alertcolumn 64: Liefde op aarde

De Kerstboom, beeld van het leven en drager van het licht, viel om, de ster viel naar beneden en kwam op de grond terecht, er vloeide weer heel veel bloed in Berlijn…. Wie zijn toch degenen die bedenken dat ze zoveel mogelijk slachtoffers willen maken op onschuldige burgers, om angst te zaaien en de haat te versterken? Het zijn in ieder geval geen moslims, want hun godsdienst verbiedt het hen om onschuldigen te doden. Bovendien was het ook dit keer in Berlijn weer een gewone jongen, die hield van uitgaan en feestvieren, helemaal geen geradicaliseerde moslim, weer werd toevallig zijn paspoort gevonden en weer werd hij doodgeschoten, voordat hij zijn onschuld kon aantonen. Bovendien dient dit voor moslims geen enkel doel: de haat jegens hen wordt hierdoor alleen maar meer, niet minder. Als de aanslag wordt opgeëist door IS, moet die IS dus een groep zijn die er juist op uit is om moslims zwart te maken en in een kwaad daglicht te stellen. In eerdere columns is al meermaals gewezen op de achtergrond van IS: de Israelic Secret Intelligence Service met hulp van de Amerikaanse CIA.

Nu is het gevolg van deze aanslagen, die dus door de westerse geheime diensten werden beraamd en uitgevoerd en in de schoenen werden geschoven van de moslims, dat dat vervolgens dan weer koren is op de molen van de haatzaaiers, die proberen meer mensen achter hun fascistische ideeën te krijgen (minder, minder, minder, jegens een etnische bevolkingsgroep is niet heel anders dan Hitler in de dertiger jaren van de vorige eeuw deed met het joodse ras…). Dat is de moderne twee-handen-beweging, die wij nu moeten zien te ontmaskeren: de één (de geheime diensten) zijn de wrede moordenaars, de ander, de populistische ultrarechtse politici: Trump, Wilders, LePen, maken daar gebruik van door de strijd aan te gaan met de moslims die van al deze misdaden worden beticht, maar er in feite niets mee te maken hebben. En daardoor komt er weer meer fascisme. Een vicieuze cirkel, een neerwaartse spiraal.

En wij, rustige kerstmarktbezoekers, wij zijn de dupe. De aanval is op ons gericht. Wij mogen niet een vredig Kerstfeest vieren. De heiligheid van de Kersttijd moet worden verstoord. In plaats van vrede op aarde en goede wil van de mensen moet er angst heersen en woede. Maar dat zal ze niet langer lukken. Wij gaan gewoon door met het werken aan de vrede, voor de gerechtigheid en met liefde. Geen geheime dienst of populistische partij kan onze Kerst-intentie verstoren. Sterker nog: wij komen hier sterker uit: meer bewust van hoe belangrijk de spiritualiteit is voor de verder-ontwikkeling van de mensheid, hoe belangrijk het is om ons te verbinden met het Christuswezen, met de engelenwereld, met de zielewarmte en de innigheid. Dankzij de grenzeloze bruutheid van deze witteboorden-criminelen weten we weer des te beter wat tederheid is, dankzij wapens en geweld beseffen we weer heel goed wat vrede betekent en dankzij de blinde woede zien we weer in wat bewuste liefde kan doen voor de realisatie van een betere wereld.

Alleen daarmee zijn we er nog niet. We moeten ook proberen deze situatie te ontmaskeren en daardoor uit de wereld te helpen. Geen enkele spirituele richting heeft meer het recht alleen maar met spiritualiteit bezig te zijn, zich af te keren van de harde wereld en de aarde en de mensheidsontwikkeling aan haar lot over te laten. We zullen ons juist ook vanuit de geesteswetenschap moeten gaan bezighouden met politiek, met economie, met klimaatverandering, met energievormen. We zullen ook de krachten achter de schermen en hun bedoelingen moeten onthullen. Liefde wil niet zeggen alleen maar lief en aardig zijn, wie liefheeft kan ook duidelijk zijn, grenzen stellen, streng zijn en niets ontziend de waarheid zeggen. Spiritualiteit is niet alleen mediteren en opstijgen in de geest, het is ook neerdalen op de aarde met de ideeën van de geest en daar het kwaad onthullen (onthulling = openbaring = apocalyps) en bestrijden. Wat dat betreft is er nog heel veel te doen.

