alertcolumn 53: Oud en nieuw

Nieuw: wat er in de Oudjaarsnacht in Keulen en andere plaatsen is gebeurd, is verschrikkelijk! Het ergste was het doofpotspel dat de politie en de overheid probeerden op te voeren.

Maar we moeten niet zwijgen omdat je dan het kwaad versterkt. Natuurlijk was het weer koren op de molen van onze fascistische partijleider en die gestoorde republikeinse presidentskandidaat in Amerika.
Maar er was ook iets vreemds in de commentaren. Verschillende verslaggevers zeiden: “Wat raar dat het zo massaal was, zo nieuw, zo anders, en in meerdere plaatsen tegelijk. Het leek wel alsof het was afgesproken” (zie krantenartikel hieronder). Dat was waarschijnlijk ook zo, maar wie zat daar dan achter? Wat heel erg duidelijk is, is dat het hele vluchtelingenprobleem ook grotendeels wordt gestuurd, met als doel om Europa te verzwakken en de fascistische krachten te versterken. Daarbij werden al eerder de naam genoemd van George Soros en zijn “liefdadigheidsstichtingen”. Deze zogenaamde filantropische fondsen zijn erg sturend en bepalend in de wereldpolitiek!

Uit een Duitse krant:

Misdrijven vooraf georganiseerd
De Duitse minister van Justitie Heiko Maas zei eerder vandaag niet uit te sluiten dat de misdrijven in Keulen en andere steden tijdens de jaarwisseling met elkaar samenhangen. Dat zei hij in de Duitse krant Bild am Sonntag. Het aantal aangiftes van beroving en aanranding ligt in Keulen inmiddels op 516. Maas: ‘Je maakt me niet wijs dat de incidenten in Keulen niet vooraf zijn georganiseerd.’ Met deze uitspraak verstevigde Maas zijn eerdere vermoedens. Op dinsdag stelde hij dat ‘het erop lijkt’ dat er sprake is van georganiseerde misdaad, nu zegt hij daar vanuit te gaan. Bild am Sonntag zegt vertrouwelijke politiegegevens te hebben ingezien, waaruit blijkt dat de daders op sociale media opriepen om naar Keulen te komen.

Een multiculturele samenleving zoals hier en nu vraagt om bezinning op de eigen normen en waarden en op die van andere volksaarden. Integratie vraagt ook om wederzijds begrip en respect voor elkaars normen en waarden. Een goed artikel daarover stond ook in Elsevier. In een theocratische maatschappij worden bepaalde zaken gewoon verboden, dus daar hoef je niet over normen en waarden na te denken, het wordt voor je geregeld. In het westen gaat dat via het bewustzijn en de beteugeling vanuit het eigen Ik.

Behalve nieuw nieuws van nu, gaan we even terug in de tijd (oude jaar). Oud is: het vluchtelingenprobleem komt voort uit de bombardementen van de VS en andere landen op Syrië, uit de vernietiging van de sociale en economische structuren in Irak, Afghanistan en Libië. Dat jaagt de mensen daar op de vlucht. Dus komt dit en vele andere hedendaagse problemen direct voort uit de op 11 september 2001 door George W. Bush uitgeroepen “oorlog tegen het internationale terrorisme”. Meer nog dan een soort heilige oorlog van het Westen tegen het (Midden-)Oosten was dit het begin van een geopolitiek om via allerlei aanvallen de hegemonie van de VS over de wereld te vestigen en te versterken. Ook alle wetten die daarna zijn aangenomen, de zogenaamde “Patriot Act” en alle daaropvolgende afluisterpraktijken komen voort uit diezelfde bron.
Omdat derhalve de 11 september gebeurtenissen hierin een centrale rol spelen, moeten we die karmische knoop eerst zien te ontwarren. Want als daar niet de moslimterroristen de daders waren, maar de Amerikaanse regering zelf dit heeft georganiseerd is de situatie 180° anders en was er dus geen enkele reden om op te treden in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië en zou er dus ook geen vluchtelingenprobleem zijn. Daarom mijn voorstel om alles op alles te zetten om dit jaar een doorbraak te maken in het rechtzetten van alle leugens van 9/11. Als ons dat lukt, dan kunnen we beginnen de hele wereld die op zijn kop staat weer recht te zetten.
Laten we dus een conferentie over 9/11 houden…!! Magchiel Matthijsen, alert-lid in Den Haag en anderen zijn al bezig met de voorbereidingen daarvan. Hier alvast een eerste bijdrage mijnerzijds daaraan.

