alertcolumn 19: De strijd gaat door

Het beeld van de twee jongetjes met borden tegen Monsanto staat op mijn netvlies gebrand. En dat is niet alleen omdat de moeder Monsanto verwijt dat haar twee zoontjes autistisch zijn geworden ofwel door het vergif van Monsanto, ofwel door het gif van vaccinaties van andere soort-gelijke bedrijven. Want wat misschien nog erger hieraan is, is dat de moeder nadat ze de foto op haar facebook-pagina had gezet, afgesloten werd van haar facebook-account.

Dat betekent dat de strijd zich nu gaat verhevigen, omdat de grote bedrijven de handen ineenslaan tegen de burger die begint mondig te worden en die niet alles meer voor zoete koek slikt.

Het grootste probleem van de huidige tijd is niet alleen dat bedrijven steeds immoreler worden in hun handelen, maar dat mensen dat pikken en zich daarbij neerleggen, dat is het ergste! Want iedereen weet dat facebook, YouTube, Microsoft al hun gegevens over privé-personen, die dezen overigens zelf op internet hebben geplaatst, zonder blikken of blozen doorverkopen aan de meestbiedende. Acceptatie van zulk soort onrecht, houdt dit onrecht niet alleen in stand, maar draagt bij aan nog groter onrecht naar de toekomst toe… Het grote onrecht wat Monsanto heet moet natuurlijk nog steeds snel de wereld uit. Geen vergif meer op onze aarde en geen omkoperij-praktijken (‘lobbies’) meer om dat allemaal mogelijk te maken en in stand te houden. Dan is het niet nodig meer dat zulke jongetjes met borden hoeven te lopen waar om gezondheid wordt gesmeekt… In deze column wil ik wat voorbeelden geven van immoraliteit en de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van mensen om daar iets tegenover te zetten…

1. Laten we beginnen met één van de grootste onrechten aller tijden: Guantanamo Bay. Dit concentratiekamp, waar mensen – ook volgens officiële Amerikaanse onderzoeksresultaten – ècht gemarteld worden en waar mensen zonder enige vorm van proces al twaalf jaar vastzitten, terwijl de meesten van hen hoogstwaarschijnlijk nog onschuldig zijn ook, is nog steeds niet gesloten, ondanks alle hongerstakingen, gedwongen voedingen, opstanden van de laatste maanden. Het is onbegrijpelijk dat de wereld dit alsmaar accepteert. Nederland moet nog steeds onmiddellijk zijn diplomatieke banden met Amerika opschorten, zolang deze volslagen onmenselijke situatie voortduurt. Dit moet nu ècht ophouden, het had er nooit mogen zijn. En wie gaat dit nu eindelijk eens hardop zeggen en daarvoor stáán…??!!

Momenteel lees ik een goed boek van de advocaat Clive Stafford Smith: Bad men. Guantanamo Bay and the secret prisons, ( deze schrijver heeft ook een geweldig boek geschreven dat Onrecht heet…) die vele malen gevangenen aldaar heeft bezocht en geprobeerd heeft ze bij te staan in hun strijd tegen deze onmenselijke situatie…. De boeken van Stafford Smith zijn één grote aanklacht tegen – wat hij noemt – het gedegenereerde en verrotte Amerikaanse rechtssysteem.

