Alert-bijeenkomsten voorjaar 2019

De werkwijze om in de bijeenkomsten van de Alertgroep Den Haag steeds één onderwerp centraal te stellen, willen we ook in het voorjaar van 2019 voortzetten. Steeds van 15.30  -17.30 uur (inloop 15 uur) De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:

Vrijdagmiddag 10 mei     De mythe van 11 september ontmaskerd  – locatie Riouwstraat 23

Nog steeds lijkt een groot deel van de wereldbevolking te geloven in het sprookje dat de Amerikaanse regering-Bush ons op de mouw heeft gespeeld…. De bewijzen dat de regering Bush deze gebeurtenissen zèlf heeft georganiseerd stapelen zich nog steeds op. Er is steeds meer wetenschappelijk hard bewijs verzameld door een grote groep architecten en bouwkundigen dat de officiële lezing niet kan kloppen. Maar nu is er een volgende stap gezet door een grote groep juristen om een nieuw onafhankelijk onderzoek te eisen. Een Grand Jury moet daar nu verder over beslissen. Maar weten wij zelf genoeg over alle feiten? Kunnen wij die informatie ook uitdragen naar anderen? Kunnen we een wereld-wijde actie organiseren om deze leugens te ontmaskeren en te laten zien wat de werkelijke waarheid is achter de gebeurtenissen van 11 september 2001?

 

Vrijdagmiddag  14 juni     Waarom zoveel immigratie? Locatie Riouwstraat 1?

Wereldwijd vinden er grote volksverhuizingen plaats. Dat komt omdat wij eerst landen hebben uitgebuit, zodat alle rijkdommen nu bij ons zijn opgepot en iedereen verwacht het hier beter te hebben dan in het eigen land. En mensen ontvluchten hun eigen land omdat wij nog vrij recentelijk die landen via oorlog en geweld van hun leiders hebben beroofd, en er daardoor een levensbe-dreigende situatie is gecreëerd. Wat te doen met al die stromen gelukzoekers en ontheemde vluchtelingen? Ons antwoord: wij bouwen een muur om Europa heen, of ook om Amerika of Israël heen en we vragen Turkije om al die vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen (de Turkijedeal, die het fascistische Turkije op zijn beurt weer als chantagemiddel kan gebruiken tegenover het Westen). Ons motto wordt steeds meer: eigen land eerst. Maar wat is de werkelijke oplossing voor dit wereldwijde probleem? En hoe werken we daar naar toe? Moeten niet alle grenzen eigenlijk open? 

 

Eerder: Vrijdagmiddag 5 April       

Waarom die fascinatie voor vaccinaties? Op de nieuwe locatie Riouwstraat 1

Ondanks de veelheid van onderzoeken en publicaties over de schadelijkheid van vaccinaties blijven veel medici en politici geloven in het sprookje dat vaccinaties zouden helpen tegen ziektes en dat zij onschadelijk zouden zijn. Ook de Vereniging van Anthroposofische artsen neemt – ondanks de giftige stoffen die worden ingespoten en de grote hoeveelheid bijverschijnselen van de meeste injecties – niet duidelijk stelling tegen deze vaccinaties. Wat is ons beeld van ziektes en gezondheid? Hoe is de medische wereld vercommercialiseerd en geheel in handen gekomen van de industrie en het egoïstische winststreven waarvan onze gezondheid het slachtoffer wordt? Hoe kunnen we die informatiestroom over de andere kant van vaccinaties op gang brengen en de organisaties die stelling nemen tegen vaccinaties (waaronder bijvoorbeeld de stichting Vaccinvrij) ondersteunen in hun strijd? Wellicht  kan expert Door Frankema dan ook aanwezig zijn?!

1 gedachte over “Alert-bijeenkomsten voorjaar 2019”

 1. Waarom zoveel immigratie? Moeten niet alle grenzen eigenlijk open?

  NEEN! Die grenzen moeten compleet dicht. Het mengen van verschillende rassen is geen probleem, maar het mengen van culturen wél!
  De mensen mogen in hun eigen land volop geholpen worden, maar niet op een plek die al tot de dichtstbevolkte van de wereld behoort.

  Het mengen van die verschillende culturen leidt tot grote problemen. De praktijk nu is dat de problemen, die er volop zijn, niet eens door media kenbaar mogen worden gemaakt. WAANZIN!!

  Degenen die zich geroepen voelen, de kennis en het vermogen bezitten, om het land aldaar opnieuw op te bouwen en hulp te bieden, zouden op een GOEDE manier gefinancierd kunnen worden door westerse overheden.

  Echte oorlogsvluchtelingen tijdelijk opvangen zolang dat mogelijk is. Prima! Maar geen integratiecursussen. Zo gauw de kust weer veilig is terug naar eigen land. Ik hoor wel vaker mensen zeggen dat alle grenzen eigenlijk moeten verdwijnen, maar dit is totaal tegennatuurlijk!

  Wanneer ik van mezelf uitga, zou ik het heerlijk vinden om mijn eigen omgeving, de plek waar ik geboren ben en waar ik me het fijnst zou moeten voelen, op te bouwen in plaats van in een vreemd land een ondergeschikte rol te spelen.

  Maar…………….misschien zit hier wel héél iets anders achter.

Reacties zijn gesloten.