Rechtzaak tegen BBC over 9/11 verslaggeving

023-5Ontduiker van kijk- en luistergeld weigerde te betalen omdat “BBC feiten verdoezelde over 9/11 en beweerde dat toren instortte 20 minuten voordat dit daadwerkelijk gebeurde.”

In het Verenigd Koninkrijk is het verboden om fondsen te verstrekken indien er een redelijke verdenking bestaat dat deze worden gebruikt voor het doel van terrorisme.
Documentairemaker Tony Rooke stelt dat de BBC bewijs achterhield dat aantoont dat de officiële versie van de gebeurtenissen op 11 september 2011 niet klopt en dat de BBC actief geprobeerd heeft om mensen die dit bewijs bekend wilden maken te beschadigen. Daarom weigert hij zijn kijk- en luistergeld te betalen.

Rooke is hierom aangeklaagd voor een misdrijf (het niet betalen van kijk- en luistergeld). In zijn verweer kaatst hij de bal terug en beticht juist de BBC van een misdrijf. Hij heeft daarbij een formidabel team samengesteld om zijn presentatie van het bewijs te helpen ondersteunen.

waarheid911.nl doet hierover verslag ? lees meer … en nog meer …

Ook wantoknow doet verslag ? lees meer …