Globalisering

ingezonden door Marc van Delft

“… de semantische en kosteloze constructie van de mensheid als collectief van dragers van mensenrechten, is op grond van onoverkomelijke structurele oorzaken niet te combineren met de operatieve en dure constructie van de mensheid als collectief van bezitters van koopkracht en comfortkansen …”
uit: Peter Sloterdijk, Het kristalpaleis. Een filosofie van de mondialisering

toelichting:

Anders dan meestal wordt verondersteld is globalisering al een oud fenomeen. Sloterdijk onderscheidt hierin drie fasen:

  • ten eerste een metafysisch-kosmologische fase die werd  geïnitieerd in de Grieks-Romeinse cultuurperiode, toen de filosofen de wereld voorstelden als één perfecte wiskundig te doorgronden kogelvormige kosmos
  • ten tweede een terrestrische fase, die begon met de ontdekkingsreizen en de kolonisering van de aarde door de Europeanen en die werd voltooid met de wereldmarkt
  • en ten derde de elektronische fase die zich momenteel voltrekt als het synchroniseren van alles via internet en andere telecommunicatie-media.

Deze geglobaliseerde wereld is inmiddels een systeem dat zich kenmerkt door een universele apartheid waarin hooguit een derde van de mensheid baadt in ongekende en vaak onbeperkte weelde in een comfortabele kapitalistische binnenwereld, terwijl minstens twee derde deel zich in ontstellende armoede bevindt aan de buitenkant van dit systeem.

De instandhouding van deze kapitalistische comfort-installatie gaat bovendien ten koste van het ecosysteem, omdat de voortdurende virtuele waardestijging van de markt in de vorm van “rendement op beleggingen en investeringen” moet worden opgebracht door een reële waardevermeerdering op basis van uitbuiting van mens en natuur.

Het is evident dat deze situatie op termijn onhoudbaar is, zowel tegenover het verpauperde deel van de mensheid al?s? tegenover de uitgebuite natuur.

Marc van Delft