Neem nou de Nederlandse politiek bijvoorbeeld. In maart zijn er verkiezingen. Vóór die tijd moet duidelijk worden dat Geert Wilders niet dat aardige Limburgse jongetje is met zijn mooie sprookjesverhalen, die van alles belooft waar hij niets van waar zal maken. Hij is een Israëlische spion (met dubbele nationaliteit), die door Amerikaanse conservatieve kringen wordt betaald om onrust te stoken in Europa en met name eenhetze te ontketenen tegen moslims. Dezelfde kringen die de aanslagen in scène zetten, die dan zogenaamd door moslims worden gepleegd, proberen een antimoslimbeweging op gang te brengen in de politiek en zo rechtsradikalen (zeg maar rustig fascisten) aan de macht te brengen. Wat er gebeurt als Geert Wilders – god verhoede dat – ooit aan de macht zou komen, kunnen we zien als we kijken naar de despotische manier waarop hij zijn partij bestiert: geen inspraak, geen democratie, één slavendrijver en de rest zijn slaven. Wie dat wil voor Nederland moet vooral op Wilders stemmen. Wie houdt van leugens, haat en woede moet vooral op Wilders stemmen. De PVV is de grootste bedreiging voor onze vrijheid…! Jesse Klaver van GroenLinks noemde hem de ‘Erdogan van de Lage Landen’.

Erdogan is natuurlijk zelf nog wel een graadje erger, Hitler had nog iets van hem kunnen opsteken. Geniaal van die man om een coup tegen zichzelf te organiseren, waarmee hij een argument in handen had om de hele oppositie, gekozen of niet, om zeep te helpen, concentratiekampen op te richten voor zijn tegenstanders, Rusland te provoceren met een neergeschoten vliegtuig en een neergeschoten ambassadeur, de hoofdrol over te willen nemen in Syrië, waar hij de IS wil beschermen omdat hij illegaal hun olie afneemt en verkoopt waar hij privé erg rijk van wordt. Ongelooflijk hoe die man het volk weet te bespelen en zelfs nog achter zich weet te krijgen. Hij predikt de democratie, maar praktiseert het fascisme. Het fascisme is volop terug in de wereld. Overigens is de hier volgende uitspraak letterlijk gedaan door Erdogan in zijn begintijd.

Dan hebben we in Nederland nog Mark Rutte. Hij timmert ook akelig veel aan de weg, via Margriet en Libelle, Zomergasten en Serious Request weet hij zich steeds maar weer vrolijk en informeel in de limelight te zetten in de hoop dat iedereen dan vergeet dat hij de meest ondemocratische (wie legt er nou ooit een serieuze referendumuitslag doodleuk bij het grootvuil…) premier van Nederland ooit is geweest. En niemand valt hem lastig over zijn neoliberalisme en zijn afbraakbeleid van  cultuur, zorg, welzijn.

Er is bijna niets meer over van wat er aan verenigingsleven, toneel, muziek, zorg voor zieken, zwakken, gehandicapten en ouderen in de zestiger, zeventiger jaren zo uitgebreid en zorgvuldig was opgebouwd… alles is afgebroken, mede ook door de PvdA die, godbetert, de rechtse politiek volledig heeft gesteund.
Maar wat moeten we dan? Is er een alternatief?

Vanuit Amerika weten we dat er andere mogelijkheid is: Bernie Sanders is bezig een brede maatschappelijke beweging in gang te zetten, die niet links of rechts wil zijn maar gewoon vernieuwend op alle fronten.

Bernie Sanders is de meest glorieuze verliezer in de Amerikaanse politiek. Zijn verlies is het begin van een nieuwe beweging die lokaal, digitaal en bottom-up het Amerikaanse politieke stelsel permanent wil omvormen en het tij in Washington wil keren.  Kijk voor deze breed gedragen beweging ook naar deze uitzending van VPRO’s Tegenlicht.  En zoiets zou ook in Nederland kunnen. Jesse Klaver is een groot bewonderaar van Bernie Sanders, maar hij is nog lang niet in staat om zo’n rol te kunnen vervullen in de huidige situatie…

En toch kan het ook in Nederland. Stel dat we een Partij voor de Liefde op zouden richten en dat we zouden uitdragen dat we geen haat willen zaaien maar liefde (en toch realistisch willen blijven kijken naar knopen en knelpunten, zoals bij de immigratie). Stel dat die partij een economische paragraaf heeft waarin de geldcreatie weer bij ons burgers komt te liggen en niet langer bij de banken (die er ten koste van ons schatrijk van worden). Stel dat we uit liefde een basisinkomen invoeren, waardoor niemand meer werkelijk in de problemen of in de schulden hoeft te komen. Overigens was er onlangs op het Franse nieuws (vaak heel wat genuanceerder dan die afschuwelijk eenzijdige NOS-journaals) een uitvoerig bericht over de standpunten van alle Franse presidents-kandidaten met betrekking tot de invoering van het basisinkomen en dat was soms verrassend positief daar tegenover. Het item werd daar dus heel uitgebreid en evenwichtig behandeld… Waarom kan dat nou ook niet in Nederland…?

