Twee veranderde websites

Twee sites waar we geregeld naar verwijzen zijn overgegaan in andere sites.