alertcolumn 47: Mensenhandel

Als er iets is wat veel mensen diep in het hart raakt, dan is dat wel die op elkaar gepakte bootjes vol met diep-ellendige mensen die wanhopig op zoek zijn naar een plaatsje op aarde om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen.

Omdat ze in dat streven op alle mogelijke manieren worden gedwarsboomd en tegengewerkt door West-Europese landen gaan ze steeds meer over tot ware wanhoopsoffensieven. Zo creëren ze files op autosnelwegen nabij Calais om daardoor achterop vrachtwagens te kunnen springen om op die manier te proberen Engeland te bereiken. Er komen steeds meer tentenkampen rondom de ingang van de kanaaltunnel en steeds meer opstoppingen bij de ingang daarvan. En zelfs zijn er al twee lijken aangespoeld van mensen die geprobeerd hebben om vanuit Calais zwemmend Engeland te bereiken…! Het lijkt zo dichtbij, maar 20 km zee-zwemmen heb je als Syriër meestal niet geleerd…

Aan het eind van de vorige column noemde ik het probleem van de bootvluchtelingen al kort als voorbeeld om daar naastenliefde aan te oefenen. Dit probleem kan namelijk alleen worden opgelost via broederschap.
Wat is er precies aan de hand? Als je de Europeseleiders erover hoort spreken, gaat het er hen om, om zo weinig mogelijk vluchtelingen op te nemen, er zo veel mogelijk terug te sturen en zo streng mogelijke regels (voor opvang in de regio) te hanteren. Zet desnoods een hek om Europa, liefst met stroomdraden, creëer een ondoordringbaar ijzeren gordijn, een muur. Een kwart eeuw na de val van de Berlijnse muur, wordt er een muur gebouwd om Europa om ongewenste asielzoekers buiten te houden. Eigen land eerst, genoeg is genoeg, dus het moet minder, minder…. En de eens zo liberale, vrijzinnige partijen brullen nu om het hardst met de agressieve haatdragende PVV mee: dat ze onze banen afpakken, een bedreiging vormen voor onze veiligheid etc. etc.

De uitspraken m.b.t. asielzoekers op internet tarten elke beschrijving. Want wat gaat er om in mensen die op de meest walgelijke facebook-pagina’s (Nederland, mijn vaderland of PVV-aanhangers) zeggen dat ze blij zijn met de dood van 400 bootvluchtelingen of over asielzoekers opmerken, dat die allemaal moeten worden vergast, moeten worden verzopen, in een kelder tussen de ratten aan een ketting moeten worden gelegd, slaaf moeten worden gemaakt etc. etc.? Hebben die mensen geen enkel menselijk gevoel meer? Wie zijn deze on-mensen en waarom zeggen ze zulke dingen? Denken zij dat de veelgeprezen maar veel misbruikte vrijheid van meningsuiting hen het recht geeft om dit soort racistische en fascistische uitspraken te doen en dito bedreigingen te uiten?

Zij zouden eens moeten weten dat in de spirituele wereld alles wat je mensen toewenst, werkelijkheid is of wordt en dat hun woorden dus grote gevolgen hebben. Je kunt je voorstellen hoe verbijsterd zulke mensen zullen zijn als zij na de dood geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedachten en hun woorden en moeten doorlijden en doorvoelen wat zij anderen op deze manier hebben aangedaan en toegewenst. Als alle mensen deze kamaloka-inzichten kenden en wisten dat je na de dood alles wat je anderen hebt aangedaan, aan jezelf moet ervaren, dan zou de wereld er waarschijnlijk anders uitzien… Karma-inzicht zou op zichzelf al wereldverbetering teweeg kunnen brengen! Mensen zouden anders handelen als ze wisten dat ze na de dood geconfronteerd worden met de gevolgen van al hun handelingen (en ook woorden en gedachtes).