2. Neem nou GlaxoSmithKline, een ander groot voorbeeld van onethisch gedrag. In juli 2012 werd deze grote farmacie-gigant veroordeeld tot geldboetes van in totaal 3 miljard dollar wegens fraude met onderzoeksgegevens. Nu zijn we eigenlijk langzamerhand gewend geraakt aan fraude met onderzoeksgegevens. Onlangs nog stond in de column van Martijn Katan in de NRC van 22 juni j.l. een positief verhaal over aspartaam, waarin hij zorgvuldig alle negatieve onderzoeken met betrekking tot aspartaam had weggelaten. Dat heet de halve waarheid en dat is erger dan een hele leugen…. Zo had GlaxoSmithKline uit zijn onderzoeken met betrekking tot de werking van antidepressiva weggelaten dat het op de lange duur kan leiden tot agressie en zelfmoord.
Ondertussen weten we uit onderzoeken dat alle grote moordacties in scholen en winkelcentra zijn uitgevoerd onder invloed van deze psychofarmaca. Een klokkenluider – John Noveske – heeft een lijst met alle daders en hun medicatie op internet geplaatst. Twee dagen daarna is deze zelfde man omgekomen bij een mysterieus auto-ongeluk. In een krantenartikel schrijft een journalist hoe erg het is, niet alleen dat zulke bedrijven op zulke schaal zo grof frauderen, maar ook dat ze kunnen wegkomen met alleen een geldboete, die ze uit hun enorme woekerwinsten makkelijk kunnen betalen. Ze zijn schuldig aan de dood van vele jonge mensen en de managers van deze bedrijven moeten daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en strafrechtelijk worden vervolgd wegens dood door schuld en in de gevangenis daarvoor boeten…! Dat zou rechtvaardig zijn, maar deze managers weten met al hun invloed overal deze dans nog steeds te ontspringen….

3. Klokkenluiders die worden vervolgd is een ander groot onrecht van deze tijd. Als de Amerikaanse overheid zijn onderdanen in het geheim wil afluisteren en bespieden, is het heel terecht dat iemand de mensen daarvoor waarschuwt. Die overheid moet zich vervolgens gaan schamen dat ze zoiets ooit heeft bedacht. Maar diegene die zo eerlijk is om dat aan de mensen die het betreft te vertellen (volgens mij is dat de oerdefinitie van democratie, dat je de mensen alles vertelt wat je met ze van plan bent en ze daarbij betrekt en zelfs om toestemming vraagt), wordt als groot wild wereldwijd opgejaagd en dreigt jarenlang in de gevangenis te belanden… te gek voor woorden. En dan zijn er nog mensen als bijvoorbeeld Charles Groenhuijsen (in de TROUW van 14 juni j.l.), die dat Amerikaanse wanbeleid nog gaan verdedigen ook en die dan tot een uitspraak komt als deze: ‘Edward Snowden, de onverlaat die in strijd met zijn beroepseed uit de school klapte over deze spic & spanoorlogvoering, is tot ‘held’ uitgeroepen. Belachelijk. Hopelijk verdwijnt deze overijverige cyberheld-met-gewetensbezwaren snel en langdurig achter Amerikaanse tralies.’ Zo’n ondemocratische uitspraak moet je als krant niet willen en als lezer niet nemen,maar op je achterste benen gaan staan om de democratie te verdedigen. Maar waar blijft het wereldwijde protest…!?

4. Onlangs stond er op de nieuwsbrief van KoppVerlag een artikel over het merkwaardige ‘auto-ongeluk’ van de journalist Michael Hastings. Deze journalist had namelijk een zeer kritisch artikel geschreven over de CIA en had, kort vóór zijn dood, contact gehad met Wikileaks en zei dat hij verhoord was door de FBI. Het auto-ongeluk wat hem toen overkwam was helemaal geen auto-ongeluk. De mercedes waar hij in reed explodeerde, waarschijnlijk door een projectiel, zoals getuigen hebben verklaard (was het een drone?).

Nu zijn we gewend aan aanslagen op kritische journalisten in Rusland (schrijven we Poetin en zijn ambassade kritische brieven daarover??), maar in het Westen lijkt dit verschijnsel nog wat vreemd. Maar het komt vaker voor dan we ons realiseren, denk maar aan het mysterieuze auto-ongeluk van Martin Van Traa, die allerlei geheimzinnige verwikkelingen rondom drugsgebruik op het spoor was, tot in de hoogste kringen, en de dood van de journalist Louis Seveke, die kritische artikelen schreef over onze ‘eigen’ AIVD… Kritisch zijn wordt erg gevaarlijk… Maar in Amerika lijkt deze tijd nog veel erger te zijn dan de tijd van het ‘Wilde Westen’, zelfs als je in dienst van de overheid meedoet aan de achtervolging van terroristen ben je je leven niet zeker: twee FBI-agenten die betrokken waren bij de aanhouding van één van de daders van de bomaanslag in Boston, kwamen op mysterieuze wijze om het leven, omdat ze uit een helikopter ‘vielen’ vanwege het slechte weer. Oftewel de tijden van Videla zijn teruggekeerd, maar nu in het Amerika van Obama. En dit voorval doet weer denken aan degenen die betrokken waren bij de aanhouding en ‘moord’ op Osama Bin Laden in Pakistan. Zij kwamen drie maanden daarna om toen een helikopter in Afghanistan werd neergeschoten… Je bent je leven niet meer zeker als je iets weet wat je niet weten mag….!

