VS valt Syrië aan

ingezonden door Frank Hoek

De zelfverklaarde politieagent van de wereld start opnieuw een oorlog, in Syrië. Jarenlang heeft de VS (onder Nobel-vredesprijswinnaar Obama!) pogingen tot diplomatieke oplossing geblokkeerd, per ongeluk wapens gedropt in IS-gebied, per ongeluk tijdens een wapenstilstand een militaire basis gebombardeerd, sowieso een ongelooflijke hoeveelheid wapens naar de regio gestuurd en daarmee ook het afschuwelijke conflict in Jemen verder opgestookt.

Israël overweegt ‘humanitair ingrijpen’. Overigens neemt Israël niet of nauwelijks vluchtelingen op – zó humanitair zijn ze daar; ook hún bijdrage bestaat uit bombarderen en ontwrichten uit humanitair oogpunt.
Als Syrië dan is vernietigd, de overlevers gevlucht (en omringende landen en Europa daarmee verder gedestabiliseerd) kunnen de plunderaars aan de slag: de olievelden liggen voor het oprapen. Vermoedelijk is IS dan ook snel opgerold (of er wordt gewoon zaken mee gedaan).
Trouwe NAVO-vazal Nederland zal, na wat ritueel tegenspartelen in de Kamer, wel weer meedoen. Maar dan niet met bombarderen (dat is te erg), maar met het verlenen van hand en spandiensten (dat kost ook minder).
Israel krijgt de Golan-hoogte definitief in handen (mooie plek voor nog meer ‘nederzettingen’) en de relatie met Rusland verslechtert nog meer.
Deze doelstellingen: olie, Groot-Israel en een definitieve wig tussen Rusland en de rest van Europa beheersen al meer dan een eeuw de geo-politiek. En het gaat maar door …

Frank Hoek

Vanessa Beeley houdt de ontwikkelingen goed in de gaten.

En lees ook:

4 gedachten over “VS valt Syrië aan”

  1. Op 30 mei reageerde nog de ChristenUnie:

    Allereerst onze excuses voor het late antwoord en dank voor uw betrokkenheid en het delen van uw zorgen.
    Ik kan u er ondertussen van geruststellen dat de ChristenUnie zeer critische vragen heeft gesteld met betrekking tot de gifgasaanval in Syrië en het standpunt heeft ingenomen dat de raketaanvallen op Syrië onterecht waren. De ChristenUnie vond dat totdat er harde bewijzen op tafel werden gebracht, deze aanvallen niet hadden mogen plaatsvinden. Deze mening hebben we ook kenbaar gemaakt in het debat van 19 april, en veel andere partijen deelden deze mening.

  2. Even enkele reacties uit Den Haag.
    SP:

    Ons Kamerlid Sadet Karabulut heeft grote zorgen over de Amerikaanse aanval op Syrië. Karabulut: ‘De burgeroorlog in Syrië woedt nu al zes jaar en heeft niets dan ellende opgeleverd. Honderdduizenden doden zijn er al te betreuren en maar liefst vijf miljoen mensen zijn naar de buurlanden gevlucht. Ik ben ervan overtuigd dat elke vorm van militaire steun aan partijen in dit conflict en militaire interventie door de VS, maar zeker ook Rusland, er alleen maar aan bijdragen dat de oorlog langer duurt en er nog meer slachtoffers vallen. Daarom keurt de SP de Amerikaanse aanval af.’
    Afgelopen nacht hebben de VS tientallen kruisraketten afgeschoten op een Syrische luchtmachtbasis, waarbij naar verluidt zes doden zijn gevallen. Het is een vergeldingsactie voor de chemische aanval die het regime van Assad eerder deze week zou hebben uitgevoerd, waarbij tientallen mensen omkwamen. President Trump roept andere landen op om zich aan te sluiten bij de VS.
    Karabulut: ‘Natuurlijk is de chemische aanval in Syrië volstrekt onacceptabel en een ernstige schending van het internationaal recht, maar het tekent de Amerikaanse houding dat niet eerst is gewacht op de resultaten van onafhankelijk onderzoek hiernaar. Dat geeft geen pas. Ik verwacht van minister Koenders van Buitenlandse Zaken dat hij dit veroordeelt en dat hij alle partijen in het conflict in Syrië oproept tot terughoudendheid.’