Er zal ook iets gedaan moeten worden aan de inkomensongelijkheid. Nu zijn er steeds meer superrijken die heel veel geld steken in ‘goede doelen’. Dat zijn vaak stichtingen die geld geven aan allerlei initiatieven die in eerste instantie filantropisch lijken maar waarin een enorme sturing en machtsconcentratie plaatsvindt, die voor de mensheid nou niet direct vooruitgang brengen: bijvoorbeeld Bill Gates met zijn wereldwijde vaccinatie-programma’s, waar de geldinzameling van Serious Request onlangs nog een hele hoop antibiotica aan toevoegde, of Soros die met zijn geld immigranten naar Europa stuurt en de lobby tegen Rusland sponsort (waardoor hij nu lijnrecht tegenover Trump staat).

Trouwens achter de schermen vindt momenteel een strijd plaats tussen Trump en de CIA met als inzet de strijd tegen Rusland (via de beschuldiging van Cybercrime i.v.m. de verkiezingen). Houdt Trump voet bij stuk dan haalt hij 20 januari niet, maakt Trump een knieval, dan wordt hij de zoveelste marionet van de CIA. De superrijken mogen wel geld storten in stichtingen voor het algemeen nut, maar dan beslissen wij met zijn allen welke bestemming dat schenkgeld krijgt….

Overigens was het deze Kersttijd weer heel verheugend te zien hoe de driegeleding van het sociale organisme ook (in het begin) van het Oberufer Kerstspel wordt behandeld. Voor wie het spel dit jaar niet gezien mocht hebben… het Kerstspel staat tegenwoordig ook integraal op Toutube.

Jozef zit met het probleem dat hij een extrabelastingheffing (tribuut) moet betalen en dat hij daarvoor zijn spaargeld moet aanspreken. Maria vraagt of ze het geld niet van iemand kunnen krijgen (schenkgeld)  of lenen (leengeld) waarop Jozef zegt dat dat niet zal lukken vanwege de heersende kredietcrisis (‘de schaarste heerst aan alle kant’). Dan stelt zij voor om het osje te verkopen (koopgeld), maar dat is, zo zegt Jozef, de geldbelegging voor hun toekomst. Jozef zegt tijdens het gesprek ook de wijze woorden: “We zullen het leggen in Gods hand”. De geestelijke wereld is wijzer dan wij, zij kan ons helpen bij de oplossing van alle economische en maatschappelijke problemen.

De Kersttijd is met name een moment in het jaar om die verbinding met die geestelijke wezens-wereld weer te versterken. Uit die Kersttijd nemen we nieuwe plannen, nieuwe ideeën, nieuwe voornemens mee naar het komende nieuwe jaar. En dan wensen we elkaar al het goede toe, dus:

Iedereen van harte een lichtvol en inspirerend 2017 toegewenst! Dat zullen we hard nodig hebben want er zal dit jaar ook veel duisternis kunnen ontstaan. Neem nou de inauguratie van Trump in Amerika met zijn boodschap van haat, de verkiezingen in Nederland in maart, waar het nog steeds waarschijnlijk is (tenzij er een wonder gebeurt) dat haatzaaier Wilders de grootste partij wordt, presidentsverkiezingen in Frankrijk in april/mei waar Marine LePen waarschijnlijk de tweede ronde zal halen en wie weet zelfs winnen kan…. Naast deze verschillende landelijke politieke items is er natuurlijk nog de internationale geopolitiek, die ons via allerlei aanslagen in de volkomen verkeerde richting sturen wil… Het is immers  net andersom: de CIA is IS, onschuldigen worden er in geluisd, als daders genoemd en gedood voordat ze kunnen aantonen dat ze onschuldig zijn, liefst nog na een klopjacht door heel Europa, waardoor heel Europa zich in de wurggreep van de angst voelt zitten: een maximaal effect…!

De enige weg uit die impasse van angstzaaien en haatstrooien is de kracht van de liefde. De belangrijkste vraag voor de nabije toekomst is: hoe geven we vorm aan die liefde voor de aarde en de wereld? Welke krachten spreken we aan die ons daarbij kunnen helpen? En vooral ook: wie doen er mee, wie willen een werkelijke verandering en verbetering vanuit het spirituele in de actualiteit en hoe vinden wij elkaar in dat opzicht? Misschien kan dat juist ontstaan nu de nood het grootst lijkt te worden, misschien is de redding daaruit nu wel erg dichtbij. Misschien dat 2017 ons behalve heel veel ellende, ook heel veel mogelijkheden brengt. Want Johan Cruyff zei het al (en hij praktiseerde dat gedurende heel zijn leven):

“Elk nadeel heb zijn voordeel”.  Dus nogmaals

Loek Dullaart, 8 januari 2017

1 gedachte over “alertcolumn 64: Liefde op aarde”

Reacties zijn gesloten.