Ik geef hierbij elf foto’s waarmee eigenlijk al heel veel conclusies kunnen worden getrokken over de oorzaken en achtergronden van deze misdadige aanslagen. Daarna kunnen we verdere acties gaan ondernemen.

1. De Amerikaanse president bezoekt op de ochtend van 9/11 een school in Sarasato (Florida) waar hij met de kinderen een verhaaltje over een geit leest. Vermoedelijk doet hij zoiets zelden. Op weg daarheen vindt de eerste aanslag plaats. Bush beweert later dat hij de beelden van die aanslag al gezien had. Dat is òf een grove leugen, want de beelden waren nog niet op tv. geweest, òf geen leugen, maar dan heeft hij een speciaal CIA-filmpje gezien…
Op het moment van de foto fluistert zijn assistent hem in het oor dat er een tweede aanslag is geweest. En wat doet Bush? Niets. Dus is hij òf dom en volslagen incapabel als VS-president (reden om hem af te zetten), òf medeplichtig en weet hij alles al. Dat laatste?

2. De dag na de aanslagen worden deze foto’s vrijgegeven van de vermeende daders. Hoe men zo snel aan deze foto’s is gekomen? Of lagen ze soms al klaar? In ieder geval zijn tenminste 7 van deze mensen nog in leven (“alive”) en hebben via hun ambassades geklaagd dat zij onterecht op deze lijst staan vermeld (en toen waren er nog maar 12, of ….?).
Want verder blijkt uit zowel de passagierslijst als uit de slachtofferlijst dat deze mensen nooit in de vliegtuigen hebben gezeten. Dus is er geen sprake van dat deze mensen kapers zijn. Bovendien was het verhaal dat het paspoort van één van hen na de aanslag onbeschadigd in het puin teruggevonden zou zijn, zo ongeloofwaardig, dat dit door de regering later weer is ingetrokken, waarmee ze alweer toegeven gelogen te hebben.

Even tussendoor: de lezing dat de vliegtuigen van de luchtverdediging van Norad niet waren opgestegen, omdat er verwarring was vanwege een oefening die de CIA precies op deze dag hield, waarbij ze speelden dat er vliegtuigen in gebouwen zouden vliegen, geeft natuurlijk ook heel veel meditatiestof: wat een toeval, of…?
In ieder geval werd deze lezing later herzien door een andere: nee, ze zijn wel opgestegen, maar kwamen te laat. Dat zijn nog twee leugens tegelijkertijd, want ze hadden met het opgegeven tijdstip van vertrek, toch nog op tijd kunnen zijn geweest.
Wat een leugens! En dan werden verder de foutenmakers van Norad allemaal bevorderd en iedereen die protesteerde werd ontslagen…

3. Dit is een foto van de lobby van de Noordtoren, waar alle glas uit is gesprongen, bij weinige mensen bekend. Door de vliegtuig-inslagen? Nee, er was een ontploffing in de fundamenten van de Noordtoren zes seconden vóór de vliegtuiginslag…! Dus werd er kennelijk met dynamiet gewerkt los van de vliegtuiginslagen. Om de fundamenten te verzwakken?

4. Op deze foto zie je precies wat er gebeurt bij de instorting van de gebouwen. 2354 architecten hebben dit in elkaar storten nauwkeurig onderzocht. Eén van hen kwam in april 2015 daarover een lezing houden aan de TU in Delft. Vooraf waren de studenten nog erg verdeeld over de toedracht van 9/11. Na afloop was 98% ervan overtuigd dat de visie van Richard Cage (“it was a inside job”) de juiste versie was van de gebeurtenissen. Je kunt diens hele lezing (vertaald) per video zien.
Je ziet op deze vierde foto ook dat er een groot aantal kleine ontploffingen zijn, voorafgaand aan grotere ontploffingen daarboven. Als je ontploffingen zegt, zeg je dynamiet, zeg je dus: vooraf aangebrachte dynamietladingen. Het aanbrengen ervan moet niet al te moeilijk zijn geweest, omdat de veiligheidsdienst van de WTC-gebouwen al jaren geleid werd door Marvin Bush, broer en rechterhand van de president.

