Artikelen Marc van Delft

Marc van Delft (o.m. alertgroep den Haag) schreef in de loop van de tijd een reeks artikelen.
Hieronder een overzicht.

Ook schreef Marc een boek, over welks onderwerp hij ook een lezing gaf.

‘In de ban van de ring’ in het licht van de actualiteit
Onderwerp van de lezing van 13 november 2012 – Riouwstraat 1, Den Haag
Rond 2003 kwam de filmtrilogie ‘The lord of the rings’ in de bioscoop. Sinds die tijd is er veel belangstelling voor deze films en worden ze vaak herhaald op televisie en verkocht als DVD. Het lijkt erop alsof de thematiek, de grote strijd tussen de machten van licht en duisternis, ons in deze apocalyptische tijd, waarbij deze strijd ook zo actueel is, sterk aanspreekt. Toen Tolkien de trilogie schreef leefde hij ook in een sterk apocalyptische tijd, hij werkte aan dit boek (hiertoe moeten we ook the Hobbit rekenen, de voorgeschiedenis) ongeveer tussen de machtsgreep van de Nazi’s en de dood van Stalin, in een van de meest duistere perioden van de wereldgeschiedenis.
Sinds 11 september 2001 hebben de duisternismachten sterk in kracht toegenomen, ‘Sauron’ is teruggekeerd en streeft naar de wereldheerschappij. Precies in de jaren daarna ontstond de filmcyclus, en later kwam ook de film ‘The Hobbit’ uit.
De VS, ofwel de NWO, zijn begonnen aan een imperialistische wereldverovering, en de ontwikkelingen lijken te bewegen in de richting van een wereldregering, waarbij Europa maar een tussenfase is. De Europese landen moeten steeds meer geld, macht en soevereiniteit afstaan aan ‘Europa’, maar een soeverein Europa zal steeds meer moeten buigen voor de NWO, de komende wereldregering.
Rudolf Steiner sprak veel over de ‘Geheimgesellschaften des Westens’ die de komende incarnatie van Ahriman voorbereiden.
Alles lijkt zich rondom het jaar 2012 te bewegen in die zin.
Evenals Frodo en Sam en de andere leden van het oorspronkelijke gezelschap een hopeloos lijkende queeste tegenover een overweldigende overmacht aan boosaardig geweld moeten gaan, maar uiteindelijk winnen, zo worden wij in deze tijd met een overweldigende macht van het boze geconfronteerd, waar tegenover wij ons machteloos voelen. Misschien dat de film ons daarom zo aanspreekt omdat wij ons als moderne ‘Frodo’s’ voelen, eenzaam onze queeste volgend in een vijandige wereld van overweldigend en schijnbaar onoverwinnelijk kwaad.
In de lezing kijken we naar ‘In de ban’ vanuit de achtergrond van de boeken van Munin Nederlander (Thule), Solowjow (korte vertelling), Sigismund von Gleich (over Atlantis e.a.), Steiner (diversen, o.a. over de mongolenstormen), etc.

Het lukte niet het boek te laten uitgeven, maar het is wel beschikbaar als PDF, in 2 delen.

De terugkeer van Sauron, deel 1 – Beschouwingen over Tolkien’s ‘In de ban van de ring’

 • Munin Nederlander over Tolkiens ‘In de ban van de ring’
 • De geschiedenis van Atlantis
 • De strijd tussen de Oertolteken en de Oerturaniërs
 • De ahrimanische zondeval van het Schorpioentijdperk
 • Het verraad van de Vulkanusgeheimen
 • Het Schorpioensymbool en de Hades
 • Zwarte magie en betovering, vampirisme en sadisme
 • Tolkien en Wagner en ‘de ring’
 • Pluto, Scorpio en de atoomsplitsing
 • De asura’s als derde boze macht
 • De derde boze macht en de derde zondeval in de 20e eeuw
 • Sauron – Pluto – Asuras
 • De bevrijding van de Rakshasa’s
 • De opening van de poorten van de hel
 • Sorat –de Antichrist

