alertcolumn 69: Slikt u maar

download als PDF

Ja, we hebben veel te slikken met de presentatie van zo’n nieuwe rechtse regering, waardoor de armen (en vluchtelingen) nog armer en ellendiger worden en de rijken weer rijker. Ook aandacht voor de zorg, het elkaar helpen is weer ver te zoeken. En dat alles onder de naam ‘christelijk’. ‘Vertrouwen in de toekomst’ (motto van het kabinet, inmiddels in krantencartoons veranderd in ‘Op hoop van zegen’) ontstaat pas als dit kabinet valt, liefst zo snel mogelijk…. Laten we het over de (medische) zorg hebben, over ongekende aspecten ervan, over de ellende daarvan en over hoe die ooit zou kunnen verbeteren….

In mijn S.O.S.-berichtje nr. 3 wijs ik er op dat er mensen zijn die alleen geloven in wat je kunt zien, meten, wegen en tellen. Zij geloven ook dat als je een ziekte hebt er altijd wel een geneesmiddel is dat helpt. Alles wat onzichtbaar en onmeetbaar is, wijzen ze bij voorbaat van de hand. Ze hebben liever antibiotica dan een hete grog en verwijzen elke alternatieve behandeling naar het rijk der fabelen. Eén van de ergste onder hen was destijds Piet Borst. In alertcolumn 5 heb ik al eens over hem geschreven en hem geciteerd:

Voorbeelden van zijn bekrompen stellingnames zijn bijvoorbeeld ‘oud is onzin’ (waarmee hij in één klap de hele medische wetenschap uit het verleden volledig van de tafel veegt), of wat te denken van: ‘de natuur zit vol smeerkezerij’ (waarmee hij alle kruidenmiddelen naar de prullenmand verwijst), maar helemaal bont maakt hij het met ‘alternatief is nep’ (waarmee hij alle alternatieve geneesmethodes op één hoop gooit om ze te verketteren).

Dit is natuurlijk buitengewoon ongenuanceerd, onwetenschappelijk en onzinnig (o, o, o). Deze simpele zielen hebben zich verenigd in een clubje dat ze antikwakzalverij hebben gedoopt. Ze menen namelijk dat er een nieuwe heksenjacht moet komen tegen alles en iedereen die kruiden gebruikt, homeopathische verdunningen en in hun ogen vage therapieën. Die kunnen niet werken volgens hen en daarom mogen ze ook niet bestaan. En alle middelen om dat te bewerkstelligen vinden zij geoorloofd, tot en met in vermomming met verborgen camera’s op consult gaan en dan uitspraken uit zijn verband gerukt uitzenden en belachelijk maken. De man van Edith Schippers zit bij deze club en zijzelf sympathiseert ermee.

Nu hebben Edith, Piet en consorten een nieuw lid van de club mogen begroeten: Arjen Lubach. Laten we even kijken op de website van de kwakzalverij-club:

Lubach is een fan van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij sprak afgelopen zaterdag de bijna tweehonderd aanwezigen op het jaarcongres van de vereniging in De Nieuwe Liefde in Amsterdam bemoedigend toe via een videoboodschap. Lubach vertelde niet te kunnen komen omdat hij bezig was met de montage van de uitzending de volgende dag, die – toeval of niet – over kwakzalverij ging….

Geen toeval dus…. Gewoon een adept van deze heksenjacht-beweging. Ook bij hem: hetzelfde simplistische beeld omtrent ziekte en gezondheid, vol ongenuanceerdheid met een flinke klodder spot en hoon…
In zijn uitzending van zondag 8 september j.l. via de VPRO spuugde hij zijn gal over de alternatieve geneeswijzen via het bekende recept: zeg iets denigrerends over een therapie die je niet begrijpt, haal dan één zinnetje wat je een beetje vreemd vindt klinken uit zijn verband uit een interview en maak vervolgens allemaal spottende opmerkingen, geluiden of gebaren. Succes verzekerd. Maar als je nog nooit gehoord hebt over het ritme van het hersenvocht wordt het gewoon tijd dat je er iets over leest, in plaats van er als een puber direct mee te spotten. En als je niet weet dat er reïncarnatie bestaat, kun je er op zijn minst van afblijven en zo’n opvatting van anderen eerbiedigen. We leven niet meer in de Middeleeuwen, heksenjachten horen niet meer thuis in onze tijd. Geef die heksenjagers dus vooral nooit meer een televisier-ring. Ze zijn sowieso al helemaal in de ban van de ring, in de macht van Saruman en Sauron….

