geen enkele krant, tijdschrift of televisierubriek in de zogenoemde ‘mainstreammedia’ over deze vaccinatieschade bericht. Nu hebben de farmaceutische bedrijven in hun contracten met de regeringen ook zware boetes bedongen voor als er iets gepubliceerd zou worden over vaccinatieschade…
  En kennelijk houden alle kranten, op1-programma’s en achter het nieuws zich aan deze ongeschreven afspraak.De meeste mensen weten dus niets over al die mensen die door de vaccins sterven, ernstig ziek worden of blijvend invalide zijn geworden.
  Dat vaccins de oorzaak zijn van zoveel oversterfte, zoveel doden en gewonden is een grote misdaad. De daders daarvan moeten zwaar worden bestraft. Het afdwingen van zulke levensgevaarlijke vaccinaties bij zoveel mensen door te vertellen dat ze veilig zijn is misschien nog wel een grotere misdaad. Maar om dan vervolgens al die doden en gewonden dood te zwijgen, waardoor niemand een goed beeld van de waarheid krijgt is misschien nog wel de grootste misdaad…!
 8. Eigenlijk toch wel gek, dat maar zo weinig mensen deze aantallen slachtoffers kennen. Toch staan ze gewoon op de website van de EMA, het Europese Medicijn Agentschap (al is de toegang tot deze èchte informatie wel met allerlei extra (lange) doorverbindingen zo moeilijk mogelijk gemaakt….). Een maand geleden, op 18 juni j.l. was dit de stand van zaken:Meer dan 45.000 doden en 4 en een half miljoen gewonden is héél erg veel. Ongelooflijk veel en een onbeschrijflijk leed! Maar er moet nog bij in gecalculeerd worden dat hooguit 6 % van alle gevallen wordt gemeld, sommigen spreken over minder dan 1 %, maar 6 % is een uiterst veilige marge. Als je daar van uit gaat, dan moet je alle getallen nog met 16 vermenigvuldigen. Dan zijn er geen 45.000 doden, maar 700.000 (!) doden gevallen in de EU door de vaccinaties en geen 4 ½ miljoen gewonden, maar 70 miljoen gewonden. Dat is niet te bevatten veel…! En onbegrijpelijk, ja, misdadig dat hierover gezwegen wordt.
  Een vrouw van een jonge arts in Amerika, die stierf meteen nadat hij het vaccin had genomen (bloedklonters in zijn hart) zei tegen journalisten: “” Vertel aan iedereen hoe en waardoor hij is gestorven, dan heeft zijn dood zin gehad, dan is hij niet voor niets gestorven….
  Al die slachtoffers hebben een naam, een gezicht, een verhaal, een leven dat onderbroken is, een familie en leed, veel leed.
 9. Het is nu, in de zomer van 2022, weer even een beetje rustig geweest op het Coronavlak. Het enige wat we wel gezien hebben zijn die Chinese steden die massaal op slot gingen om te voorkomen dat er ook maar één iemand Corona kreeg. Wat een enorme waanzin om dat te proberen, wat een ellende heeft dat veroorzaakt bij vele miljoenen mensen (Sjanghai alleen al heeft een inwonersaantal van 24 miljoen mensen oftewel anderhalf keer zoveel als heel Nederland). En die mochten geen van allen de straat op, dus hoe kom je dan aan eten?? (zie omslagfoto)
  En dan ook nog dat afschuwelijke controlesysteem in China, waarbij je voor alles punten en strafpunten krijgt. En als je te veel strafpunten hebt, mag je niet meer reizen of iets kopen, dan kom je op de zwarte lijst en word je uitgesloten, een sociale paria, waartegen gewaarschuwd wordt en die iedereen wil proberen te ‘bekeren’, her op te voeden… Net zo als in de tijd van Mao, maar dan erger…
 10. Nee, wat er gebeuren gaat met Corona is nu nog koffiedik kijken. Maar toch is er enige hoop dat als er nieuwe maatregelen komen, veel meer mensen hun poot stijf houden en niet meedoen met al die lockdowns, social distancy, mondkapjes etc. Als ook restaurants, bioscopen, theaters, concertzalen meedoen en weigeren om aan deze onnuttige en onzinnige maatregelen mee te werken, als veel individuen en hun organisaties weigeren om mee te doen omdat de maatregelen in het verleden echt onnuttig zijn gebleken, dan houdt alles op, dan kunnen we blijvend weer in vrede en vrijheid leven. Als wij ze niet willen en niet doen, dan houden ze op.

