Klaas van Egmond – Een vorm van beschaving

KlaasvEgmond_EenvormvanbeschavingIk hoorde Klaas van Egmond, tijdens het symposium in “De Rode Hoed” over Rudolf Steiners Filosofie der Vrijheid, ( september 2011.) in vogelvlucht een samenvatting van zijn boek geven.
Ik ging lezen en hield niet meer op.
Hij zegt o.a.: Als wereld moeten we een doel gezamenlijk formuleren, in wat voor wereld willen we leven?
Om vervolgens doelen en middelen op elkaar af te stemmen. Beschaving blijft behouden wanneer we middelpunt zoekende krachten kunnen mobiliseren. Wat we moeten overbruggen is cultureel versus materieel, kunst versus wetenschap, gedrag versus technologie, regionaal versus globalisering.
Dat is de zoektocht naar en discussie over de wortels van onze existentie, alleen een menswaardige ontwikkeling kan duurzaam zijn, daarvoor hebben we een nieuwe moraal nodig met universele geldigheid.
Dat is de taak van de politiek: waarden erkennen en vervolgens in een democratisch proces besluiten wat je daar mee gaat doen.
Je zult steeds waarden tegenstellingen moeten agenderen en bespreekbaar maken.
Op dit moment lijkt elke deelname aan het publieke debat uit gesloten.
Te vaak worden we achteraf pas geïnformeerd, en dan nog… is het niet na te volgen welke motieven er werkelijk spelen, bij veranderingen.
Democratische grondrechten worden sluipenderwijs steeds verder ingeperkt, en wij voelen ons steeds meer buiten spel gezet, daarom zoeken wij een weg om het zwijgen te doorbreken.

Typerend voor waar wij als ‘alertgroep’ aan werken is in de  volgende tekst te lezen, van de omslag van  het boek van Klaas van Egmond ” Een vorm van beschaving”.
“Het is mogelijk om de crisis die onze beschaving bedreigt te overstijgen. Natuurlijk; ecologisch en sociaal voltrekt zich op wereldschaal een doemscenario waarin fundamentalisme, materialisme, hedonisme en een doorgeschoten kapitalisme de boventoon voeren. Maar als we de inzichten en visie van Klaas van Egmond tot ons laten doordringen, opent zich alsnog een toekomst waarin ‘kwaliteit van leven’, weer een kans krijgt. Wat  Een vorm van beschaving aanreikt, niet meer en niet minder, is een heel nieuw denkkader waarin idealisten en realisten elkaar kunnen vinden.

Klaas van Egmond laat in dit boek nauwkeurig zien welke motieven ons drijven tot een eenzijdige wereldbeeld, en daarmee ook hoe we steeds opnieuw onze kansen hebben gemist om praktische en ideologische problemen op het vlak van duurzaamheid adequaat op te pakken. Met dit boek leren we die eenzijdigheid herkennen en komen de voorwaarden voor een duurzame samenleving in zicht.
Door een gedeeld mens- en wereldbeeld te presenteren, en wel zo dat elke levensstijl of wereldbeschouwing zich hierin gezien en erkend weet, toont de auteur zich een bruggenbouwer van de eerste orde.
Hij draagt daarmee bij aan het draagvlak voor een gezamenlijke visie waarmee we, omwille van de toekomst van onze mensheid, weer kunnen gaan samenwerken.
Klaas van Egmonds goed onderbouwde manier van beschouwen is afgesteld op de draagkracht van de fysieke aarde en staat voor een vorm van beschaving die weer menselijk, waardig en waarachtig kan worden genoemd.”.

Veronica

Egmond, Klaas van, Een vorm van beschaving, Zeist, Christofoor, 2de geheel herziene druk, 2011, ISBN 9789060386484
website Klaas van Egmond