Een geopolitieke reis om de wereld in 87 minuten

ingezonden door Veronica Vos

De Europeanen lopen slaafs achter de Amerikanen aan en zetten zich daarmee binnen de nieuwe, economische wereldorde buiten spel.

Hoogleraar Laszlo Maracz en Professor Karel van Wolferen praten over de geopolitieke situatie in de wereld. De rondreis start in Noord-Korea, dat volgens Van Wolferen door Amerika en de westerse wereld als een “stelletje op zelfmoord beluste krankzinnigen” wordt afgeschilderd. Dat valt allemaal wel mee volgens Van Wolferen. De Amerikaanse druk op Noord-Korea is de afgelopen maanden enorm toegenomen. In buurland Zuid-Korea hebben de Amerikanen kernkop-dragende raketten geïnstalleerd, die gericht zijn op Noord-Korea. Er zijn dus volgens Van Wolferen goede redenen voor het merkwaardige Noord-Koreaanse regiem om het op haar zenuwen te hebben. Deze spanningen hebben enorme invloed op de geopolitieke wereldkaart en krijgen volgens Van Wolferen te weinig aandacht in de westerse media. De vraag is bovendien of en wanneer deze twee landen weer verenigd kunnen worden? Wellicht zal dat niet snel gebeuren, want geen van de betrokken landen zien daar op dit moment een voordeel in.

Verder gaat het gesprek over de politiek-economische ontwikkeling in het Euraziatische gebied (Rusland-China) en de consequenties voor Europa. Volgens Van Wolferen kan je in deze omgeving ontwikkelingen verwachten die op dit moment als onwaarschijnlijk worden verwacht. Er zijn daar enorme industriële projecten gestart; Siberië zit vol met bodemschatten en er is veel technologische kennis. Van Wolferen: “Het ene verdrag na het andere wordt op dit moment getekend. Het wordt een heel belangrijk industrieel gebied wat het mogelijk maakt om de kuststeden van China tot aan de kuststeden van de Europese unie snelle snelle verbinding tot stand te brengen. India sluit geografisch naadloos bij aan met haar kolossale reservoir van brainpower op het gebied van informatietechnologie.”
Als dit alles bij elkaar komt krijgen we te maken met een enorme economische macht. De VS heeft zichzelf buiten spel gezet door conflicten aan te gaan met zowel Rusland als China. De Europeanen zijn als lammetjes achter de Amerikanen aan het lopen en zetten zich daarmee ook buiten spel …

6 gedachten over “Een geopolitieke reis om de wereld in 87 minuten”

 1. De Europese Unie vormt zonder meer een destructief project, waarbij alle Europeanen systematisch tot slaaf worden gemaakt van de Big Global Corporations, de Verenigde Naties, IMF, BIS, ECB, het FEDERAL RESERVE SYSTEEM en het Vaticaan.

  De fundamenten van de Europese Unie zijn ontworpen bijvoorbeeld door een Nazi Walther Hallstein wiens Nazi verleden werd weggepoetst om hem als voormalig directeur van Adolf Hitler’s economische en juridische planbureau in staat te stellen om dit Derde Rijk-project van Hitler direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog uit te breiden tot het Vierde Rijk-project van dezelfde global corporations die zo nadrukkelijk de Tweede Wereldoorlog hielpen financieren en organiseren ten bate van de uitbreiding van hun eigen financiele en economische machtsposities.

  Zie voor achtergronden:
  dr. Matthias Rath: The nazi-roots of the European Union project
  http://www4.dr-rath-foundation.org/uk/

  Zie het boek van Paul Manning over Martin Bormann
  http://spitfirelist.com/books/manning.pdf

  http://www.globalresearch.ca/bankers-rule-the-world-the-network-of-global-corporate-control/28235

  Een simpel voorbeeld ter illustratie van het systeem dat zal leiden tot toenemende uitholling van het zelfbeschikkingsrecht van landen, nationale regeringen en parlementen, burgers en bedrijven in die landen.