Vrijheid in de gezondheidszorg: zo zijn we weer aangekomen bij de driegeleding (= vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economische). Maar vrijheid in de gezondheidszorg als onderdeel van het geestesleven gaat nog wel iets verder dan weigeren mee te doen aan onnodige, onnuttige quarantaine-maatregelen…. Het vereist ook dat ik het recht heb op een eigen opvatting m.b.t. ziekte en gezondheid en dat geen overheid mij af kan houden van dat grondrecht van mij als individu, als mens. Dat hoort verankerd te zijn in de grondwet, zonder één mits of maar erbij……

Daarbij geldt allereerst dat het een volstrekt eenzijdige, materialistische en naïeve opvatting over een ziekte is wanneer je denkt dat de boosdoener en veroorzaker van de ziekte een minuscuul virusdeeltje is, een vijand die van buiten komt en de ziekte bij jou bewerkstelligt. Zo simpel en eenduidig is het niet. Een ziekte wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren, waarbij zeker ook je aanleg voor een ziekte, je conditie, je immuunsysteem, je welbevinden een hoofdrol speelt. ‘Terreingeneeskunde”, noemt Dr. Hans Moolenburgh dat, probeer alle omgevingsfactoren te wijzigen, je immuunsysteem te versterken, zodat de ziekte geen kans meer krijgt. Bovendien is het lichaam voor de meeste ziektes (Dr. Hamer – van de Germaanse geneeskunde – zegt: “alle ziektes”) in staat om zelf te regeneren: salutogenese, zelfgenezing.

Je bent als mens dan de ondersteuner van dit lichaamseigen genezingsproces. In dat model is natuurlijk helemaal geen plaats voor vaccinaties. Zelfs wat je vaak hoort, dat je je toch wel wil beschermen tegen gevaarlijke, verlammende of dodelijke ziektes als polio of tetanus hoort niet in dat plaatje. Polio is een ziekte die vergelijkbaar is met een gewone griep, alleen een veel voorkomende complicatie daarbij is een zenuwverlamming. Maar die komt haast niet meer voor. Hij komt alleen nog voor bij mensen die geprikt zijn (en de ziekte dus ingespoten krijgen en er ziek van worden) en huisgenoten van mensen die geprikt zijn (en aangestoken worden door mensen die de ziekte ingespoten hebben gekregen en dan toch besmettelijk zijn, zie Viera Scheibner Vaccinaties). Het is toch alles een beetje anders dan de meeste mensen denken…

Voor die zelfgenezing moet je natuurlijk wel beschikken over een goede conditie. Je conditie hangt af van goede en evenwichtige voeding, beweging in de buitenlucht, van een rustige en opgewekte stemming en van vitaminepreparaten, huis- en kruidenmiddeltjes zodra je je onwel voelt en de eerste symptomen waarneemt van een opkomende ziekte of verkoudheid. Ziekmakende factoren daarentegen zijn: angst, zorgelijkheid, uitzichtloosheid, eenzaamheid, maar ook de straling en de werking van machines en apparaten die inwerken op onze etherische krachten.

Laten we vooraf stellen dat ieder mens volstrekt vrij is, vrij zou moeten zijn en dat dat in wetten moet worden vastgelegd en verankerd om geheel zelf te kiezen voor de wijze waarop hij of zij met gezondheid, de zorg voor zijn gezondheid, ziekte en genezing om wil gaan en welke soort arts of genezer hij daarvoor wil raadplegen. Dus absolute vrije artsenkeuze, en dus ook geen verplichting of dwang om een gevestigd arts dichtbij in de buurt te moeten kiezen. Er zijn heel veel verschillende benaderingswijzen met betrekking tot diagnose en genezing, zoveel geneesmethodes en geneesmiddelen.