5. En in de kranten verschijnen steeds maar meer leugens. Bloedhanden bij de aanslag op een soldaat in Engeland, op de vóórpagina van de Telegraaf, terwijl dat duidelijk blijkt te zijn ingekleurd, aangezien er een ander filmpje bestaat waar de dader géén bloed aan zijn handen heeft en er ook bij het vermeende slachtoffer geen drupje bloed is te zien… Maar veel mensen geloven de krant ook niet langer meer. Zo heeft het onderzoeksinstituut Gallup in Amerika in een onderzoek vastgesteld dat het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan over wat er in de kranten verschijnt dit jaar gedaald is tot 23 % (!!)… Ook berichten op de tv worden slechts door 23 % van de mensen geloofd….!
De mainstream-media staan steeds meer in dienst van het grote geld en produceren aan de lopende band leugenverhalen. Alleen via internet kun je in veel gevallen nog achter de waarheid komen… Jaren geleden publiceerde een vriend van mij, Cees Hamelink, hoogleraar in de communicatie-wetenschappen aan de VU in Amsterdam het alleszins lezenswaardige boek Regeert de leugen? Mediaplichtigheid aan leugen en bedrog (Uitg. Boom, Amsterdam), waarin hij aangeeft hoe leugens een onderdeel van ons leven zijn geworden. Het tv-programma De leugen regeert probeerde destijds die leugens in de journalistiek aan de kaak te stellen. En onlangs is in Frankrijk het boek verschenen La Fabrique du mensonge. Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger (De leugenfabriek. Hoe de industriëlen de wetenschap manipuleren en ons in gevaar brengen) door Stephane Foucart, wetenschapsjournalist bij de Franse krant Le Monde. Aan de hand van vele voorbeelden laat hij zien hoe de consument constant bedonderd wordt door de bedrijven omtrent de producten die zij op de markt brengen…

6. We gaan nog even door: op 21 juni j.l. bracht KoppVerlagNieuwsbrief het bericht: experts beweren dat de Regering van de VS de onderzoeks-gegevens over het neerstorten van een vliegtuig (TWA 800) hebben vervalst…. Medewerkers van de ministeries kregen de opdracht om valse gegevens te verspreiden om te verhullen dat het vliegtuig – per ongeluk? – door een raket van de Amerikaanse marine was neergeschoten. De Amerikaanse overheid zet zijn medewerkers aan te liegen en te bedriegen om de eigen gemaakte fouten te verhullen.

7. Nog een stap verder gingen de Amerikaanse banken: op diezelfde 21e juni nog een bericht van KoppVerlagNieuwsbrief: Medewerkers van de Bank van Amerika hebben onder ede voor de rechter verklaard dat ze opdracht hadden gekregen van de bank om hun klanten bij huisuitzettingen voor te liegen en ze hebben daar zelfs ook beloningen voor ontvangen. Als de klant een betalingsregeling voorstelde, moesten ze die op fictieve gronden afwijzen, zeggen dat ze brieven niet ontvangen hadden etc. Voor iedere huisuitzetting die ze op die manier realiseerden ontvingen ze een bonus van 500 dollar…!

8. Overal is corruptie, je moet extra betalen als je iets wil realiseren, in ander landen is dat vaak zeer wijdverbreid, in ons land begint dat steeds meer ook usance te worden om dingen gedaan te krijgen…!

