Alertcolumn 76: 9/11 actueler dan ooit

9/11: actueler dan ooit;
berecht de daders, nu of nooit !

Het is onbegrijpelijk dat we nu, 18 jaar na de gebeurtenissen van 11-09-2001 nog steeds tegen een groot leugenbolwerk aan zitten te kijken en dat de waarheid erover (officieel) nog steeds niet boven water is. Hoe is alles in werkelijkheid gegaan? Wie waren de hoofdschuldigen van de instorting van de (drie!) torens en het daarbij omkomen van bijna 3000 onschuldige mensen?

 

1. Er was geen kaping

In ieder geval waren die hoofdschuldigen niet de negentien door de Amerikaanse overheid nog diezelfde dag aangewezen daders/kapers. Van hen is allang bewezen dat een deel van hen nog in leven is: zeven van hen hadden destijds al via de Saoedische ambassadeur officieel geprotesteerd tegen het gebruik van hun namen in dit verband. Toch zijn die niet van de daderlijst afgehaald…. Maar wat nog gekker is: hun namen komen ook niet voor op de officiële passagierslijsten èn niet op de officiële slachtofferlijsten, ook niet onder een schuilnaam.

Die volledige lijsten staan o.a. in het boek van Andreas von Bülow, een gerenommeerde Duitse ex-minister en kenner van de geheime diensten. Zijn boek heet: Die CIA und der 11.September. blz. 78 e.v. Deze 19 mensen zijn dus helemaal niet aan boord geweest van deze vier vliegtuigen. De vier vliegtuigen waren dus niet gekaapt. Dat is de eerste grote leugen.

 

2. Het was een oud plan

Even terug naar 1962, operatie Northwoods. In een overleg van de Amerikaanse generale staf om een reden te creëren om Cuba binnen te vallen (valse vlag) wordt ook het idee besproken om een Amerikaans vliegtuig te laten kapen door als Cubanen vermomde Amerikanen en dan een reden te hebben om Cuba aan te vallen. Zie voor een woordelijk verslag van het nog uitgebreidere kapingsplan o.a. het boek van Webster Griffin Tarpley, 9/11 Synthetic Terror, blz. 118 e.v. Heeft de generale staf van Amerika en de CIA dit oude plan van 1962 bijna veertig jaar later weer van stal gehaald en uitgevoerd? Om de geplande oorlogen met Afghanistan en Irak te kunnen rechtvaardigen?

 

3. Eerste aanslag WTC 1993 mislukt

In 1993 vlak nadat George Bush sr. was afgetreden als president, werd ook al een aanslag gepleegd op het WTC-noord gebouw. De aanslag met een vrachtwagen explosieven mislukte omdat hij werd geparkeerd bij de verkeerde zuil. Bij de verhoren bleek dat er een infiltrant van de FBI was in de dadersgroep die 1 miljoen gulden ter beschikking stelde aan de daders. Met andere woorden: deze aanslag werd gesponsord door de FBI en de CIA. Er waren 6 doden en 1042 gewonden, die voornamelijk vielen door rookvergiftiging bij de chaotische ontruiming van het gebouw. Maar het gebouw bleef staan. Dat moest dus anders. Vanaf dat moment (1993) werd Marvin Bush, de broer van George Bush jr. veiligheidsdirecteur voor de WTC-gebouwen. Zo konden acht jaar lang alle voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe aanslag. Zie ook:
https://www.burojansen.nl/observant/wie-is-gevaarlijker-de-sjeik-of-de-staat-hoe-te/ : Het proces tegen Abdel-Rahman in 1993 is een aaneenschakeling van onthullingen over voorkennis van de FBI van de ophanden zijnde aanslag op het WTC, een informant die meer dan een miljoen dollar incasseerde van de Amerikaanse overheid en de relatie tussen Omar Abdel-Rahman en de CIA.