Maar vooralsnog moeten we leven met heel veel onwetendheid, onverdraagzaamheid, egoïsme, ongelijkheid en machtsuitoefening van de één over de ander. En dan gaat de discussie dus over beperking van het aantal vluchtelingen, die alleen maar geholpen hoeven te worden met “bed, bad en brood”, niets meer dan het allernoodzakelijkste. Wat een denigrerende discussie is dat toch…

Maar het meest immorele is dat er mensen zijn die meedoen en ja-zeggen tegen iets wat ze eigenlijk als onjuist ervaren, mensen die ergens nog een sprankje medelijden in zich dragen, maar hun opvatting desondanks toch opzij zetten om zich aan te passen aan wat de meerderheid van de mensen wil. Zo staat mij nog vers in de herinnering hoe destijds bij de uitzetting van de asielzoekersjongen Mauro, een paar ‘christen’-‘democraten’ zich lieten ompraten (chanteren) door de top van de CDA om een keihard en inhumaan uitzettingsbeleid te steunen… Durven te staan voor je (christelijke) principes, daar gaat het om…! En dan dat meisje Renata die onder staatssecretaris Teeven werd uitgezet terwijl ze ernstig ziek was. Wie dat verslag ziet en hoort (uitzending van Brandpunt op 7-7-2015) gelooft zijn ogen en oren niet… Dat zoiets in Nederland kan voorkomen, anno 2015, unbelievable!

Mensen vinden de bootvluchtelingen dus een hopeloos en onoplosbaar probleem, want wat je ook doet, ze blijven maar komen, ze blijven maar toenemen in aantal… Ja, wat moet je er aan doen?? Het probleem is eigenlijk heel simpel want als je zoals de westerse landen eeuwen lang hebben gedaan: het leegroven van allerlei derdewereldlanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika als koloniën en het plunderen van al hun bodemschatten, dan heeft dat als gevolg dat je zelf rijk wordt en dat die landen arm worden gemaakt en gehouden. Om nog maar te zwijgen van alle slavenhandel door onze ‘grootse’ Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Wij zijn daarom als westers land verantwoordelijk voor hun armoede. Eigenlijk zouden we dus met terugwerkende kracht deze landen moeten compenseren voor alle leed, de geroofde bodemschatten etc. Dus past ons geen harde woorden of gespierde taal, maar een liefdevolle en broederlijke houding, alleen al als tegenwicht tegenover alle gepleegde misdaden.

Daar is in de huidige tijd nog een probleem bijgekomen. In het artikel over de 100-jarige oorlog van Amerika tegen de rest van de wereld beschreef ik hoe Amerika de laatste eeuw in versneld tempo een nog ergere vorm van imperialisme en geopolitiek heeft bedreven dan Europa in de eeuwen daarvóór. Nu las ik dat deze titel bijna letterlijk is overgenomen door Paul Craig Roberts, die net een nieuw boek heeft uitgegeven bij KoppVerlag dat heet: Amerikas Krieg gegen die Welt …. und gegen seine eigenen Ideale… Deze geopolitiek leidde tot allerlei veroveringsoorlogen en coups in Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Europa. Het leidde ook tot uitbreiding van de westerse invloedsfeer in Noord-Afrika, die eufemistisch de “Arabische lente” werd genoemd, maar die in feite een vernietiging inhoudt van alle bestaande politieke en economische systemen en een regelrechte roof van olie en grondstoffen door Amerikaanse bedrijven. Gingen de olie-opbrengsten onder Saddam Hoessein, Ghadaffi en Assad naar gratis onderwijs, zorg en werk en kwamen die grotendeels de bevolking ten goede, nu gaan alle gelden naar het westen en ontstaat er in deze landen daardoor èchte nijpende armoede. Zo erg is het ontstane lijden dat men de dood riskeert met zo’n vlucht per volgepakte boot naar het (rijke) westen.

