Alertcolumn 68: Raar, maar waar

download als PDF

Het is raar, maar waar. Zestien jaar na dato zijn er nog heel veel mensen die het verzonnen verhaal van de Amerikaanse regering met betrekking tot de Twintowers op 11 september 2001 geloven, hoewel al lang duidelijk is geworden dankzij talloze boeken, publicaties, video’s, en wetenschappelijke onderzoeksrapporten dat de gebouwen zijn ingestort via een ‘controlled demolition’. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid en de CIA deze aanslagen zelf in scène hebben gezet. Het wordt hoog tijd dat via de internationale rechtsspraak de werkelijke schuldigen bij de Amerikaanse overheid worden aangeklaagd en berecht.

Even nog als remindertje op deze dag drie kleine voorbeeldjes, naast de honderden andere argumenten die ik reeds eerder in allerlei publicaties heb gegeven (deze drie spreken voor zich):

a. Foto uit een nepfilmpje van de inslag van het vliegtuig in de tweede toren. Hoe kan zijn vleugel achter een achterliggend gebouw langsgaan?? En hoe kan het dat er helemaal niets afbreekt als hij de stalen constructie binnenvliegt, als een mes in een pakje boter?? We kunnen nog wel een beetje voor waar nemen over wat we waarnemen….Maar als dit filmpje vals is wie heeft dit filmpje dan gemaakt…?  Zie hiervoor ook 9/11: The Pentagon’s B-Movie.

b. David Ray Griffin, hoogleraar, die al veel boeken heeft geschreven over de inside-job van 9-11, heeft nu een nieuw boek geschreven: Bush en Cheney, Hoe zij Amerika en de wereld ruïneerden. Daarin beschrijft hij onder meer vijftien “wondertjes” van 9-11, die volkomen in strijd zijn met alle natuurwetten. Ze staan ook vermeld in het artikel The Lies of 9/11 “Miracle Workers”. Bush and Cheney, How They Ruined America and the World dat gaat over dat boek.

c. Ook dit raadselplaatje dat ik tegenkwam op internet, spreekt voor zichzelf… tegen alle logica in en in tegenspraak met alle natuurwetten zou het WTC-gebouw door brand (die paar kleine vlammetjes…??) zijn ingestort?? Wie gelooft dat nou? De puzzel hoe de Twintowers helemaal konden verdwijnen, in stof opging, is onderwerp van een studie van Judy Wood, Where did the towers go? Zij bewijst dat er een nieuwe ontploffingsmethode werd gebruikt, die de instortingstijd van de vrije val verklaart.

Natuurlijk kun je steeds nieuwe bewijzen aandragen, maar als mensen niet anders kunnen (en willen) denken en bij voorbaat bevooroordeeld zijn, kun je praten als Brugman. Maar er is hoop, want iedereen die zelf op zoek gaat naar wat waar is en wat niet omtrent de WTC-aanslagen en een aantal boeken daarover leest, komt  met 100 % zekerheid tot dezelfde conclusie als die waar wij deze column mee begonnen.

Deze geënsceneerde aanslag was het begin van en een alibi voor  de reeds geplande oorlog in Afghanistan en de bezetting van Irak en de wereldwijde oorlog tegen het internationale terrorisme en leidde in eigen land, in Amerika, tot inperking van alle burgervrijheden en een tweedeling van de bevolking.

Bij alle aanslagen die daarna zijn gevoerd in Amerika en Europa kunnen grote vraagtekens worden gezet bij het eigenlijke verloop, de verschillen tussen wat je waarneemt en wat er wordt beschreven en wie de werkelijke daders zijn. Ogenschijnlijk zijn het jihadisten, maar wie beter en dieper kijkt ziet bij al die aanslagen dat er heel veel niet klopt. Veel wijst er op dat de CIA en de Europese geheime diensten hier zelf de regie hebben gevoerd. Het is heel belangrijk dat dit voor al die verschillende aanslagen nauwkeurig in kaart wordt gebracht en dat de bewijslast tegen die diensten daardoor kan groeien.

Veel van deze aanslagen en met name die van 11 september 2001 gaven de Amerikaanse regering een vrijbrief om zijn politiek van verovering van de wereld voort te zetten. Drie elementen spelen daarbij een hoofdrol: de Amerikaanse geopolitiek, het geldwezen, de wereldmacht. Over deze drie aspecten moet nog wat meer worden gezegd.

