Nabij zijn – Handreiking voor levensvragen

Beste mensen,

Eind juni verschijnt mijn tiende boek met als titel Nabij zijn – Handreikingen voor levensvragen.
Het verschijnt in de Sint-Janstijd, aan het begin van de zomer. De zomer is de tijd waarin we even kunnen uitademen en tot onszelf kunnen komen. Het is ook de tijd waarin we nieuwe dingen kunnen ontdekken en bekende dingen in ons leven vanuit een nieuw perspectief kunnen bekijken. We denken dat de inhoud van dit boek veel nieuwe gezichtspunten en verassende visies biedt op wezenlijke vragen die we in ons leven tegenkomen. Een echt Sint-Jansboek dus.
Het boek bevat 253 pagina’s en de prijs bedraagt 19,50 euro.
Het omslag laat een afbeelding zien van Vincent van Gogh: De barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan staat in het evangelie van Lucas en is een oerbeeld van ‘nabij zijn’, werkelijk aanwezig zijn voor de ander. Aan de binnenzijde van het omslag van het boek staat deze tekst uit het evangelie:

De barmhartige Samaritaan

Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Op mijn website zullen binnenkort de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk te lezen zijn. Natuurlijk vindt u daar ook alle informatie over mijn andere boeken.
Hieronder treft u ook de omslagtekst aan,

Misschien wilt u belangstellenden van dit bericht op de hoogte stellen? Dat zou fijn zijn!

Hartelijke groet,

Renée Zeylmans

Rond ons vijftigste levensjaar beleven we vaak een omslagmoment in het leven. Moet ik ander werk gaan doen? Hoe gaan we voor onze ouders zorgen? Hoe ziet ons leven eruit als de kinderen uit huis zijn? Maar één ding is zeker: er komt beslist geen einde aan onze mogelijkheden tot ontwikkeling. We zijn ook na ons vijftigste nog lang niet uitgerangeerd. Ouder worden is een ontwikkelingsweg die je hele leven lang kan duren.
Voor dit boek nodigde Renée Zeylmans drieëntwintig mensen uit om hun licht te laten schijnen op thema’s waar iedereen in het leven – vroeg of laat – een keer mee te maken kan krijgen. Zij laten zien dat het
leven altijd nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden biedt, of we nu ouder zijn of nog wat jonger.
De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers: muziek, karma en reïncarnatie, nieuwe vormen van thuiszorg, euthanasie en sterven, omgaan met een ernstige ziekte, slapen, meditatie, mindfulness, orgaandonatie, buurtzorg, opruimen, kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, dementie, zingeving.
De rode draad in dit boek is ‘nabij zijn’. Nabij zijn kent verschillende kanten: je kunt een ander nabij zijn, door voor hem of haar te zorgen, maar je kunt ook jezelf nabij komen via meditatie. En nabij zijn heeft natuurlijk te maken met het nabij zijn van de geestelijke wereld, de wereld ook van de gestorvenen.
In haar verbindende teksten laat Renée Zeylmans steeds vanuit dit perspectief van het nabij zijn een lichtje schijnen op de thema’s van de auteurs.
Met redactionele medewerking van Nard Besseling.

Uitgeverij Cichorei, Amsterdam
Paperback, 15 x 22,5 cm; omvang: 253 blz. Prijs: € 19,50
ISBN 978 94 91748 60 8
Verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis en de boekhandel