Why is nobody talking about this…What is happening with BILLIONS of people

Chemtrails, het is nu officieel erkendat ze de laatste 20 jaar de stoffen: alluminium, strontium en barium in de lucht hebben verspreid. Na jaren lang  “wetenschappelijke”  artikelen waarin mensen belachelijk werden gemaakt als conspiracy theorists, hebben ze er nu iets op gevonden het krijgt de naam “HOMOMUTATUS” (manmade) wolk.  David Keith de Harvard professor en uitvinder, gesteund door Bill Gates, hebben alle patenten op deze “nieuwe wolken” en verdienen er veel geld aan.
De BBC heeft het al aangekondigd “CHEMTRAILS ARE TO BE RECOGNIZED AS A NEW TYPE OF CLOUD”.

L.A. FBI Chief Ted Gunderson speaks Out “Chemtrails must be stopped, this is genocide, this is poison, this is murder by the United Nations, This element within our society that is doing this must be stopped.”
This man died mysteriously….

“Conspiracy Theorie No More, Harvard Reveals Big Oil- Approved Stratospheric Injection”

Geoengineering gets green light from Federal Scientists

Er komen een heel aantal nieuwe wolken vormen bij; en met de naamgeving  is “het gebeuren” boven ons hoofd officieel geworden dus i.p.v. “chemtrail” krijgt het een interessante naam, en wordt het voortaan als wolk beschouwd, ze proberen het publieke debat ook voor te zijn door steeds een nieuw aspect in te brengen.
Door nieuwe terminologie: solar radiation, troposphere radiation, geoengineering de vele namen moet ook verwarring zaaien, de wolken worden nu ook onderdeel van defensie: aardbevingen, regen, droogte  enz.als wapen.
De presentator vertelt keer op keer dat het gaat om zoveel mogelijk verwarring te stichten  met veel verschillende benamingen er werken dan ook 4 instanties aan mee: Het militaire complex, the educational system, the corporations, pharmaceuten industrie and lawmakers.
Het volgende wat er nu aankomt is dat we onze nachten kwijtraken; “Blocking the stars”, en daarna ‘blocking the sun”, er worden acteurs in gezet om de wil van het volk te sturen.
Een heel klein groepje globalisten, acht zich verantwoordelijk en denken het exclusieve recht te hebben om de planeet te redden.
Met het allergrootst denkbare risico.

Veronica

https://youtu.be/IirWyOvuWYA