De onverdraagzame ‘reguliere’ behandelaars kunnen zich niet voorstellen en niet uitstaan dat er nog andere benaderingswijzen zouden kunnen bestaan, die mogelijk soms zelfs ook nog beter kunnen werken. Waardoor dat heftige en onverdraagzame is ontstaan, is niet zo duidelijk, het lijkt soms een soort kolonialistische zendingsdrift met dictatoriale trekjes… Omgekeerd vinden veel van die andere benaderingswijzen het vaak gewoon prima dat er ook mensen bestaan die zich volslikken met allerlei heftige medicijnen met de bijbehorende medicijnen tegen de bijwerkingen van de ingenomen medicijnen etc. Voor elk wat wils: vrijheid, blijheid!

Toch zou er een belletje moeten gaan rinkelen als je hoort dat wetenschappelijk is aangetoond dat medicijngebruik nu doodsoorzaak nummer 3 is geworden (na hart- en vaatziekten en kanker). Is er dan iets mis met deze veelgeprezen ‘medicijnen’? En het is natuurlijk enorm naïef om te denken dat geneesmiddelen alleen werken als er wetenschappelijk is vastgesteld dat ze werken. Want we weten immers toch wie dat onderzoek doet? De overheid? Nee. Een objectieve instantie? Welnee, dat ‘bewijs’ òf de medicijnen werken, en hóe ze werken, doet de farmaceutische industrie zelf…. Een slager die zijn eigen vlees keurt!

Maar als je een kapitalistisch bedrijf bent en grof verdienen wilt aan medicijnen (het is na de drugs- en de wapenhandel de meest lucratieve bedrijfstak ter wereld) dan doe je dat natuurlijk volgens de kapitalistische hoofdwet: zo laag mogelijke productiekosten en zo hoog mogelijke verkoopsprijs onder het motto: “de een zijn dood is de ander zijn brood”. Het toneelstuk Slikken èn Stikken van de onvolprezen toneelgroep De Verleiders sprak ook duidelijke taal: ze citeerden letterlijke besprekingen van de farmaceutische industrieën en dan weet je niet wat je hoort…!

En die winstnoodzaak (elk jaar moet er fors meer winst worden gemaakt dan het jaar daarvóór) leidt dan al gauw vanzelfsprekend tot gesjoemel met de onderzoeksresultaten. Weggelaten wordt wat ongunstig is voor de verkoopcijfers, dus ook alle nare bijwerkingen worden zoveel mogelijk weggemoffeld om meer te kunnen verdienen. John Virapen vertelt in zijn boek Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn, (wat een rare vertaling van de kort maar krachtige Engelse titel: Side effect: Death) over zijn eigen ervaringen met dit sjoemelen met onderzoek. Zelfmoorden werden nota bene niet vermeld bij de onderzoeksresultaten omtrent psychofarmaca! John Virapen voelde zich medeschuldig aan alle doden die hij hierdoor op zijn geweten had…. Worden  ‘bewijzen’ dus gemanipuleerd, vervalst, worden allerlei gegevens weggelaten, veranderd of verzonnen?

Ja, inderdaad. De farma-reus GlaxoSmithKline bijvoorbeeld heeft in 2012 een superboete gekregen van 3,2 miljard dollar voor sjoemelen met onderzoeksgegevens van de psychofarmaca Paxil (Paroxetine Sandoz) en Wellbutrin. Dat dit uiterst gevaarlijke middelen zijn is te lezen op de officiële bijsluiters (zie Paroxetine Sandoz en Wellbutrin ; erg interessante literatuur, ook de bijsluiters van Prozac, Zoloft, Luvox etc.). Als bijwerkingen van Wellbutrin XR (bij 1 op de 10.000 gevallen) wordt o.a. genoemd: depersonalisatie (zich onwerkelijk of vreemd voelen), hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn), wanen (dingen voelen of geloven die niet waar zijn), paranoia (ernstige achterdochtigheid). Bij Prozac wordt gezegd dat de zelfmoordneigingen aanvankelijk toenemen (leuk voor een antidepressivum…!). Verder komen bij Prozac de volgende bijwerkingen voor (in 1 op de 100 gevallen!): ongewoon wild gedrag, hallucinaties, opwinding en agitatie, paniekaanvallen, verwardheid, agressie etc. De lijst van bijwerkingen (zie bijsluiters) is ellenlang en alles is even vreselijk….

