Elana Freeland on HAARP, chemtrails & why we’ve been breathing toxic air for decades

ingezonden door Veronica Vos

Elana Freeland: “Climate-change is making money, -“disaster capitalism”- (Naomie Klein), people trading through fore-knowledge weather disasters: floods, storms, earthquakes, or the weather is hot as if living in a microwave, the air has become an antenne.”
“Haarp antennes waarvan er 50-100 in de wereld bestaan is zelf een ionosphere heater die ongetwijfeld overstromingen veroorzaken de laatste 20 jaar.
Het weer kan niet meer natuurlijk zijn, omdat alles effect op alles heeft en een nieuwe industrie is ‘opgebloeid’, van cloud seeding (met silver iodide ) wolken die dan een regen bui produceren, maar het geheel is totaal in de war.
Wij zijn de proefkonijnen, als de ratten in het laboratorium, in het onderzoek naar een toekomst met transhumanistische wezens.
Niet alleen hebben we zware metalen binnen gekregen, maar ook micro-sensoren die in de lucht zijn losgelaten en die we inademen, zodat we constant staan aangesloten: “We are wired to our wireless atmospheric nanoparticles”, ook in water en voedsel zijn er triljoenen verspreid.
Constant werken aan de eigen weerstand is haar advies.

zie ook:

4 gedachten over “Elana Freeland on HAARP, chemtrails & why we’ve been breathing toxic air for decades”

 1. De zwart-wit dynamiek.

  De invloeden van Haarp-antennes, hun electro-magnetische inwerking op de door chemtrails afgegeven zware metalen en nano-micro-deeltjes zijn een gevaar voor de levenskracht van alle organismes op aarde. Inclusief de levenslust van de mens. Het is mogelijk het leven op aarde, de materiële verschijnselen, de fysieke wereld, dit alles de zwaarte, de doodssfeer in te trekken. De mens wordt door de toepassing van destructieve technologiën een drempel overgetrokken, waar destructieve geesteswezens het schepter zwaaien. Als boer zeg ik; dit is een waarheid als een koe.
  Het boekje ‘Atoomenergie en de toekomst van de aarde’, De metamorfose van de materie, door Georg Blattmann (Christofoor, Zeist 1979) geeft een helder beeld over de val in de materie en de dood van de materie. De schrijver plaats hier tegenover de levenshernieuwing van het stervende aardebestaan als een opwaarts leidende kracht. Als handleiding wordt op een openbarende manier het periodiek systeem van de elementen gebruikt, inclusief de zware metalen die door de chemtrails in omloop zijn gebracht. Dit geeft hoop en vertrouwen ons op weg te gaan bevinden, om de aarde duurzaam te transformeren uit de doodssfeer in de levenssfeer. Hiermee is een drempel overgestoken waar scheppende medewezens onze vrij besliste daden met liefde gadeslaan en helpen verder evolueren.

  Het is aan de burgers van vandaag om zonder twijfel met alle kracht de omslag verder op gang te zetten. Met positieve werkmethodes en aardevriendelijke technische implementaties moeten we minstens op gelijke tred komen met de technocratische ontwikkelingen. In ‘Onderste boven’, over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven door Lex Bos (Nearchus, Assen, Zeist 2005) wordt duidelijk uiteengezet, dat we een maatschappelijke ontwikkeling achter ons hebben liggen van theocratie (religie), dictatuur (monarchen) en bureaucratie (de huidige diplomademocratie). Zoals onze natuurlijke leefomgeving is beland in chaos, is ook de mensenmaatschappij in chaos terecht gekomen. Lex Bos brengt rust in het kippenkot en doet voorstellen om nieuw cultureel erfgoed en geesteswetenschap te ontwikkelen in werkgroepen, talentvolle mensen mandaten te geven en toe te werken naar idealistische mission-statements. Hij bespreekt ook het referendum, wat zo veel tegenwerking krijg, omdat hieruit volgen kan dat er persoonlijk gekozen politici naar voren kunnen gaan stappen en er een wezenlijk politiek debat kan gaan ontstaan. Tenslotte wordt in ‘Onderste boven’ gewezen op het belang van economisch handelen, waarbij de consequenties broederlijk worden afgewogen, de consumenten in vrijheid beslissen over hun koopgedrag en de maatschappij komt tot de realisatie van het ideaal van associaties.