5/6. Links een foto van de inslag: oranje vlammen, witte rook, dat is dus niet van kerosine, maar van thermiet, een geweldig sterk ontploffings-middel, waarvan resten op ground zero werden gevonden. Het is de enige springstof die beton tot stof laat verpulveren en staal kan doorsnijden.
Op de rechterfoto zie je de ontploffingen waardoor stukken stalen balken tientallen meters werden weggeblazen en beton tot stof werd, dat kan alleen door thermiet, dus: van te voren aangebrachte springladingen!

 

7. Bekende foto van de BBC-verslaggeefster die meldt dat een derde gebouw WTC-7, zonder dat er een vliegtuig invloog, plotseling instortte, terwijl het gebouw er nog staat op de achtergrond. De BBC had er geen verklaring voor… De enige verklaring is dat zij te vroeg meldt, wat de eigenaar van de WTC-gebouwen Larry Silverstein zich later op de dag in een interview over dit gebouw liet ontvallen: “We decided to pull it down”… (“we besloten om het neer te halen”). Controlled demolition dus van WTC-7, dat is nu wel duidelijk, maar ook de Twintowers WTC-1 en WTC-2 zijn met thermiet neergehaald, nadat de fundamenten al eerder waren ontploft.

8. En hier is hij dan, de gelukkige eigenaar van de Twintowers, die hij een paar maanden daarvóór voor een habbekrats overnam van de gebroeders Rockefeller (waar hij overigens nauw mee samenwerkt) en die hij driedubbel verzekerde, speciaal tegen vliegtuig-inslagen. De gebouwen zaten vol asbest en konden dus beter afgebroken worden dan gerenoveerd en dit was een mooie oplossing, daarom de brede grijns van deze man bij de restanten van zijn torens op ground zero, omdat hij vele miljarden aan verzekeringsgeld mocht innen en van vele problemen af is.

9. Maar er gebeurde meer die dag. Hier zie je een projectie van een Boeing 747 die in het Pentagon zou zijn gevlogen.
Iedereen ziet vanzelf dat het vliegtuig niet in het gat past. Er moet dus een kleinere drone ingevlogen zijn en helemaal geen vliegtuig. Behalve een paar stukjes schroot werd er namelijk ook niets van een passagiersvliegtuig ontdekt ter plaatse.

10. Deze foto zou de plek zijn waar ‘n vierde vliegtuig in Pennsylvania zou zijn neergestort, er is wel een gat, maar er ligt helemaal geen vliegtuig in.
De burgemeester zei dan ook: “But there is no plane”, en ook de plaatselijke lijkschouwer kwam voor niks: “there is no body”, geen lijk te zien dus…!

11. Het is inderdaad om te huilen hoe wij ons allemaal voor de gek laten houden. Maar daar moet nu een eind aankomen. De onderste steen moet boven, de daders: Bush, Cheney, Rumsfeld en consorten moeten aangeklaagd worden voor het internationale strafhof in Den Haag. De aanklacht is duidelijk: als er dynamiet en thermiet is gebruikt om de gebouwen neer te halen is er hoe-dan-ook sprake van voorkennis en schuld van de Amerikaanse regering en de CIA. Dit wordt nog ondersteund door het ontbreken van kapers als daders, het ontbreken van vliegtuigen op de betreffende locaties, en ernstige fouten en leugens betreffende het Amerikaanse afweersysteem.
Alle eruit voortvloeiende oorlogen zijn dan dus illegaal en crimineel. Deze instanties en hun vertegenwoordigers moeten dan ook terecht staan wegens leugens, massamoord, en genocide.
En daarna komen nog alle andere aanslagen!

Achter de schermen kijken, de sluier oplichten, de leugens ontrafelen, de draak doorzien, ontmaskering van het kwaad, de mensen wakker schudden, dat is dé Michaëlische opgave, zoals Rudolf Steiner zei in zijn voordracht van 15 december 1919, de laatste voordracht in het boek: Michaël (GA 194). De wereld wacht op ons, omdat wij ons verbinden met de spirituele krachten, die de wereld willen veranderen en verbeteren.

Wie begint de grote rechtzaak voor het Internationale Strafhof in Den Haag tegen de Amerikaanse staat en haar representanten?
Wie heeft de moed?

Loek Dullaart, 13 januari 2016