Logisch dus dat juist deze mensen nu naar Europa komen om hun toevlucht hier te zoeken, want hier is het geld te vinden dat hen toekomt en dat van hen gestolen is, met mooie praatjes over vrijheid en democratie en met grove leugens over de slechtheid van deze drie leiders. Het is hun goed recht om hier te komen halen wat wij ze hebben afgenomen! Maar het zijn niet jij en ik die dit alles hebben veroorzaakt, het zijn de grote bedrijven die werken met en via de regeringen en politici (van de U.S.A. en van de EU), ondersteund door de propaganda in de mainstream-media, geschreven door omgekochte journalisten (zie de boeken van Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten en Janneke Monshouwer, Ander nieuws). Dit zijn de nieuwe ware machthebbers die werken achter de schermen en ze zijn bezig met een sinister spel, door enige commentatoren al aangeduid als the end-game.

Maar ook binnen de groep westerse landen begint het fenomeen van de ongelijkheid, machtsuitoefening van de een over de ander en uitbuiting van de armere landen door de rijkere steeds meer een rol te spelen. Neem nou Griekenland. In de alert-column nr.42 over Grexit van februari 2015 wordt de hele voorgeschiedenis geschetst en de rol van Goldman-Sachs en Mario Draghi bij de eerste stiekeme leningen die verhuld werden voor Europa. Daarna werden leningen gesloten om de hoge rente en aflossingen van alle leningen te kunnen betalen. En de rente werd steeds hoger, dus de schuldenlast ook etc. etc. en zo zakte Griekenland steeds dieper in het moeras. Iedereen wilde wel geld lenen tegen 13 of 14% (of nog hoger). Wie dit alles een “hulp-programma” noemt is niet goed bij zijn hoofd. Op die manier iemand ‘helpen’ betekent namelijk hem financieel uitbuiten en slaaf maken. Je helpt iemand die in de problemen zit niet door hem iets te lenen tegen woeker-rentes, maar door hem iets te geven, te schenken.

In het boek van Lex Bos over Schenken en danken, verwaarloosde kwaliteiten in een wereld vol commercie. (Uitg. Christofoor/Zeist, 1998) schrijft hij in het voorwoord: “Een samenleving kan vastlopen wanneer het materialisme en de zelfzucht de toon blijven zetten. Want ze maken de ziel leeg en kooien de geest. De commercie zal haar gezond-makende tegenvoeter moeten vinden in het meer spirituele en op de ander gerichte schenken en danken. De gezindheid, het innerlijk beleven en de gedachten die daarbij horen zullen opnieuw moeten worden ontwikkeld, want ze zijn in de periode dat de commercie hoogtij viert verkommerd. Wanneer dat lukt, zullen we de samenleving door haar crisis heen kunnen helpen.”
Dat is wat onze samenleving is: materialistisch en egoïstisch en dat is wat onze samenleving mist: spiritualiteit en op altruïstische wijze leren te schenken en te danken. Prachtig inhoudsvol en inspirerend boek van Lex Bos!

Liefde voor de Grieken, warme ontvangst voor vluchtelingen, broederschap in de economie, schenken en helpen van de mens in nood, het zijn geen idealen waar de huidige politieke partijen warm voor lopen, we zullen het zelf moeten doen, met elkaar, we moeten het anders doen….. Waardes als eerbied, innerlijke rust, liefde en mededogen zullen weer bovenaan het lijstje moeten staan van deugden die we in deze tijd zouden moeten ontwikkelen. Vrijheid voor iedereen om te leven waar en hoe hij dat wil, gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen om te ontwikkelen wat hij of zij wil en broederschap om iedereen datgene te kunnen schenken wat hij daarvoor nodig heeft. Zo (en alleen zo) kunnen we een menswaardigere samenleving opbouwen en uitbouwen, waar plaats is voor iedereen, of hij nou Mauro, Renata heet of Sandra Bland (zie: Moeder dode zwarte vrouw VS: Dit betekent oorlog en andere artikelen).