  Ten tijde van de westerswijde mexico-grapgriep-pandemische campagne in 2009 en 2010 bleek op 27 april 2009 op het NOS-journaal, dat Minister van Volksgezondheid Klink samen met al zijn collega’s in een Brussels vergaderzaaltje had besloten om voor elke inwoner in Nederland twee prikken tegen de swine flu aan te schaffen.
  Eerder had de Europese Commissie alle Europese landen een centraal commando toegezonden, waarin de kudstateb werden verplicht om in een publieke gezondheidswet de verplichte vaccinatie naast de vaccinatie onder dwang op te nemen. Indertijd in 2009 kon voor alle Europese landen exact op een EU-website worden waargenomen hoe ver alle Europese landen waren gevorderd in het opvolgen van dit centrale EU-commando.

  Laten wij Nederland als voorbeeld nemen. Vlak voor de Mexico-grap-griep-pandemie in de massamedia aangeduid als swine.flue pandemie ofwel varkensgriep-pandemie A/H1N1 had Nederland de nieuwe wet op de publieke gezondheidszorg aangenomen.

  De commando-lijn loopt als volgt: de directeur indertijd mevrouw Khan van de World Health Organisation van de UN besluit dat de swine flu een pandemie is. Dit betekent, dat zij alle lidstaten van de UN adviseert, lees commandeert om de bevolkingen te vaccineren met een ongetest vaccin tegen de swine flu.

  Volgens de Nederlandse Wet op de Publieke Gezondheidszorg laat mevrouw Khan van de WHO alle ministers van volksgezondheid bellen met de mededeling, dat het pandemische bestrijdingsplan in werking moet worden gezet. Minister Klink MOET dan alle Commissarissen der Koning bellen die op hun beurt alle Burgemeesters bellen met de mededeling, dat de bevolking verplicht moet worden gevaccineerd, desnoods met de sterke arm en de driehoek van burgemeester, politie-commissaris en Justitie. Onwilligen kunnen en moeten in quarantaine worden geplaatst. Indertijd was de politie al getraind via cursussen hoe te handelen in het geval van een pandemie.
  Het Nederlandse Parlement inclusief de Minister van Volksgezondheid heeft zichzelf volledig buiten spel gezet en zich verplicht om een commando van de WHO op te volgen.
  Tezelfdertijd had de WHO de definitie van pandemie gewijzigd. Voorheen was sprake van een pandemie als een infectie-ziekte zich aandiende die 1. zeer besmettelijk was; 2. gevaarlijk was gebleken. De definitie was ongemerkt veranderd in uitsluitend 1 voorwaarde, namelijk, de infectieziekte, in dit geval de Mexico-grap-griep moest snel om zich heengrijpen.

  De directeur van de WHO Mevrouw Khan liet zich adviseren in deze kwestie en dit soort kwesties door een adviesorgaan van de WHO, waarin zich vertegenwoordigers bevinden van wetenschap en farmaceutische industrie. Een indertijd veelvuldig in de massamedia optredende vaccin-wetenschapper was meneer Ab Osterhaus van de Erasmus-Universiteit. Meneer Osterhaus had aandelen in vele pharmaceutische bedrijven, waarvoor hij ook vaccin-onderzoek deed inclusief het bedrijf Gilead dat het anti-virale middel Tamiflu op de markt bracht, een bedrijf waarvan meneer de Minister onder George Bush junior Rumsfeld topman was geweest.
  In april 2009 was al bekend, dat het swine flu virus A/H1N1 onschuldig was, maar inderdaad wel besmettelijk zoals elke seizoensgriep.
  De massamedia sloegen stelselmatig op de trom van het grote gevaar dat zogenaamd gevormd werd door de griep afkomstig van Mexico. Voor het gemak werden in de statistieken de sterfgevallen ten gevolge van longzwakten en longziekten op een hoop gegooid met de sterfgevallen ten gevolge van de ooo zoooo gevaarlijke swine flu. Eventjes werd vergeten, dat elk jaar een vast aantal in de orde van circa 2000 bejaarden sterft aan een griep ten gevolge van een onderliggende, andere ziektelast.
  in Europa sloten diverse regeringen geheime contracten af met farmaceutische bedrijven om snel een mexico-grap-griep-vaccin beschikbaar te krijgen. De ministeries accoordeerden, dat zij nul informatie kregen over de bijwerkingen. Deze zouden volledig geheim moeten blijven en uitsluitend bekend aan de farmaceutische bedrijven die dan zelf onderzoek zouden doen naar de bijwerkingen. In Nederland verklaarde Minister Klink per kort geding in Zwolle, dat op het Ministerie ten enenmale de expertise ontbrak en ook geen gegevens beschikbaar waren aangaande het vaccin en de bijbehorende bijwerkingen. Alles wat er te weten was zou op de website van het Europese agenschap EMEA te vinden zijn!! De geheime kontrakten lekten uit via de Internet-snelweg.
  De rest is een trieste geschiedenis van beschadiging van volksgezondheid bij risico-groepen op niets af en verspilling van belastinggelden.