Deze diversiteit in behandelmogelijkheden is een enorme kracht en een verrijking van de gezondheidszorg, waarbij het woord “kwakzalver” niet kan bestaan. Want zelfs wie geloof hecht aan een onorthodoxe behandelmethode kan, zonder wetenschappelijk aantoonbare werking van een middel er toch wel degelijk baat bij hebben. Want ook het geloof in de werking van een geneesmiddel of geneesmethode is vaak nog krachtiger werkzaam dan de werkelijk werkzame stoffen. Dat is het “placebo”-effect: Als je denkt dat iets helpt, dan helpt het (vaak) ook! Kennelijk kunnen we met onze gedachtekracht veel meer genezen dan we denken. We staan nog slechts aan het begin van allerlei verkenningen en ontdekkingen op dit nieuwe, spirituele geneesgebied.

 

Frontale aanval op onze vrijheid en gezondheid

Dat onze volstrekte vrijheid op dit gebied de laatste jaren steeds meer met voeten wordt getreden heeft vooral te maken met de financiële belangen van de farmaceutische industrie: geneesmiddelen zijn ‘big business’ geworden en daardoor is die industrie steeds meer binnengedrongen in het vrije geestesleven van de gezondheidszorg en wil deze die zorg volledig naar zijn hand zetten. De WHO en de farmaceutische industrie bemoeien zich onterecht veel te veel met de gezondheidszorg….

De misvatting dat elke ziekte één vast en altijd bij iedereen werkend geneesmiddel heeft dat erbij hoort doet steeds meer opgang. Nu zijn die ‘genees’-middelen vaak heftig en veroorzaken ze allerlei bijverschijnselen. Die kun je natuurlijk weer teniet doen door een tweede geneesmiddel te gebruiken tegen de bijverschijnselen en eventueel nog een derde middel tegen de bijverschijnselen van het tweede middel…! Op die manier ontstaat er een ‘koppelverkoop’ met nog meer inkomsten en winsten voor de farma-industrie. Maar voor die eeuwigdurende medicijnen die je hele leven moet slikken (bloedverdunners, bètablokkers enzo, tel uit je winst….!) en al die medicijnen tegen de bijverschijnselen van de medicijnen tegen bijverschijnselen betalen we een hoge prijs. Want al dat toenemende voorschrijven van medicijnen maakt dat medicijngebruik nu al doodsoorzaak nr. 3 is geworden (na kanker en hart- en vaatziekten). Het is hard op weg om nog verder te stijgen. Je moet er toch niet aan denken dat het gebruik van medicijnen de grootste doodsoorzaak wordt….!

Middelen die erger zijn dan de kwaal. Medicijnen die ziekmakend zijn, artsen die bedreigend zijn voor je gezondheid…! Als de dokters staken dan sterven er minder mensen…. Maar als een medicijn je ziek maakt, dan valt er meer aan je te verdienen. Maar als je nou niet ziek bent, kunnen we dan toch nog aan je verdienen?? Dat is de grootste truc die is bedacht: vaccinaties. Als je bang bent (of door de regering die het spel meespeelt bang wordt gemaakt) voor een ziekte, dan neem je misschien wel preventief een vaccinatie om je tegen de ziekte te beschermen. Alle gezonde mensen ook aan de medicijnen: dat is nog meer winst maken, nog meer verdienen….

 

Economie weg uit het geestesleven

Wie zich langzamerhand iets van de driegeledingsgedachte heeft eigen gemaakt weet dat in het geestesleven vrijheid moet heersen en dat geld verdienen en winst maken daar helemaal niet thuishoren. Die horen thuis bij de economie, waar ze trouwens ook met broederschap moeten worden verbonden. De (farmaceutische) industrie moet zijn handen geheel afhouden van de gezondheidszorg. Ook ziekenhuizen mogen geen winstobjecten zijn, waardoor ze qualitate qua manipuleren met onze gezondheid, niet om ons te genezen, maar om ons lang ziek te houden en afhankelijk van hen te maken.

