Een beter klimaat, maar hoe?

Iedereen merkt dat er iets mis is met het klimaat. Maar zijn fossiele brandstoffen en CO2 de belangrijkste boosdoeners of zijn er invloeden die veel sterker zijn ? Wat zijn de meest wezenlijke maatregelen die er nu genomen moeten worden? Welke invloed kunnen wij daarop uitoefenen?

In de alertgroepbijeenkomst van vrijdagmiddag 14 juni a.s. zijn mensen met verschillende uitgangspunten aan het woord. Het kan een levendige uitwisseling van standpunten en meningen worden….! Iedereen is welkom en kan meediscussiëren!