  Welkom in de Europese Unie jungle van kafka, Orwell en Huxley.

 2. Machteloosheid hoeft ons niet te verlammen. Het is beslist niet zo, dat DE Europeanen, dus ALLE Europeanen achter de Verenigde Staten aanlopen. Je zou wel kunnen vaststellen, dat de politiek-correcte politici en bestuurders achter de dictaten vanuit Washington en slaafs Brussel aanlopen. De regering Rutte stuurde zelfs dankzij Staatssecretaris Sharon Dijksma en de Postcode-loterij miljoenen naar de Clintone-foundation.
  Wel miljoenen voor de maffia familie Clintone en dan ook nog eens vele miljoenen economische schade als gevolg van het slaafs gehoorzamen van boycot-directieven vanuit Washington en Brussel jegens handel met Rusland.

  Helaas is het tot op heden zo, dat de politiek-correcte politici ongestraft de volkswil kunnen negeren, daarbij geholpen door inmiddels tot grote hoogte opgevoerde propaganda in de zogenaamde kwaliteitsmedia.

  Over de feitelijke criminele organisatie en samenwerkingen binnen de hoogste organen van ambtenarij en regering zijn de laatste woorden nog niet gezegd. Er wordt in toenemende mate aan het daglicht blootgesteld hoezeer bepaalde corrupte lieden binnen de hoogste organen alle moeite moeten doen om deksels op doofpotten te houden naast het omslachtig in het leven roepen van doofpotten.
  De JIT=joint investigation team activiteiten aangaande MH17 vormt een van de vele voorbeelden van bedrog van hogerhand en natuurlijk komt uit de kwaliteitsmedia een vals beeld naar voren als zou dit JIT heel goed werk verricht hebben.
  Het goede nieuws over de constante stroom ontmaskeringen staat natuurlijk niet in de kwaliteitsmedia. Hun functie bestaat er nu juist uit om het goede nieuws zo goed als mogelijk te onderdrukken en te denigreren.

  Het wordt hoog tijd voor Nederland first again, tijd dus voor gezond nationalisme waar niets mis mee hoeft te zijn.

 3. Karel van Wolferen is een van de weinige realisten. Het is precies zoals hij zegt. Doordat Europa – en zeker Nederland – slaafs achter de VS aan blijven hobbelen en zonder nadenken, blindelings de opdrachten blijven uitvoeren, is Europa zeker in de problemen gekomen, om niet te zeggen zwaar in de problemen. Een voorbeeld is het handelsverdrag met Oekraïne. Wat ikzelf ook niet te verteren vind was de opdracht om het MH-17 drama in de doofpot te duwen. De Amerikaanse belangen waren te groot. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
  Laten we eens voorzichtig beginnen met de sancties tegen Rusland op te heffen en alsnog proberen weer met hen samen te werken . Dat zal ons zeker veel heil brengen.
  Mr. Trump zegt: “America first”. En hij heeft gelijk. Je komt als leider van een land op voor je eigen volk. We weten hoe de vlag er voor staat. Maar ja, of dat doordringt tot de hersenen van die VS-vazallen die tevens onze “leiders” zijn! Als eenvoudige burger voel je toch een geweldige machteloosheid!

Reacties zijn gesloten.