Vrijheid in het geestesleven: niet alleen moet de farmaceutische industrie zich geheel terugtrekken uit de gezondheidszorg, maar ook uit het onderwijs en het onderzoek, waar ze ook heel invloedrijk zijn. De farmaceutische industrie bepaalt en betaalt steeds meer delen van de artsenopleidingen en krijgt daardoor een volstrekt ongewenste sturingsmogelijkheid in de richting van het aanwenden en voorschrijven van (hun) medicijnen. Er mag geen enkele invloed mogelijk zijn van regeringen en bedrijven op onze gezondheidszorg, op ons medisch onderwijs en op het “onafhankelijke” medische onderzoek.

Dus haal al het geld van regering en bedrijven weg uit de zorg. Haal ook het winststreven weg uit de ziekenhuizen, maak ze tot winstdelende coöperaties in plaats van kapitalistische groot-ondernemingen met enorme winsten voor de aandeelhouders. Idem dito bij de verzekeringen: maak er onderlinge coöperatieve verzekeringen van zonder winstoogmerk, die er zijn voor de mensen, die elkaar helpen en steunen. Als we al die winstwoeker uit de gezondheidszorg hebben weggehaald en als we in het rechtsleven die vrijheid in de zorg weer hebben vastgelegd en verankerd in afspraken, in regelingen en wetten, moeten we in het economische verkeer alleen nog kijken naar de farmabedrijven. Want winstmaken en woekerprijzen rekenen voor levensreddende schaarse medicijnen moet natuurlijk ook niet mogen. Op dit moment hanteren farmabedrijven soms frauduleuze handelingen met onderzoeksresultaten, omkooppogingen, valse voorlichting e.d. wat de hoogleraar Peter Götsche zelfs maffiapraktijken noemt in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. De Nederlandse vertaling heeft het tweede deel van de oorspronkelijk Engelse titel weggelaten: How Big Pharma has corrupted healthcare, hoe big pharma de gezondheidszorg heeft gecorrumpeerd…

Het beste zou zijn als voor deze industrietak strenge regels zouden gelden die zowel de veiligheid van de middelen moeten garanderen alsook een vaste regulering van de kostprijzen van de producten, met ook hier geen winstmogelijkheid. Ook moeten de aandelen van de farmaceutische industrie niet in handen kunnen vallen van grootbezitters of investeringsfondsen als Vanguard en Blackrock. Deze farmabedrijven zouden geen aandelen mogen uitgeven en geen winst maken, slechts tegen de kostprijs produceren, voor iedereen betaalbaar.

 

WHO en de apenpokken

We zijn in een ernstige situatie beland nu we onze soevereiniteit en rechtstaat inclusief alle grondrechten in handen hebben gegeven van de World Health Organisation, met een handtekening daaronder van Ernst Kuipers (die hij in mei j.l. zette onder de WHO-pandemie-verklaring). Zou hij weten welke gevolgen zijn daad heeft voor de totale Nederlandse bevolking? Hij is het zich wellicht niet bewust en zal hopelijk alleen uiterlijk lijken op de verpersoonlijking van het kwaad in de Harry Potter boeken: Voldemort. Ook Marc Rutte lijkt slechts uiterlijk misschien een beetje op Harry Potter, innerlijk heeft hij niets gemeen met deze strijder tegen onrecht en tegen al het boze en het kwaad in de wereld!

De apenpokken. Er was nog een oud overschot aan pokkenvaccinaties (uit de tijd dat er nog pokken bestonden) waar men geen raad mee wist. Die moesten op. Toen kwam er plotseling een virus uit de lucht vallen (zo gaat dat met virussen): het apenpokkenvirus. Daar konden ze goed voor worden gebruikt. Vorige maand zei de voorzitter van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (geen familie van die andere Jesus) op 26 juni dat de apenpokken geen internationale noodtoestand vormde. Maar nu, onlangs, op 23 juli, riep hij toch de internationale noodtoestand uit vanwege de apen-pokken. Was er in die tussenstand veel veranderd? Nauwelijks.

