wake up call – maak wetgeving omtrent CRISPR

ingezonden door Margalit Laufer

Beste mensen,
Dit hebben we aan alle 2e kamerleden opgestuurd. Graag vragen we jullie om dit verder te versturen naar al jullie vrienden en kennissen.
Ook zou het fijn zijn als u mee wil denken, doen. Stuur mij een mail dan verzamel ik mails van ieder die mee wil doen aan bijeenkomsten die we kunnen organiseren om wetgeving omtrent CRISPR opgang te krijgen.

Margalit Laufer
06 – 16 45 29 90
margalitlaufer@me.com


Oproep aan de Nederlandse politiek:
maak wetgeving omtrent CRISPR en vecht voor BD landbouw!

Geachte Volksvertegenwoordiger,

Na mijn maandenlange onderzoek betreffende de nieuwe DNA manipulatie techniek CRISPR, is mijn vraag aan u als politicus: laat Nederland als land der koeien voorloper zijn in het maken van wetgeving over het gebruik van CRISPR en vecht voor BD-landbouw! Hieronder leg ik u het belang hiervan uit en het verband. Ik hoop op enkele minuten van uw tijd.

CRISPR-Cas9 technologie wordt beschreven als een ‘techniek die genen kan verwijderen, repareren of vervangen, en die sneller, makkelijker, goedkoper en -in principe- nauwkeuriger is dan andere genen manipulatie technieken. De techniek heeft mogelijke voordelen voor de menselijke gezondheid, landbouw en industriële biotechnologie’1. ‘Elke student met een basiskennis moleculaire genetica, met toegang tot een laboratorium en een paar honderd euro kan al met CRISPR-Cas9 gaan experimenteren’2. Aldus hoe de techniek gepromoot wordt. Niet vermeld wordt echter dat het patent vervolgens miljoenen kost, en onvermijdelijk door de burger zelf betaald zal worden – op welke manier dan ook.

Met CRISPR kunnen wetenschappers ALLES wat ze willen ongecontroleerd in het DNA van plant, dier en mens veranderen, vanuit elk willekeurig persoonlijk of financieel belang van henzelf of hun klant. Dit zal niet alleen een totale chaos en vernietiging van de wijsheid en de ondoorgrondelijke werking van de Natuur en diens rijken ten gevolg hebben – ook zal een kleine groep hierdoor enorme macht krijgen over zaken die een ieder van ons dagelijks aangaan en beïnvloeden. En terwijl u dit leest, zijn wetenschappers ook in Nederland met CRISPR aan het werk zonder bestaande wetgeving! Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

Als voorbeeld: We zijn er getuige van hoe GMO-gewassen hebben geleid tot monocultuur, uitputting van de aarde en een voortdurende verhoging van het gebruik van pesticiden om de slagingskans van GMO-gewassen te kunnen waarborgen. Recentelijk is in een federale rechtbank onthuld, dat het zware pesticide-gebruik waarschijnlijk tot ernstige kankerverwekkende gezondheidsproblemen leidt3. GMO-zaden worden gepatenteerd, en hebben een paar multinationals tot miljardairs gemaakt die in hoge machtsposities zijn geklommen om hun praktijken te beschermen en de mondiale voedselketen te beheersen. Hieruit zijn leugens, foutieve informatie, onbetrouwbare marketing en partijdige wetgeving voortgekomen. ‘Samen voeden en beschermen we de wereld’4 is verre van wat GMO heeft bewerkstelligd.

De gevolgen van de CRISPR techniek, zijn echter nog veel ingrijpender en alarmerender dan de schade die bijvoorbeeld GMO aan mens en milieu veroorzaakt. De CRISPR techniek kan in alle gebieden van het leven toegepast en ingezet worden om veranderingen te bewerkstelligen. Waar ik uw aandacht nu op wil richten is dat met behulp van deze techniek een hoornloze koe is ontwikkeld.

Al jarenlang wordt het sociaal en juridisch geaccepteerd dat vee onder verschrikkelijke martelpraktijken wordt onthoornd. Koeien worden verminkt zodat ze in veel te krappe leefomstandigheden uitgemolken en uitgebuit kunnen worden. Voor het vee is onthoornen ‘zeer pijnlijk, stressvol en kan het leiden tot een gedragsverandering en minder eetlust’5. Het is ‘hardhandig, bloedig en een puinhoop’, en in het artikel van businessinsider.com wordt gezegd ‘dat het iets is dat de meesten liever niet doen (…)6’.

Ineens erkent de industrie haar jarenlange martelpraktijken. Niet omdat ze denkt dat burgers haar voor de rechtbank zullen slepen, maar omdat zij het publiek wil laten zien dat de CRISPR DNA-manipulatietechniek dè humane manier is om het probleem van de hoorns te kunnen oplossen. Dus zullen koeien enkel worden gecreëerd als vlees- of melkobjecten, zonder enig verband met hun eigenheid, de dierenwereld en onze natuur waar zij deel van uitmaken en waarin ze recht hebben om te leven zoals ze zijn.

Ik vraag daarom: zet je kracht als politicus in om wetten te maken omtrent CRISPR!

