S.O.S. 5 – Wereldondergang of redding?

Aspecten van het klimaat veranderen door menselijk handelen. Vooral door fossiele brandstoffen, kernenergie, grondstofwinning, chemtrails en bestrijdingsmiddelen.
Grootste boosdoener: het winst-op-winststreven van bedrijven. Elk jaar meer winst (voor de aandeelhouders) betekent bezuiniging op menselijkheid (ontslag, uitbuiting) en natuurrespect (vervuiling, aantasting van leefmilieu en biodiversiteit).
Grootste struikelblok bij verbetering en verandering is globalisering en tirannie,  gebrek aan democratie.
Voorbeeld: Europa wil Round-up verbieden, euro-parlement stemt vóór (355 tegen 204), maar het parlement heeft geen zeggingsmacht, wel het EU-expertcomité voor plant, dier en voeding (Scopaff), maar dat beslist niets en dus blijft het middel op de markt…. Bovendien moeten 16 landen (2/3 van alle Europeanen) vóór zo’n verbod stemmen en wat blijkt….: Nederland  is tegen (wie heeft dat beslist en wanneer…??), net als Spanje. Engeland neemt geen standpunt in (vanwege Brexit), Duitsland ook niet vanwege verdeeldheid CDU-SPD, en Frankrijk (altijd vóór) blijkt dankzij Macron nu tegen te zijn en dus mag Monsanto Europa verder gaan vervuilen.
‘Officiële’ onderzoeken hebben geen kankerverwekking door Round-Up kunnen vaststellen.
Talloze onderzoeken stellen dat wèl onomstotelijk vast, maar die worden natuurlijk niet erkend…
Veel erger is de werking van Glyphosaat (=Round-up) en bestrijdingsmiddelen als neocotonoïden op de biodiversiteit: 75 % (!!) van alle insecten blijken verdwenen te zijn. Dus dan ook vogels, egels en andere insecteneters… Een apocalyptische ramp, luid de noodklok en alle alarmbellen! Laten we allen opstaan vóór de insecten, tegen Monsanto-Bayer en tegen allen die onze natuur willen vermoorden!

Red onze broeders de insecten, red onze moeder, moeder Natuur.