    SGP:

    Wat de SGP betreft is de Amerikaanse aanval op de Syrische luchtmachtbasis een waarschuwing tegen het gebruik chemische wapens én een belangrijk signaal richting Assad, Rusland en Iran. Daarom hebben wij begrip voor deze actie. Tegelijk is grondig onderzoek naar de precieze aard van de gifgasaanval én de-escaleren nodig. We moeten terug naar de diplomatieke onderhandelingstafel alwaar de internationale gemeenschap, ook binnen de VN-Veiligheidsraad (VNVR), naar eenheid moet blijven zoeken inzake de strijd tegen IS en het internationale terrorisme.
    Wat deze casus gecompliceerd maakt, is dat er feitelijk sprake is van een botsing tussen twee internationaalrechtelijke kernprincipes: ‘verbod op gebruik chemische wapens’ (internationale resoluties; Verdrag chemische wapens, zie http://www.opcw.org/about-opcw/member-states/) versus ‘mandaat VNVR nodig’ (art. 50 VN Handvest, zie http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html). Syrië heeft beide verdragen geratificeerd. Wij begrijpen uw zorg en bezwaar rondom de militaire actie van de VS, maar vanwege het OPCW-principe lijkt er ruimte te bestaan voor een internationaalrechtelijke legitimatie van dit Amerikaanse ingrijpen.
    Hoewel van de militaire actie het signaal uitgaat dat Assad niet zomaar een loopje kan nemen met het internationale recht, is en blijft de politieke situatie in Syrië zeer gecompliceerd en onvoorspelbaar. De-escaleren is daarom, nogmaals, gewenst. De SGP hoopt dat de int’le gemeenschap aan de onderhandelingstafel komen tot een gedegen lange termijnstrategie – om zo het zinloze bloedvergieten van onschuldige burgers te stoppen en voorkomen.

    Op 13 april schrijft GroenLinks:

    We zijn ontzettend geschrokken van de berichten dat het regime van Assad gifgaswapens tegen haar eigen bevolking heeft gebruikt. Ons Kamerlid Bram van Ojik benadrukte dan ook dat als deze berichten kloppen, we het Amerikaanse bombardement niet onbegrijpelijk vinden.
    Dit weerhoudt ons daarentegen niet van de plicht om te zoeken naar een échte oplossing voor dit probleem. Nu de VN-veiligheidsraad niet in staat is de Syrische burgers te beschermen, zullen we op een andere manier naar een humane oplossing moeten zoeken. GroenLinks wil hiermee samen optrekken met relevante organisaties. Een belangrijke factor hierin lijkt ons nobelprijswinnaar OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Ik hoop dat dit een antwoord vormt op je vraag.

    Behalve deze drie inhoudelijke reacties ontving ik vier ontvangstbevestigingen (PvdA, PvdD, CU en PVV). De andere partijen zijn daar nog niet aan toegekomen.

  3. Dit is inderdaad zorgwekkend. Door de chaotische toestand in Syrie valt niet eens te bewijzen wie wat gedaan heeft en dit soort bemoeienis maakt alles alleen maar erger. Ik ben benieuwd of je nog een reactie krijgt op je e-mail aan de 2e Kamer fracties, Frank. Succes !

  4. Zojuist een e-mail gestuurd naar de 2e Kamer fracties:

    Geachte heer, mevrouw,
    Ik verzoek uw fractie dringend de onwettige en op dubieuze ‘bewijzen’ gestoelde aanval van de Verenigde Staten op Syrië te veroordelen.
    Deze aanval op een souverein land en een wettig gekozen regering heeft m.i. voornamelijk tot doel een regime change te bewerkstellingen, waarna de amerikaanse macht kan worden uitgebreid en de olie kan worden ingepikt. Een reeds lang gekoesterde amerikaanse wens, waarvoor nu eindelijk een casus belli is gevonden.
    Het zal zonder twijfel leiden tot talloze doden en gewonden, nieuwe stromen vluchtelingen en verdere destabilisering, zo niet ontwrichting, van om te beginnen Syrië zelf, maar daarnaast ook buurlanden en Europa.
    Tevens verzoek ik u dringend geen enkele steun aan de VS te verlenen in deze oorlog mocht de regering daartoe besluiten, noch onder het mom van humanitaire missies, noch als lidstaat van de NAVO, noch onder enig ander voorwendsel.
    Met grote bezorgdheid, hoogachtend,
    (naam, adres)

    DE ADRESSEN VAN ALLE FRACTIES:
    hantenbroeke@tweedekamer.nl (VVD-buitenlandspecialist; de grootste partij van Nederland is als fractie niet bereikbaar)
    Pvv.publiek@tweedekamer.nl
    cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
    d66@tweedekamer.nl
    groenlinks@tweedekamer.nl
    spfractie@tweedekamer.nl
    pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
    christenunie@tweedekamer.nl
    partijvoordedieren@tweedekamer.nl
    50PLUS@tweedekamer.nl
    sgp@tweedekamer.nl
    t.kuzu@tweedekamer.nl (DENK)
    t.baudet@tweedekamer.nl (Forum voor Democratie)

Reacties zijn gesloten.