Vrijzinnige Partij over terreur en referendum

Onafhankelijk Kamerlid Klein wordt als eenmansfractie minder gezien dan de grote partijen. Maar wat hij zegt is wel interessant.

norbertkleinover terreur

29 maart 2016
In het debat over de aanslagen in Brussel had Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) de volgende bijdrage.
We leven in een wereld vol gevaar. Dat is vandaag net als gisteren, en ook niet anders dan vroeger ‘toen geluk nog heel gewoon was.’
Als we niet worden geveld door natuurrampen, dan zijn er wel oorzaken zoals verkeersongelukken, geweld of terreur die ons proberen te vloeren.
Vandaag richten wij ons op terreur. Terreur gepleegd door enkelen die besluiten hun utopische, al dan niet godsdienstige idealen met geweld na te streven, is helaas ook van alle tijden. Het leed wat zij veroorzaken is groot. Dat hebben we de afgelopen dagen, maanden jaren helaas weer kunnen zien. Tientallen doden en honderden gewonden; het maken van zoveel mogelijk slachtoffers lijkt   het voornaamste doel.
‘Lijkt’, want wie verder kijkt, ziet het echte gevaar dat van terrorisme uitgaat: het zaaien van verdeeldheid. Terroristen willen dat we bang worden. Doel is dan om al díe dingen op zeep te helpen die onze vrije samenleving kenmerkt en mogelijk maakt: vrij reizen, het vrije woord, vrijzinnigheid, elkaar ontmoeten in openbare gelegenheden. Zij willen dat we zó bang worden dat we belangrijke garanties die deze vrije samenleving biedt, zoals privacy en rechtsbescherming, zelfstandig overboord gooien door bijvoorbeeld de grenzen te sluiten, afluistermogelijkheden te vergroten en mensen meer en meer preventief in voorlopige hechtenis te plaatsen. Dat zijn geen oplossingen. Risico’s blijven risico’s. Roepen om deze risico’s uit te sluiten mensen is belazeren en toegeven. Ja, we moeten ons blijven verdedigen.
Maar op het moment dat wij vrijwillig onze vrijheden gaan kortwieken, hebben de terroristen daadwerkelijk hun doel bereikt. Vooral wij, de verstandige politici, dienen in dit kader het hoofd koel te houden. Ik citeer: “Wie de destructieve werking van terrorisme daadwerkelijk wil begrijpen, moet zich richten op de reactie van de staat. Een staat die open en betrekkelijk vrije samenlevingen in naam van terrorismebestrijding geleidelijk doet veranderen in politiestaten geeft terroristen hun zin.” Einde citaat van Arnon Grunberg in de Volkskrant van afgelopen woensdag.
En zo is het. Meer dan de mij toegewezen 1,5 minuut heb ik dan ook niet nodig.

over het Oekraïne referendum

14 april 2016
Gisteravond vond het debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum plaats. Tweede Kamerlid Norbert Klein had de volgende bijdrage:
Het proces-verbaal behorende bij dit referendum is helder: er is een geldige uitslag. De regering zit vervolgens met de handen in het haar, en spreekt van ‘een onontgonnen terrein’ terwijl de enige juiste reactie zo klaar als een klontje is. Artikel 11 van de wet raadgevend referendum is hierover ondubbelzinnig.
Dus: geen ‘noodzakelijke tijd nemen’ of een ‘stapsgewijze aanpak die enige tijd zal vergen’ voorstellen. Nee, stop met dralen maar maak dit tot prioriteit. De regering moet direct actie ondernemen en een voorstel van wet indienen om deze ratificatiewet in te trekken.
Daarnaast: waar was de 65 procent van de volksvertegenwoordigers die in april vorig jaar volmondig ‘vóór heeft gestemd, de afgelopen paar maanden? In aanloop naar dit referendum hadden zij zich immers tegenover de burgers kunnen – moeten – verantwoorden voor hun keuze hier in dit parlement. Naast mijn eigen ‘vóór is positief’ campagne en die van D66, waren zij totaal onzichtbaar in het publieke debat. Typisch een gevalletje van ‘kop in het zand politiek; vingers niet branden’, of nog erger: ‘vóór’ stemmen en dan ‘tegen’ adviseren.
Voorzitter, de echte tegenvaller voor mij is dan ook de totale apathie bij het merendeel van de voorstanders van dit verdrag in deze Kamer.
Dat is in mijn ogen een echte afgang voor een serieus te nemen referendum; een echte blamage.
Daarom: wees niet verbaasd wanneer burgers zich ook hierdoor weer verder van de politiek afwenden.

website Fractie Klein
website Vrijzinnige Partij

1 gedachte over “Vrijzinnige Partij over terreur en referendum”

  1. Heer Klein,

    U zegt: “wees niet verbaasd wanneer burgers zich ook hierdoor weer verder van de politiek afwenden.”

    Dat betekent dat de dictators steeds meer hun gang kunnen gaan en hun – voor Nederland en het Nederlandse volk – foutief handelen steeds ernstiger gevolgen zal hebben.
    Nederland is een vazalstaat van de VS en de politici – voor een groot gedeelte althans – zijn personen die alleen maar aan hun status en hun eigen belangen denken. Meedrijven met de meest smerige “politiek” die men zich voor kan stellen!!

Reacties zijn gesloten.