Want weet je, als er wereldwijd 16.000 gevallen van het apenpokkenvirus zijn, en ook al hoeft bijna niemand daarvan naar een ziekenhuis en zijn er op de hele wereld slechts 5 (!!) mensen aan die ziekte gestorven, dan moet je toch hard ingrijpen, althans dat vond Tedros. Gauw uitgerekend is het mortaliteitsgetal van apenpokken dus om en nabij de 0,03 %….

Dus riep hij een speciale commissie bijeen die moest beslissen of er een internationale noodtoestand moest worden uitgeroepen. Van de 15 commissieleden zeiden er negen: “Nee, niet doen, is niet nodig”, zes commissieleden waren er wel voor. Toen besloot Tedros autoritair en op eigen houtje (waar dient zo’n commissie dan voor?) dat die noodtoestand er toch moest komen. Logisch? Nee, verre van dat. Dictatoriaal? Absoluut, dit heeft toch niets meer met democratie te maken…

Saillant detail verder nog over die apenpokken: de Duitse arts Wolfgang Wodarg heeft verklaard dat wat apenpokken wordt genoemd eigenlijk gordelroos is. En deze gordelroos is één van de meest voorkomende bijwerkingen van… de coronavaccinaties. Dat is wel erg handig: eerst verkoop je aan iedereen coronavaccinaties. Die geven bijwerkingen, waaronder gordel-roos. Dan noem je dat apenpokken en daartegen kun je weer nieuwe vaccinaties verkopen (met nieuwe bijwerkingen?). 30.000 mensen zijn nu al weer opgeroepen om rond half september een apenpokkenprik te komen halen. Hoeveel onder hen geloven de sprookjes die de WHO en de Nederlandse regering daarover bij elkaar hebben verzonnen en gaan horig en slaafs die nieuwe prik halen? Hopelijk zeggen steeds meer mondige mensen: “Mij niet gezien, aan mijn lijf geen polonaise, geen vaccinatiepotpourri. Daar word je alleen maar slechter van, zwakker van, zieker van.

Apenpokken en gordelroos: zoek de verschillen

Het pleidooi van deze column is dus:

 • géén nieuwe coronamaatregelen en mochten ze er toch komen: iedereen in ieder geval weigeren om daaraan mee te doen,
 • èchte vrijheid in de gezondheidszorg
 • meer en betere zelfgenezing.

Bij dit laatste hoort ook: een positief beeld van wat gezondheid inhoudt.

De arts Machteld Huber heeft een nieuw model ontwikkeld over gezondheid dat zij “positieve gezondheid” noemt. Zij noemt daarbij zes kenmerken, zes dimensies, zes pijlers die die positieve gezondheid zouden kunnen ondersteunen:

 1. Lichaamsfuncties – ik voel me gezond en fit
  (en ik probeer te weer te worden en te blijven)
 2. Mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk
  (Ja, heerlijk, er moet meer gelachen worden, een arts moet jou vooral weer opvrolijken, moed geven, zoals Leen Mees en Patch Adams, beschreven door Jurriaan Kamp)
 3. Zingeving – ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  (Oudere mensen die nog een duidelijk doel hebben om voor te leven, leven langer en zijn minder ziek)
 4. Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven
  (Hans Moolenburgh sr. beschrijft in zijn geweldige boek Je kunt meer dan je denkt over mensen die kanker hebben veel voorbeelden van mensen die hun eigen kanker genazen door te genieten van het leven…)
 5. Meedoen – ik heb goed contact met andere mensen
  (kun je nagaan hoe slecht lockdowns of social distancy maatregelen voor mensen zijn, zulk soort maatregelen zijn ècht ziekmakend)
 6. Dagelijks leven – ik kan goed voor mezelf zorgen
  (maar de overheid probeert me die mogelijkheid op alle mogelijke manieren uit handen te slaan)

Dus: als je dit model goed tot je door laat dringen zijn alle Coronamaatregelen eigenlijk ziekmakend geweest en moeten en mogen die nooit meer herhaald worden…. Not over our dead body!

Wij willen gezond zijn en niet ziek worden gemaakt: niet door maatregelen, niet door medicijnen, niet door vaccinaties. Wij willen gezond zijn, worden en blijven: gewoon gezond, positief gezond!
Op je gezondheid!!