 

4. Aanloop naar 2001

De beide WTC-gebouwen waren eigendom van de gebroeders Rockefeller. Ze werden ook spottend: David en Nelson genoemd. Een half jaar vóór de aanslagen werden de gebouwen verkocht aan Harry Silverstein (die overigens voorzitter was van de Rockefellerfoundation). De nieuwe eigenaar liet ze verzekeren, vooral tegen terroristische aanslagen, voor 3,5 miljard dollar elk. Nu moesten de gebouwen vanwege asbest op alle etages sowieso afgebroken worden. Waarom dure afbraak als je het gratis kan laten doen via een in scène gezette aanslag en je nog een gigantische som geld toe krijgt van de verzekering….? Degene die de verzekering regelde binnen het bedrijf HCC Insurance was Marvin Bush, die per 10 september 2001 zou vertrekken bij Securacom (later Stratesec geheten), de veiligheidsorganisatie van de WTC-gebouwen en alvast was komen werken dat jaar bij HCC Insurance….
Wat ook nog interessant is de handel met voorkennis in grote hoeveelheden aandelen van verzekeringen, van vliegtuigbouwers en van onroerend goed in de dagen vlak vóór de aanslagen. Er is nooit verder onderzocht wie of wat…. Toeval is uitgesloten.

 

5. Oefening baart kunst

De Amerikaanse overheid had op 11 september 2001 een groot aantal oefeningen gepland (Webster Griffin Tarpley beschrijft er 46 in zijn bovengenoemde boek), waarvan de belangrijkste waren: oefenen wat er gebeurt als er vliegtuigen worden gekaapt en in gebouwen vliegen. Hoe verzin je het? En wat gebeurt er? Precies op die dag worden er – volgens de officiële berichten – vliegtuigen gekaapt en in gebouwen gevlogen…. Wat een toeval….!!?

Overigens was er daardoor overal op die dag grote verwarring: “hoort dit bij de oefening, of is dit ècht…??”

 

6. Op school zitten gebleven

Terwijl hij al op de hoogte was van de eerste aanslag op het WTC: “ik zei nog, wat een brokkenpiloot”, zei Bush, vóórdat hij de school in Sarasota (Florida) binnenstapte, waarmee hij verraadde vóórkennis te hebben van de aanslagen, want die waren tot op dat moment nog niet uitgezonden op tv. Vervolgens ging hij een klas binnen om een verhaaltje aan te horen over een geit. Doen Amerikaanse presidenten inderdaad wel vaker zulk soort onzinnige bezoekjes?? In ieder geval bleef hij gewoon zitten toen zijn assistent hem doorgaf dat nu ook een tweede toren was geraakt. Als je hem hiermee niet beschuldigen kan van medeplichtigheid aan de aanslagen, dan is grove nalatigheid toch wel de minste beschuldiging voor dit laakbare optreden…!

7. Onderschepping

Er stegen géén vliegtuigen op om de vier zogenaamd gekaapte vliegtuigen te onderscheppen. Eerst werd er gezegd dat er helemaal geen vliegtuigen opgestegen waren. Toen dat tot een storm van kritiek leidde werd er gezegd dat ze wel waren opgestegen maar te laat kwamen. Eén van die twee officiële uitspraken is dus sowieso een leugen, misschien dus ook wel allebei. Want er is uitgerekend dat de vliegtuigen als ze opgestegen waren op het tijdstip dat de Amerikaanse overheid noemt, ze gewoon nog op tijd waren geweest. Maar er moest dus helemaal geen gekaapt vliegtuig worden onderschept. Weer iets wat wijst op de schuld bij de overheid: want wie trok de automatische regels juist op die dag in die voor zoiets normaliter gelden? En waarom? George Bush? Dick Cheney, Donald Rumsfeld?

 

8. Geen kapers, geen vliegtuigen

Er is ook geen enkel vliegtuig in een gebouw gevlogen.
“Maar ik heb het toch zelf gezien”, is de vaak gehoorde reactie. O. ja? Maar de paar filmpjes die daarover op de t.v. zijn verschenen zijn overduidelijk fake. Een vliegtuig kan niet zomaar als een mes in de boter in een gebouw verdwijnen dat van beton en staal is…. Dat versplintert en verpulvert en valt in stukjes uiteen. Maar zo te zien vliegt er niets af, geen vleugel, geen scherfje. Dat kan niet. Wat je hier ziet is geen realiteit, maar volkomen fake…!

 

En dan het tweede wat je kunt constateren: de ontploffing die je ziet is geen kerosinebrand. De vlammen daarvan zouden groengeel zijn, de rook vuil zwart. En hier? Feloranje vlammen, witte rook. Geen vliegtuig dus dat hier verbrandt. Bovendien is er nergens een rest gevonden van een vliegtuig. Niet in de torens, niet in het Pentagon, niet in het gat in Pennsylvanië, nergens. Het verhaal van vliegtuigen in torens kan dus niet kloppen. In het pentagon past een Boeing 747 lang niet in het gat wat er is geslagen in de gevel, laat staan in het gat aan de achterkant. Ook hier dus geen vliegtuig (hooguit een raket). Alle camerabeelden die hier iets over zouden kunnen vertellen zijn in beslag genomen en nooit meer vrijgegeven. Mogen wij niet weten wat daar op staat…??. Het Pentagon beschikt over een automatisch afweersysteem, dat altijd vanzelf afgaat, behalve als de aanvaller een eigen raket is….