Ik lees net dit aangrijpende verhaal van deze activiste voor mensen-rechten en tegen rassendiscriminatie in Amerika, die vanwege een verkeersovertreding door agenten tot stoppen wordt gedwongen, uit haar auto wordt gesleurd, op de grond wordt gehouden in een nekklem, meer dood dan levend wordt meegenomen door agenten naar het politiebureau waar ze vervolgens een paar dagen later doodgaat. Zelfmoord is de officiële lezing. Het verhaal is bijna identiek aan onze Nederlandse versie hiervan: de dood van de Arubaan Mitch Henriquez ook via een nekklem en ook bekend geworden via een amateurvideo… Buitensporig geweld tegen goedwillende activisten, hoe bestaat het?

Maar er zijn ook steeds meer groepen die opstaan en actief worden, zoals ook: Hart boven hard. Dat is de naam van een actiegroep die in België actief blijkt te zijn met plaatselijke groepen, briefschrijfacties, demonstraties en andere geruchtmakende activiteiten. Een soort De Lange Mars in België. Ze kregen onlangs de democratieprijs. Het is belangrijk voor ons als alertgroepen om naar zulke groepen te kijken en te zien wat zij voor activiteiten ontplooien en hoe zij dat doen. Zo organiseerden zij onder meer ook een actie “Samen met de Grieken“, halen zij volle zalen in alle Vlaamse steden en riepen ze onlangs de gemeente Borgerhout uit tot TTIP-vrije gemeente.

Ons hart laten spreken, weer vanuit medegevoel en broederlijkheid handelen, mensen in nood – hoe dan ook – helpen, opvangen en een menswaardig bestaan geven, de rijkdom beter verdelen over de wereld, er is veel te doen. En het zijn de vluchtelingen die ons helpen dat soort kwaliteiten te ontwikkelen. Als we tenminste niet zo verhard en materialistisch, geldgericht en egocentrisch zijn dat ons hart dichtgemetseld is en hard is geworden als beton. Laten we geen muren bouwen, maar poorten openen….

Het is duidelijk dat broederlijkheid en medemenselijkheid hèt thema moet worden voor de komende jaren in de wereldpolitiek. Niet dat de huidige politieke partijen inzien dat dit zo is en hoe dat zou moeten worden gerealiseerd. Maar wil je een probleem als de migrantenstroom oplossen, dan moet je ze gastvrij opnemen (ook al zou dat ‘onze’ banen of geld kosten) en dan moeten we kijken wat wij verkeerd hebben gedaan in hun land van herkomst en dat rechtzetten, structureel en financieel, zodat vluchten niet langer noodzakelijk is. Als iedereen op aarde op de plaats waar hij is of wil zijn een menswaardig bestaan op kan bouwen houdt de migrantenstroom toch vanzelf op? Dit vergt broederlijkheid, mededogen, naastenliefde.(zie ook het mei- nummer van Motief met als thema: broederschap). Dat is datgene wat Christus destijds bracht als leer. We hebben tweeduizend jaar de tijd gehad dit in de maatschappij, in de politiek en in de economie in praktijk te brengen, te integreren en dat hebben we tot nu toe steeds verzuimd te doen. Het is nu anno 2015 de hoogste tijd om dit alsnog te doen, voordat de problemen zo groot worden dat geweld de enige optie lijkt, die nog open is. Christus in ons laten leven zodat hij via ons werkzaam kan worden in maatschappij, politiek en economie. Dat maakt èchte oplossingen mogelijk, dat brengt leefbaarheid, evenwicht en geluk. Niet alleen voor een paar mensen, mensengroepen of rijke westerse landen, maar voor iedereen op aarde. De enige vraag daarbij is: wie gaat/gaan dit doen? Wie durft? Wie wil? In Christus’ naam…

Loek Dullaart, 28 juli 2015