Zo worden jongeren dus het slachtoffer van de pillen die men hen gegeven heeft via artsen of psychiaters. In Nederland heeft een rechter een moeder die onder invloed van psychofarmaca in een vlaag van verstandsverbijstering haar beide kinderen had vermoord waar ze onnoemelijk onder leed toen ze weer tot bewustzijn kwam, een lichte straf gegeven, omdat hij vond dat eigenlijk de makers van die psychofarmaca hiervoor zouden moeten worden veroordeeld…  Deze ‘witteboorden-criminelen’ zijn nooit veroordeeld voor de ellende die ze hiermee hebben veroorzaakt. En die ellende is niet gering, eigenlijk zijn dit de werkelijke seriemoordenaars die terecht zouden moeten staan voor de vele aanslagen die jongeren op scholen in Amerika onder invloed van deze middelen hebben gepleegd. Hier volgt een rijtje daarvan (met de middelen erbij die deze jongeren slikten):

 • Eric Harris (17j) doodde 12 studenten en 1 leraar, 23 gewonden op de Colombine School in Littleton. Hij gebruikte Zoloft, daarna Luvox
 • Jeff Weisse (16j) doodde 10 mensen en zichzelf, 12 gewonden in Red Lake/Minnesota, gebruikte te hoge dosis Prozac
 • Cory Baadsgaard (16j) hield op de Wahluke High School/Washington 23 medescholieren in gijzeling. Herinnert zich niets. Gebruikte Paxil.
 • Chris Fetters (13j) doodde zijn tante waar hij dol op was. Gebruikte Prozac.
 • Christopher Pittman, (12j) doodde zijn grootouders o.i.v. Zoloft
 • Matthew Miller (13j) hing zichzelf op in de badkamer o.i.v. Zoloft
 • Kip Kinkel (15j) doodde zijn ouders in hun slaap en op school nog twee doden en 22 gewonden o.i.v. Ritalin en Prozac
 • Luke Woodham (16j) doodde zijn moeder en 2 medescholieren en 6 gewonden. Gebruikte Prozac.
 • Michael Carneal (14j) doodde 3 medescholieren en 5 gewonden, Hij gebruikte Ritalin
 • Andrew Golden (11j!) en Mitchell Johnson (14j) doodden 4 medescholieren en 1 leraar en 10 gewonden o.i.v. Ritalin
 • Kurt Danysh (18j) doodde zijn vader met een revolver o.i.v.Prozac. Schrijft vanuit gevangenis over de gevaren van SSRI-‘medicijnen’

Dit zijn ‘slechts’ twaalf gevallen, de totale lijst die ik heb is vier keer zo lang! Al deze jongeren zijn dus niet zozeer seriemoordenaars, zij zijn allemaal jong, zij beschikken nog niet over hun ‘ik’, waren allemaal onder invloed van Paxil, Zoloft, Wellbutrin, Prozac of Ritalin, de zogeheten SSRI-middelen (Selective Serotonine Reuptake/heropname Inhibitor/remmer). Zij zijn dus slachtoffer geworden van ‘genees’-middelen, die hun persoonlijkheid wegnamen en er bezetenheid, moordlust voor in de plaats stelden. Eigenlijk zou ik de hele lijst willen opsommen, omdat ik vind dat dit geweten moet worden, dat we in ons bewustzijn moeten opnemen dat de ware oorzaken van deze moorden niet die jongeren zelf zijn, maar de makers van deze harddrugs, die als ‘medicijnen’ worden verkocht. Ik doe dat in de hoop dat we in staat zijn om dit weer ‘recht te denken’, te proberen het karma van deze jongeren via onze meditatie weer in harmonie te brengen. Zij hebben onze hulp nodig!

De laatste moordpartij in Las Vegas werd gepleegd door een 64jarige man die Diazepam gebruikte, volgens de bijsluiter met de volgende bijwerkingen: vergeetachtigheid, vervlakking van gevoelens, onverschilligheid, mogelijkheid tot gevaarlijk worden en tot persoonlijkheidsverandering. Het staat gewoon allemaal al in de bijsluiter… Dus moet er een aanklacht voor seriemoord naar de bedrijven gaan die deze middelen op de markt brengen. De verantwoordelijken aldaar moeten hoge gevangenisstraffen krijgen. Het zijn misdaden tegen de mensheid.