Ieder die de geschiedenis bestudeert weet dat de VS, vanaf haar oprichting op 4 juli 1776, een politiek voert van macht en verovering. Die macht is verbonden met spiritualiteit, alleen is de vraag: wat voor een soort spiritualiteit? 49 van de 50 ondertekenaars van de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 waren namelijk vrijmetselaars en een groot deel van hen was verbonden met de net daarvóór op 1 mei 1776 in Europa opgerichte orde der Illuminaten van Adam Weisshaupt, twee maanden en drie dagen vóór die 4e augustus 1776.

Ron Paul, drie keer presidentskandidaat voor de Republikeinen, arts en bekend senator legt er in zijn boek Zwaarden tot ploegscharen – een leven in oorlog en een toekomst in vrede en welstand (Swords into Plowshares, in Duits: Schwerter zu Pflugscharen uitg. KoppVerlag), er de nadruk op dat Amerika helemaal zou moeten afzien van alle oorlogshandelingen in de wereld, omdat die nooit de vrede en de vooruitgang dienen, wat steeds wel werd beloofd, maar altijd heel veel geld kostten, en heel veel verwoesting, dood en ellende brachten.

In dat boek beschrijft hij ook dat de oorlogen vaak te maken hebben met geld, met name m.b.t. fossiele brandstoffen, delfstoffen en grondstoffen. Voor Irak, Afghanistan, Libië en Syrië is dat volkomen duidelijk. De olie en de opbrengsten daarvan kwamen oorspronkelijk ten goede aan de eigen bevolking, na de invallen van Amerika stroomt al die olie en alle olie-opbrengsten rechtstreeks naar Amerika en worden de betreffende landen berooid en verwoest achtergelaten.

Maar ook de banken, de FED, de financiële sector noemt hij daarbij als oorzaak en drijfveer. Overigens heeft dezelfde Ron Paul destijds al eens een boekje geschreven dat End the FED heet, waarin hij laat zien dat Amerika met één pennestreek van al zijn gigaschulden en alle zware jaarlijkse rentelasten kan worden bevrijd: bepaal dat je als overheid weer zelf je geld gaat drukken, sla dan één munt die evenveel waard is als de hele schuldenlast van Amerika, geef die aan de FED en ga voortaan je eigen geld weer drukken, weg schuld, that’s all….! Wat zou Amerika dan welvarend zijn, kun je alle mensen een hele goede medische zorg geven, goede uitkeringen en pensioenen, kortom je kunt ècht vrede en welzijn brengen…!

Wat die banken betreft is het ook interessant, wat in een kort filmpje wordt getoond, namelijk welke drie landen ter wereld (!) nog een eigen centrale bank hebben die nog niet door de Rotschilds wordt gecontroleerd. Dat zijn: Noord-Korea, Iran en Cuba. Voor de laatste twee wordt nu een charme-offensief ingezet om ze goedschiks over te halen, bij Noord-Korea is dat – gezien het verleden – onmogelijk. In het filmpje wordt verder vermeld dat er in 2000 nog vier andere landen op dit lijstje stonden: Irak, Afghanistan, Soedan en Libië. Maar daar heeft Rothschild sinds 2003 wel de controle over de centrale banken. We weten hoe dat ‘geregeld’ werd…..