 

 

 

 

In Pennsylvanië is er behalve een gat, niets te zien: geen vliegtuiginslag dus. Dit wordt bevestigd door de burgemeester die geroepen wordt, maar moet constateren: “Er is helemaal geen vliegtuig…!” en ook de lijkschouwer die geroepen wordt, roept uit: “Maar er is helemaal geen lijk….!” Het sprookje dat

 

 

 

 

 

het vliegtuig in de grond verdwenen is en de aarde zich daarachter sluit, is toch voor niemand geloofwaardig…… Trouwens, met wat graven zou je dan toch nog vliegtuigresten moeten vinden… Nee, beter is het om een fantasiefilm te maken over een heroïsche overmeestering van kapers, zodat je zeker weet dat het volkomen verkeerd in het collectieve geheugen wordt ingegrift. Nergens vliegtuigresten of lijken, dus er zijn geen vliegtuigen in gebouwen gevlogen.

 

9. De instortingen: WTC-7

Maar hoe zijn de gebouwen dan ingestort? Allereerst dit feit dat niet veel mensen weten: de lounge van de Noordtoren werd verwoest door een explosief dat ontplofte in de kelders vóór het tijdstip waarop de eerste vliegtuiginslag wordt gemeld (zie foto)!!? Vele geïnterviewde brandweermannen maken melding van zulke ontploffingen in de kelders (om de fundamenten instabiel te maken..??), maar die meldingen zijn geen van allen verder onderzocht…
Dus hoe zijn de gebouwen ingestort? Door controlled demolition, gecontroleerde ontploffingen per etage? Voor het derde gebouw, WTC-7, dat om 5 uur ’s middags instortte en waar ook in de officiële versie van de gebeurtenissen géén vliegtuig in was binnengevlogen en waar slechts een paar kleine brandjes waren op één of twee verdiepingen, lijkt dat wel duidelijk. Van zulke kleine brandjes kan een gebouw nooit of te nimmer instorten…. Trouwens van vliegtuiginslagen ook niet. Dat hebben alle bouwers en deskundige architecten steeds ook verklaard. De staalconstructie en het beton zouden dat ten allen tijde verhinderen. Staal smelt immers niet door een kerosinebrand. De temperatuur daarvan is niet hoog genoeg. Bovendien: als staal smelt op een plaats, is het een paar meter verder weer gewoon koud (zoals iedere smid je kan vertellen…)
Het (plotselinge) instorten van het WTC-7 gebouw werd door de BBC-omroepster al gemeld, voordat het had plaatsgevonden. Je zag het gebouw achter haar nog gewoon staan….!

Hoe kon dat? De BBC weet het niet meer… “het was ook zo’n rommelige dag”, gaven zij als commentaar….
“We decided to pull it down”, liet de eigenaar van het gebouw, Larry Silverstein zich ontvallen in een interview: “we besloten het neer te halen”…. Die uitspraak zal meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid: neergehaald door de eigenaar, die vervolgens doodleuk de reusachtige verzekerde som incasseerde.

10. De instortingen: WTC-1 en WTC-2

Maar als dit gebouw met van te voren aangebrachte springladingen werd neergehaald: dan kan dat bij de beide andere torens toch ook zo zijn gegaan? Want door een vliegtuiginslag is nog nooit een dergelijk solide gebouwde toren ingestort nooit daarvóór en ook niet daarna. Dat kan dus dan hier ook niet zijn gebeurd. De officiële verklaring (de ‘pannenkoek- theorie’ , het instorten per verdieping door het gewicht) klopt ook helemaal niet met de beelden en de feiten. De tijd van instorten was vrijwel gelijk met die van de vrije val. Dat wil zeggen dat er onder elke verdieping niets meer moest zijn wat de val vertragen kon, dat alles helemaal weg- en opgeblazen moest zijn. Dat zie je ook bij de film en de foto’s:

horizontale ontploffingen per verdieping (zie rode pijl), het beton dat tot stof verpulverd wordt en puin dat tientallen meters ver horizontaal wordt weggeschoten. En al het puin komt keurig in de footprint van het gebouw naar beneden. Stalen balken, schuin afgesneden, allemaal even lang. Gemakkelijk af te voeren, wat dan ook direct gebeurd is. Hoezo onderzoek? We hebben toch gezegd wie het gedaan heeft. Zo is het, punt uit.
Het enige explosief dat beton tot stof kan verpulveren heet nanothermiet. Laat dat nou gevonden zijn door deskundigen in het puin van ground zero:

Judy Wood beschrijft in haar boek Where did the towers go?, nog een andere kracht die volgens haar gebruikt is, een soort energiewapen via het Tesla Hutchinson effekt, een veel krachtiger explosief middel. Zij weet dat in haar boek met heel veel – anders onverklaarbaar – beeldmateriaal en uitvoerige metingen en berekeningen erg aannemelijk te maken en goed te onderbouwen.
In ieder geval heeft Marvin Bush met zijn ‘veiligheidsbedrijf’ Stratesec acht jaar lang de tijd gehad om alle springstoffen en ontploffingsmiddelen aan te brengen en deze ‘demolition’ voor te bereiden.

 

Tenslotte

Even alle feiten nog even op een rijtje gezet:

a. De door de Amerikaanse regering aangewezen kapers zijn niet aan boord van de vliegtuigen geweest, dus de vier vliegtuigen zijn niet gekaapt

b. Er zijn geen vliegtuigen in gebouwen gevlogen, aangezien er geen brokstukken van zijn gevonden. De vier genoemde vliegtuigen zijn verdwenen, alsmede de daarin gezeten passagiers en bemanningsleden

c. De drie gebouwen WTC-7, WTC-1 en WTC-2 zijn door aangebrachte explosieven verpulverd en neergehaald.

d. De schuldigen van deze grote misdaad moeten nu snel worden vervolgd en zwaar gestraft. Dat zijn in ieder geval:

Donald Rumsfeld, George Bush jr. en Dick Cheney

En verder ook: Marvin Bush, Larry Silverstein en Rudy Giuliani,
Maar ook allen die – hoe dan ook – hebben deelgenomen aan deze misdaad, die één van de grootste misdaden aller tijden is mogen hun gerechte straf niet ontgaan.

e. Vanwege de door de Amerikaanse regering verspreide leugen dat terroristen uit Arabische landen (Saoedi Arabië en Marokko) deze aanslagen hadden gepleegd, werden de illegale oorlogen van Amerika met Afghanistan (okt. 2001) en Irak (maart 2003) hiermee gerechtvaardigd (hoe krom die redenering ook is: een aanval op Saoedi Arabië en Marokko zou meer voor de hand liggend zijn geweest….!). Ook kon hierdoor een afschuwelijke wet worden aangenomen: The Patriot Act, die al lang vóór 9-11-2001 moet zijn voorbereid, waardoor alle burgerlijke vrijheden in Amerika met één pennenstreek aan banden werden gelegd. De begroting van defensie kon worden verveelvoudigd en allerlei beleid, dat inging tegen de democratie, de vrijheid en de sociale vooruitgang kon ermee worden gerechtvaardigd, beleid dat slechts de belangen diende van een klein groepje ultrarechtse haviken.

f. Ook de onderzoekscommissie die de regering Bush, na veel geharrewar tenslotte aanstelde, nadat er vele maanden om was gesmeekt, was een lachertje. Zij onderzochten niets, werden steeds maar tegengewerkt maar bevestigden uiteindelijk alleen maar de versie van de gebeurtenissen die de regering had rondgestrooid. Zie hiervoor het boek van David Ray Griffin, 11 september een onderzoek naar de feiten.

g. Er zijn tientallen boeken verschenen die kunnen ondersteunen en bevestigen wat ik hier beschrijf. Die worden alleen niet of nauwelijks gelezen. Het lijkt er op dat veel mensen liever willen doorslapen en zich niet bezig willen houden met wat zij noemen: conspiracy theorieën, samenzweringstheorieën, terwijl ze niet in de gaten hebben dat de enige èchte samenzweringstheorie (die nog gebouwd is op leugens ook) van de Amerikaanse regering komt. Door te blijven slapen houden ze dat hele leugenbouwwerk in stand. Het is van het grootste belang dat de mensen wakker worden en op zoek gaan naar de echte feiten en de daarvoor verantwoordelijken voor het gerecht dagen. Het is de hoogste tijd!!

 

Laten wij wakker worden voor de ware werkelijkheid….!!!