petitie tegen verbod halogeenlampen

ingezonden mededeling

Halogeenlampen zijn onontbeerlijk, omdat zij de beste kunstmatige lichtbronnen zijn voor onze gezondheid! Het zijn warmtestralers zoals de zon, die ons genetisch heeft gevormd. In de discussie over de vervanging van halogeenlampen door LED’s wordt door de technologie achteloos genegeerd dat LED’s geen lange golf rood licht en infrarood licht produceren, waarop wij genetisch door het zonnespectrum zijn afgestemd. Juist deze rode spectrale gedeelten van de (halogeen)gloeilamp kunnen de negatieve gevolgen van de blauwe spectrums van de fluorescentielampen, LED , PC en de TV-schermen verminderen. Teveel blauw licht bevordert onder andere het vormen van vrije radicalen en verstoort het circadiane ritme in de avond door onderdrukking van het slaaphormoon melatonine. Aangezien wij meer en meer aan energie-efficiënte verlichting worden blootgesteld en beeldschermen steeds groter en energierijker worden, nemen de slaapverstoringen, de verslechtering van de algemene conditie en de oxidatieve schade van de retina in het oog (makula-degeneratie – AMD) toe. Op zijn minst is in de particuliere sector en voor alle oogtaken in de avond daarom de halogeenlamp onvervangbaar! Een uitfasering zou ik tegen deze achtergrondkennis met voorgenomen lichamelijke verwonding willen gelijkstellen – afgezien van de afbreuk die aan het democratische burgerrecht van de vrije keus voor je lichtbron wordt gedaan!
Bij de fluorescentie lampen (en daarmee ook bij de „compact-fluorescentielampen“) bestaat er daarnaast het algemeen onderkende kwikprobleem: productie, verwerking en recycling van dit zwaar giftige metaal belast niet alleen het milieu, maar ook mens en dier in aanzienlijke mate.
Het zonlicht is de natuurlijke norm voor het menselijke oog. Daarom moet het kunstmatige licht zich oriënteren op het spectrum van het zonlicht!

De eis

De in 2018 geplande uitfasering van de halogeenlamp, die tot die tijd nog is toegelaten, moet worden opgeheven. Zelfs als in de industriële wereld meer economische lichttechnieken om economische redenen onvermijdelijk zijn, moet een mens in zijn privéleven de mogelijkheid worden geboden om door halogeen-gloeilampen zijn ogen te regenereren en een gezonde nachtrust te hebben.

lees de hele folder

en

teken de petitie