  Het werken met krachten uit de sub-natuurlijke wereld is algemeen goed geworden. De ontwikkelingen hiermee komen vaak ongemerkt als in stroomversnellingen over ons heen en met Haarpantennes letterlijk als ‘natuur’-rampen. We worden als ‘achterlijk’ beschouwd als je het hele technologische instrumentarium van je huishouden en je werkplaats niet meer in de hand hebt. Maar eigenlijk lopen we ver achter om voldoende alternatieven te kunnen plaatsen tegenover de toepassingen van de technologie, die negatief inwerken op ons bestaan op aarde. De trots die wordt vertoond vanwege de tot stand gebrachte (schadelijke) technologie dekt feitelijk een gewetenloze schaamte toe.
  De activiteiten van de mensen zijn nu niet enkel afgezakt tot subnatuurlijke regionen, waar we zwaartekracht, electriciteit, magnetisme en kernenergie ter hand nemen. We laten ons zelfs beïnvloeden door wat er uit regionen stamt die ondernatuurlijk zijn. De ondernatuurlijke impulsen die de mens tot allerhande onaangename daden dringt zijn in hun uitwerking ethisch beschouwd niet wenselijk. Tegenover de destructieve toepassing van onze technologie moet een bovennatuurlijke kennis geplaatst worden, die ons samen met de aarde doet herrijzen uit de donkere terreur die de mens het licht ontneemt.
  Deze onderaardse gebieden zijn wel degelijk werkelijkheden. De moderne mens heeft een dubieuze drempel overgestoken en met de uitkomst van die inspiraties weten we vaak geen raad. Veel technologiën hebben negatieve uitwerkingen. De subnatuur en het onderaardse zijn onderzocht en kan ieder mens tot op zekere ‘diepte’ verder verkennen. Rudolf Steiner, Dennis Klocek, Judith von Halle e.a. spraken hierover. Het is goed om je de onderlagen, het zwarte te realiseren.
  Tegenover de wereld van Luciferische en Ahrimanische wezens, inclusief de Asura’s, welke de mensen op dwaalwegen zetten kunnen we de hiërarchiën der engelenwezens plaatsen. Tussen het mensdom en de hiërarchiën zijn ook de elementaire wezens actief die smachten naar onze samenwerking.
  De voor de hand liggende uitdaging vanaf nu naar de toekomst toe ligt in het verkennen van de bovenwereld, de positieve Godenwereld. In ‘Gaia Logica’ bespreekt Kees Zoeteman de atmosferische lagen, welke om moeder aarde heen liggen. Hij geeft een morele hint voor de hydrosfeer, de ionosfeer enz. om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Enkele voorbeelden; Geef het water wat je gebruikt door met een betere kwaliteit dan waarmee je het ontving, en als we ongeremd inhameren op de ionosfeer met de Haarp-antennes zou de mogelijkheid voor (ook vreedzame) internetcommunicatie geschaad kunnen worden.
  De onderwereldlagen en de bovenwereldlagen spiegelen elkaar, waarmee je een enorm dynamisch en uiterst spannend wereldbeeld krijgt voorgeschoteld. Hier bewust van zijn geeft ons hoop en inspiratie om in daden positief voort te gaan, om de naar de afbraak strevende medemensen onder de duim te gaan krijgen.

  De invloed van allom verspreide chemtrails van zware metalen en nanodeeltjes komt tot ons door de ingeademde atmosfeer, het geconsumeerde water en ons voedsel. De nanodeeltjes in de mens staan in contact met het electro-magnetische web, wat buiten onze controle valt. De in ons aanwezige micro-sensoren kunnen worden bewerkt van buitenaf. Het electro-magnetische web bestaat uit Haarp-antennes en GSM-torens, die de nano-micro-capsules kunnen voeden met allerhande goed- en kwaadaardige informatie. De nanodeeltjes bevattende mensen kunnen ongewild en ongemerkt behandeld worden. Wie er aan de knoppen zit en ons naar de knoppen kan maken, vertoeft in de top van de nieuwe wereldorde pyramide, maarkunnen ook boosaardige splintergroepen zijn. Een minderheid die de mensheid eigenlijk niet behoort te vertegenwoordigen.
  Tegenover de zware metalen en de micro-sensoren verspreid door de chemtrails en geactiveerd door Haarp-antennes, kunnen we de biodynamische preparaten en vergelijkbare (traditionele) recepten plaatsen. Ook de Ierse krachttorens en moderne imitaties daarvan, zoals beschreven in de ‘Secrets of the Soil’, Peter Tompkins and Christopher Bird (1989) kunnen positieve energiën geleiden. Voor het aangetaste water hebben we natuurlijke waterreiniging en flowforms of wentelschalen. Ook een voortzetting en nadere ontwikkeling van natuurgeneeswijzen is noodzakelijk. We worden opgeroepen immuniteit te bevorderen en we behoren de levende organismen, de natuurrijken hun cosmische inbedding en verhoudingen terug te schenken. Ook moeder aarde verliest haar diverse levensritmes en haar intieme relatie tot de andere hemellichamen, wat enorme consequenties heeft.
  Leven ondersteunende en zelfs scheppende technologiën zijn in vergelijking met wat er gebeurd op technocratische gebied verontrustend weinig toegepast. Sprak Rudolf Steiner er niet van dat rond anno nu de biodynamische preparaten niet een algemene toegepaste remedie had moeten zijn? We lopen dus erg achter en zoals Bernard Lievegoed ooit eens zei vanwege een algemene gelatenheid tegenover de technocratische ontwikkelingen; ‘het al zo’n vaart wèl lopen!’
  Dus laten we het technologisch duiveltje zijn one-man show ontnemen en als een danspartner bij de hand nemen en het aardeleven bewust sturend uit de verstarring leiden. De ommezwaai zal ons niet makkelijk vergaan. Michael Jackson zong niet voor niets ‘Blood on the dance floor’.
  Alle (gemeenschaps-) grond biologisch, alle voeding biologisch, al het water zuiver en in een watervriendelijke bedding, de hele atmosfeer bewust open voor instromend cosmisch licht. Een berg van werkgelegenheid om aan te gaan staan en de handen uit de mouwen stoppen. Werkeloosheid bestaat gewoon niet. Het ontbreekt enkel aan lust en wilskracht om onszelf spontaan ten dienste te stellen, zonder de arbeid als koopwaar aan te bieden. Lang leve de mantelzorg voor de aarde. ‘Heal the world’, voordat we massaal (mond-)dood zijn gemaakt, zoals de in de tang genomen en moedige schrijver van dit wakker schuddende liedje zelf overkwam.
  Aarde en mens smeken om licht, maar we moeten er ons wel zelf strijdvaardig voor open stellen. Hoog tijd om het bedje te spreiden voor mensenzielen die naar de aarde willen komen en die vanwege onze voorbereiding en verwelkoming sterke zonnehartekrachten mee kunnen brengen. Voorzag Bernard Lievegoed niet een opkomende sociale wereldbeweging zo rond 2040?

Reacties zijn gesloten.