GlaxoSmithKline is ook nog veroordeeld in China tot 380 miljoen euro boete vanwege de omkoping van ambtenaren, artsen en ziekenhuizen om hun producten te kunnen slijten. Daar zijn de verantwoordelijken wèl veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vier jaar. Ook hebben ze drie miljoen smartegeld moeten betalen aan een weduwe van een man die onder invloed van Paxil zelfmoord pleegde. Maar een grote veroordeling voor alles wat ze hebben aangericht moet er nog komen. Wanneer? Door wie? En niet alleen zij, dit geldt ook voor alle andere farma-giganten, zoals Novartis, Bayer, EllyLilly etc. Zij zijn schuldig aan massamoord…!

En laten we een onafhankelijke instantie instellen die alle genees-middelen gratis en objectief onderzoekt naar hun werking, met een open houding naar de materiële èn naar de immateriële kanten van therapieën.
Laten we elkaar helpen, aanvullen en ondersteunen in plaats van elkaar afvallen en bestrijden. Laten we ook de verzekeringen uit de winst-sfeer halen, zodat zij ook niet langer proberen ons als patiënten uit te knijpen en winst te maken ten koste van onze gezondheid… Verzekeringen moeten weer De Onderlinghe heten, elkaar helpen als de ander ziek is. En niet dat je anderen niet gunt dat zij via craneo-sacraal therapie beter worden of gezond blijven. Mij helpt dat om niet ziek te worden, dus preventief…. Gelukkig betaalt Arjen Lubach nog steeds mee aan mijn craneo-sacraal therapie….!!

De beste manier om gezond te blijven is ontspanning, humor en meditatie. In mijn column nr. 17 Op je gezondheid geef ik daar wat voorbeelden van. De beste wijze om de draak te bestrijden is om ergens de draak mee te steken…. Er is niet één slang van een ziekte die we moeten bestrijden: de oorspronkelijke Hermesstaf of aesculaap had twee slangen: een witte en een zwarte slang. En de Hermesstaf houdt die beide krachten (Lucifer en Ahriman) in evenwicht. Gezondheid is evenwicht… Meditatie en verbinding zoeken met je engel of met de aartsengel Raffaël of met het Christuswezen kan heel heilzaam zijn. Zij zijn de eigenlijke genezers. Zonder geestelijke wezens geen genezing.

Dat is een gebied waar we dankzij de ellende steeds meer en meer naar toe-ontwikkelen: het ons wenden tot de spirituele wereld om hulp te vragen voor de realisatie van betere leefomstandigheden voor de mens. Een van de meest inspirerende boeken op dat gebied is dat van Thomas Mayer, Red de elementenwezens. Thomas Mayer werkt(e) ook aan directe democratie en beschrijft heel boeiend hoe hij vóór het referendum daarover in Hamburg alle elementenwezens vroeg om hieraan mee te helpen. Maar het was tegelijkertijd ook een reiniging van de etherische sfeer en er was een grote mate van wederzijdsheid: wij helpen jullie en jullie helpen ons. Hoe je meer en meer contact krijgt met elementen-wezens, engelwezens en het Christuswezen staat beschreven in dit boek. Als het referendum in Hamburg dan op het nippertje is aangenomen dankt hij alle elementenwezens en hij besluit met dit ‘overzicht’:

Voor mij was de week voor het referendum vol met geestelijke belevenissen in een gigantische dichtheid en intensiteit, als een geschenk uit de hemel. Ik heb al het mogelijke gedaan om de gestelde opgaven in tegenwoordigheid van geest op te lossen. Na deze belevenissen komt het me steeds onzinniger voor om politieke acties te organiseren zonder de geestelijke niveaus erbij te betrekken. En mij is vooral duidelijk geworden hoe belangrijk de verzorging van de elementenwereld is – dat is de opgave van de mens in de toekomst!

En dan preciseert hij nog welke niveaus dat zijn:

Christus en de met hem verbonden gestorvenen, (…). de lichte en bovenpersoonlijke engelenwereld, de vlijtige en trouwe helpers van de veelvoudige elementenwereld

en hij besluit deze opsomming met het laagste niveau:

Het huidige intellectuele bewustzijn, dat van dit alles niets weet

(zeg maar: de Arjens en de Ediths) en voegt daar nog als laatste en laagste laag aan toe:

De harten van de mensen, die in de diepte alles weten….

Loek Dullaart, 13 oktober 2017