De terugkeer van Sauron, deel 2

 • De Mongolenstormen
 • De derde Mongolenstorm in de 20e eeuw (Solovjov)
 • De Oer-Toeranische Scorpio-impuls en de 3e Mongolenstorm
 • De Sowjetunie: Stalin en de Tataarse Scorpio-impuls
 • Duitsland-Het Nazidom als Scorpionisch-Toeranische Mars-impuls
 • De Duitse Nibelungen en de herleving van de Oer-Toeranische impuls
 • De werking en betekenis van het hakenkruis en haar oorsprong
 • De occulte verbindingen van het Nazidom met de magische Lama-cultuur
 • Agartha/Shamballah en de 8e sfeer
 • De 20e eeuw en de opening van de onderwereld
 • Het verschijnen van de Agarthamensen
 • Het verrijzen van het beest uit de afgrond – de Schaduw (1933)
 • Freud en de mens als primitief beest
 • De mens als aap
 • De Nazi’s en de verdierlijking van het Duitse volk
 • De ontaarding (verdierlijking) der Oer-Toeraniërs: Orks als Neandertalers
 • De verschrikkelijke sneeuwman uit Tibet en de Agarthamensheid
 • Het Bolsjewisme als herleving van een Oer-Toeranisch experiment
 • Saruman en het Oer-Toeranische Bolsjewistische experiment
 • De Nazi’s en de herleving van het Oer-Toeranische experiment
 • De Japanse maatschappij en de Oer-Tolteekse/ Oer-Toeranische impuls
 • De Oer-Toeraniërs en de Meso-Amerikaanse zwart-magische impuls
 • De herleving van de Oer-Tolteekse/-Toeranische impuls in de architectuur
 • Over de Art-Déco-architectuur: Pyramides en Tempels – Atlantis
 • Het Kubisme als Ahrimanische impuls
 • De wolkenkrabberbouw en de toren van Babel
 • De torens van Saruman en Sauron
 • De hoogmoed en het eindpunt van de Luciferische zondeval
 • Hitler en de Stierkracht van de spraak – Lucifer
 • Tolkien als spraakmagiër – Stierkrachten
 • Het egyptische Stiertijdperk in samenhang met het Scorpio/-Stiertijdperk
 • Hitlers Derde rijk en de terugval in het Oud-Egyptische Stiertijdperk
 • Het Italiaanse volk als Stiervolk en het Fascisme
 • Atlantis, het Interbellum en het Oera Linda boek
 • Hitler en het Nazidom als antichristelijke impuls, de ‘Deus-inversus’
 • Hitler als anti-christelijke karikatuur van Steiner
 • De gevolgen van de 2e wereldoorlog en het Nazidom voor de Antroposofie
 • De gevolgen van de besmetting van de Duitse cultuur en de Antroposofie
 • De verpletterende entree van de derde boze macht in de geschiedenis
 • De Christus-Antichristimpuls in Atlantis in de 20e eeuw – de ringen
 • Over Amerika en de zwartmagische impuls in Mexico
 • Mordor en Amerika
 • De samenwerking tussen Oost en West: Lucifer-Ahriman
 • Het Nazidom en de ontsporing van het midden, ‘Leeuwthematiek’
 • Het Russisch Communisme en het Siberisch Sjamanendom
 • Appendix I:
  a) Tibet, de Dalai Lama, het derde rijk en de macht van het kwaad
  b)  DeGand en Röttgen/Trimundi over Tibet, het Lamaisme en de Dalai Lama
  c) De Munck over het Tibetaans Tantrisme en de Dalai Lama
 • Appendix II: Bewijzen voor het bestaan van Atlantis
 • Appendix III: Weergave van het artikel van E. Bakker uit Bruisvat nr. 6: Tolkien’s ‘In de Ban van de Ring’ door Hugo Wormgoor
 • Appendix IV: Voorbeelden van Neo-Maya-architectuur
 • Appendix V: Korte uitleg van Antroposofische begrippen
 • Appendix VI: Sergej O. Prokofief’s trilogie: ‘Der Osten im Lichte des Westens’ in samenhang met het Shamballa-vraagstuk.
 • Appendix VII: Tijdstabel van parallelle gebeurtenissen in het ‘Tolkientijdperk’

Augustus 2012 verscheen het artikel De duistere machten van Tibet (op de website van Niburu), dat veel antwoorden op de vragen lijkt te geven waar ten tijde van de het schrijven van dit boek nog mee werd geworsteld.