Waarom is het zo moeilijk om ook Noord-Korea vriendelijk tegemoet te treden? Volgens mij zou een aai over de bol van Kim-Jung-un veel beter werken dan al die provocaties, bedreigingen en oorlogstaal. De man staat immers zo eenzaam in de wereld. Alleen China steunt hem nog (een beetje). Maar waarom is Noord-Korea zo anti-Amerikaans? Wie de geschiedenis van Korea bekijkt, begrijpt dat direct. Korea werd vanaf 1910 bezet door de Japanners, die er alles aan deden om de Koreaanse taal en cultuur uit te roeien en te Japanniseren.
Toen de tweede Wereldoorlog voorbij was hoopten de Koreanen op onafhankelijkheid, vrijheid en vrede. Maar daarover was in de besprekingen van de Grote Drie in Jalta (april 1945) en Potsdam (juli 1945) anders beslist. Daar was afgesproken dat het land gedeeld zou worden in een Noordelijk Deel dat onder invloed van Rusland zou staan en een Zuidelijk Deel dat aan Amerika werd toegewezen. Twee Amerikaanse generaals hadden dat plan ontworpen en het werd goedgekeurd door Stalin.
Met name de Noord-Koreanen waren furieus over deze deling. Terwijl Rusland hen een grote mate van vrijheid verleende om hun eigen land op te bouwen, waren ze woedend op Amerika dat hun land had verdeeld en het Zuiden bezet hield en Westers wilde maken. Om deze dreiging teniet te doen viel Noord-Korea in 1950 Zuid-Korea binnen teneinde de Amerikanen te verdrijven. Ze kregen weinig steun van de Russen, maar wel veel steun van China, waar Mao Tse Tsung toen de leiding had
De Amerikanen vroegen steun bij de net opgerichte VN en kregen hulp van tientallen landen. Zo stonden daar twee legers tegenover elkaar van elk 1 miljoen soldaten: 260.000 van Noord-Korea, 780.000 Chinezen en slechts 26.000 Russen. En aan de andere kant stonden 590.000 Zuid-Koreanen, 480.000 Amerikanen en 130.000 soldaten uit allerlei landen: Engeland, Canada, Australië, Filippijnen, Turkije, Frankrijk, België, Nieuw-Zeeland, Ethiopië, Griekenland, Colombia, en Zuid-Afrika.

Ook Nederland nam met een kleine 5000 man deel aan de oorlogshandelingen! De oorlog duurde drie jaar, maar er vielen meer dan twee miljoen doden, en nog meer gewonden!! Dat kwam vooral ook door de zware napalmbombardementen van de Amerikanen op burgers van Noord-Korea. Één vijfde van de totale bevolking kwam daarbij om… Geen wonder dat de haat van de bevolking tegen de Amerikanen zo groot is…! Zie ook de documentaire De Korea oorlog – Fire and ice. Het is natuurlijk duidelijk dat Ron Paul gelijk heeft met zijn pleidooi voor vrede en terugtrekking van Amerika in zijn rol als grootste agressor in de wereld momenteel. Juist vanwege alle bodemschatten in Noord-Korea (steenkool, goud en zeldzame metalen) en om de strategische ligging t.a.v. Rusland en China zou Trump het land graag innemen. Maar de tegenstand tegen zijn oorlogspraat wordt steeds luider. Laten we ook onze stem goed laten horen!

We zullen de moed moeten hebben om de waarheid op te zoeken, te ontdekken en die uit te dragen. Die moed krijgen we van Michaël. Michaël is de aanvoerder van alle engelwezens. Onder hen is ook de groep van volksgeesten. Die willen graag dat alle volkeren hun eigen lot kunnen ontplooien. Michaël is de behoeder van het kosmopolitische bewustzijn met behoud van de eigenheid van elk volk. Michaël bestrijdt de draak. Het is de draak van de macht, van het geld, van het materialisme. Het is een driekoppige draak.

Het belangrijkste wapen dat Michaël ons in handen geeft om de draak te verslaan is de driegeleding: vrijheid in het geestgebied (om de waarheid te zoeken, te vinden en uit te dragen), gelijkheid in het rechtsleven (ieder land heeft recht op behoud van zijn soevereiniteit, zijn grondstoffen, zijn bodemschatten), broederschap in het economische (help elkaar, en bestrijd elkaar niet om er zelf beter van te worden). Michaël is hard nodig in de huidige tijd om ons te helpen de wereldproblemen op te lossen. Daarmee baant hij de weg voor een nieuw Christusbewustzijn, een wereld van een andere orde….

Loek Dullaart, 11 september 2017

2 gedachten over “Alertcolumn 68: Raar, maar waar”

 1. gelukkig!
  gelukkig lees ik een mij vertrouwde data vermelding:
  1 september 2001 en niet de omkering in de overheersende westelijke taal.
  lichtvoetig gewoon over verandering door vreemde taal heenstappen en incasseren? het is gebruikelijk, ik kan het ook doen, maar ik wil het niet ‘gewoon’ doen. mijn taalgebruik heeft invloed op mijn hersen-taalgebied. voor mij is het kwesti van bewustzijn in je taalgebruik te brengen.
  ja, met zoiets. onbelangrijk? vreemd om daaraan te blijven haken?
  wat gebeurde 1-9-2991 hier? en wat gebeurde 9 – 1 – 2001 ‘daar’? denken ivm wereldgebeuren vanuit je eigen zijn.

Reacties zijn gesloten.