 • het genetisch verwijderen van hoorns gaat tegen het recht in van koeien om koe te zijn zoals de natuur ze gecreëerd en bedoeld heeft. Hoorns zijn nodig om een  gezonde hiërarchie binnen een levenslustige kudde te creëren. Gehoornde dieren kunnen beter tegen een wisselende samenstelling van gras, waardoor de mest beter verteerd en lekker ruikt. De hoorns leveren een belangrijke bijdrage in de toename van gewenste en afname van niet-gewenste bacteriën in de melk. Dat is te proeven7.
 • een dier is geen ding of industrieel product! Wetenschappers zouden de Natuur niet mogen manipuleren tot Product waar een enkele multinational patent en profijt van krijgt en vervolgens ongezonde macht over de burgers.
 • beter is niet meer. Deze manier van denken heeft ons eerst de kunstmest, daarna de bestrijdingsmiddelen en tegenwoordig de genetische manipulatie gebracht8. En ook de CRISPR ontwikkelingen zullen zich hierop gaan beroepen.
 • de burger heeft bescherming nodig tegen een vrije markt in het gebruik van de CRISPR-techniek. Wat is het werkelijk belang, hoe wordt de veiligheid gewaarborgd, hoe wordt werkelijke transparantie gewaarborgd, wie krijgt er macht door, wie betaald het uiteindelijk etc.
 • de natuur, de mens en de dierenwereld zijn één geheel en moeten in natuurlijke harmonie blijven. Het veranderen van één (DNA) element zal effect hebben op alle overige gebieden (milieu, gezondheid/ziekte, sociaal, moreel, economisch, juridisch). Wetgeving moet daarom waarborgen dat bij het eventueel akkoord gaan van toepassing van de CRISPR techniek, wetenschappers, financiers èn politici de gehele kringloop betreffende die ene verandering hebben onderzocht en verantwoording kunnen nemen over de gevolgen ervan op alle hierboven genoemde gebieden.

Wat nog meer: Zet je kracht als politicus in om te vechten voor BD-landbouw!

 • ‘een product kopen is een productieproces ondersteunen’9. Een uiteindelijk product is onlosmakelijk verbonden met het gehele productieproces en alle elementen (mens, dier en natuur) die dit eindproduct samen voortbrengen. Het gaat tijdens het productieproces om gezondheid, eerlijkheid, kwaliteit, duurzaamheid, rechten van mens, dier èn natuur en niet enkel om het eindresultaat.
 • vraag en aanbod moet op elkaar worden afgestemd om overproductie, verspilling, (mest)overschotten en uitputting van de aarde tegen te gaan.
 • het productieproces is een levend proces van actieve en dienende krachten van mens, dier en natuur. Hierbij heeft de mens de verantwoordelijkheid om dit productieproces vooraf zodanig uit te werken, dat deze drie rijken op gezonde wijze gecultiveerd worden om een samenwerking te creëren waarbij elk van de rijken optimaal floreert. Zo voorkom je immense problemen die achteraf opgelost moeten worden.
 • ‘bij voldoende leefruimte en een omgeving waarin vee onderling op natuurlijke wijze sociaal gedrag kan vertonen, is het onthoornen geen noodzakelijkheid, maar eerder een kwaad’10. Bd-landbouw betekent rekening houden met de behoefte van plant, dier en mens in samenhang met elkaar. Er moet een kloppend geheel ontstaan, waarbij de kringloop tussen dier, mest, grond en voeding de kwaliteit bepaalt.

Kortom:
Hongersnood, tekort aan medicatie, milieuvervuiling en overschot/vernietiging van voedsel komt wanneer een politiek systeem het economische en/of machtsbelang boven het menselijke, morele en sociale belang stelt – of zwicht voor de lobby van bedrijven. Soms lijkt er voor een individu binnen een groot systeem nauwelijks de mogelijkheid om bestaande structuren te veranderen of destructieve processen te reguleren. Toch kent persoonlijke overtuiging en daadkracht tal van mogelijkheden om concrete kleine maar zelfs ook levensveranderende ommekeren teweeg te brengen.

Laat u politicus, Nederland als land der koeien voorloper zijn in het maken van wetgeving over het gebruik van CRISPR en vecht voor BD-landbouw! Zet elke persoonlijke of professionele vaardigheid of connectie die u heeft hiervoor in.

Ik hoop op uw persoonlijke reactie en een antwoord hoe een samenwerking gecreëerd kan worden tussen het publiek en jullie als onze vertegenwoordigers om in een symposium of conferentie wetgeving met betrekking tot CRISPR op kort termijn te kunnen bespreken.

Hoogachtend,

Margalit Laufer

PS
Ik voeg mijn aanvullend artikel A legal fight on CRISPR toe, dat ik heb geschreven en naar verschillende internationale organisaties heb gestuurd.

 1. Money from Genes: CRISPR Goes Commercial
 2. Money from Genes: CRISPR Goes Commercial
 3. Monsanto Denied Request to Overturn California Cancer Warning on Roundup Weed Killer
 4. Monsanto
 5. Belangrijk correct te verdoven bij onthoornen
 6. Onthoornen van koeien en kalveren
 7. Onthoornen van koeien en kalveren
 8. De meerwaarde van biologisch-dynamische landbouw
 9. Houden van de aarde
 10. Onthoornen van koeien en kalveren en De koe en haar hoorns door Marije Klaver, Biologische Productiewetenschappen Wageningen Universiteit