Wat te doen tegen zoveel leugen en bedrog? Moeten we onze normen en waarden veranderen en verbeteren? Het project dat premier Balkenende destijds probeerde te entameren had weinig realiteitskracht en weinig draagvlak… Naastenliefde en broederschap lijken voorbehouden aan CDA en ChristenUnie, aan leeglopende kerken en een klein clubje humanisten. De meeste andere partijen en de meerderheid van de bevolking hebben daar geen boodschap aan. Bovendien is het hypocriet om de ene dag te belijden dat je voor naastenliefde bent en de volgende dag met Wilders in zee te gaan of een achttienjarige zwarte student Mauro bij zijn pleegouders weg te rukken en het land uit te zetten…. Er zou een soort morele herbewapening moeten komen, er zouden nieuwe deugden ontwikkeld moeten worden… Laten we beginnen met af te spreken om niet meer te liegen en te bedriegen, om mensen niet meer uit te buiten en te onderdrukken, om geen vergif meer te verspreiden, maar juist gezondheid te bevorderen. Laten we beginnen om al die ondeugden af te schaffen en weer deugden te ontwikkelen. Dat vergt een innerlijke scholingsweg als kern en centrum van onze maatschappij, beginnend in het onderwijs, maar ook als herscholing voor managers en politici…!

Tot nu toe werd er gekscherend en schokschouderend gedaan als je zoiets als deugdenontwikkeling aan de orde stelt… Maar het zal hard nodig zijn om onze beschaving te kunnen redden, zonder die deugden gaat de wereld ten onder. Ook Eckhart Tolle zegt datzelfde in zijn boek Een nieuwe aarde. Dé uitdaging van deze tijd: “Alleen de transformatie naar een nieuwe staat van bewustzijn zal een nieuwe aarde van vrede teweegbrengen”. Een groot deel van dat boek beschrijft de overwinning op de lagere ego-krachten en de ontwikkeling van “tegenwoordigheid” en enthousiasme. De hele Middeleeuwen door, tot in de School van Chartres werd al gezocht naar die transformatie, naar de ontwikkeling van een “nieuwe mens”, een hoger ik. Natura, de godin, schiep dat wezen met behulp van de deugden…. (zie bijvoorbeeld het boek van Alanus ab Insulis, De anti-claudianus).
De deugden zorgen ervoor dat het hogere Ik ontwikkeld wordt. In onze huidige wereldsituatie wordt het de hoogste tijd om die hogere mens in ons te realiseren, om deugden te ontwikkelen. De drie hoofddeugden voor de maatschappij zijn vrijheid (vrijheid geven aan de ander, actieve tolerantie; onderwijs, onderzoek en religie losgemaakt van politiek en economie), gelijkheid (in het rechtsleven d.i. volkomen transparantie en menselijkheid, directe democratie en naastenliefde in rechtsspraak, overheid en politiek) en broederschap (geven, niet nemen, niet ik maar de ander, per land en op wereldschaal, in afspraken vastgelegd).
Maar in en achter deze drie zijn de twaalf hoofddeugden nodig als hulp en ondersteuning: eerbied, innerlijke rust, doorzettingsvermogen, onzelfzuchtigheid, medeleven, hartetact, aanvaarding, geduld, zelfbeheersing, moed, bescheidenheid en grootmoedigheid. Al die deugden moeten opnieuw worden aangeleerd en beoefend om de cultuur te redden van de ondergang. Niet zozeer duurzaamheid, maar deugdzaamheid zou de basis moeten vormen, de kracht waar de wereld nu op wacht voor maatschappijverandering en wereldverbetering. Individu, groep en gemeenschap gaan daarbij hand in hand: verbeter de wereld begin bij jezelf plus: verbeter jezelf, begin bij de wereld. Of, in een spreuk van Rudolf Steiner: “Doorgrond jezelf. Doorgrond de wereld in je eigen innerlijk, doorgrond jezelf in de stroom der wereld”.

En nog een gedachte van Tolle tot slot: “En met iedere persoon die ontwaakt, neemt het gewicht van het collectieve bewustzijn toe, en dat maakt het voor andere mensen gemakkelijker om ook te ontwaken”. Wij worden wakker en vormen alles om, met nieuwe deugden!

Loek Dullaart, 1 juli 2013