Renée Zeylmans – Na de dood

Beste mensen,
Na mijn boek Stervensbegeleiding een wederzijds proces dacht ik werkelijk dat ik wel klaar was met het schrijven – maar het liep anders: ik heb toch nóg een boek geschreven. De titel is: Na de dood. Hoe bereiden wij ons voor op het leven na dit leven?

Zeylmans_NadedoodHet boek komt voort uit wat ik mensen vaak hoor zeggen over de mogelijkheid van een leven na de dood: “Ik zie het wel als het zover is”. Die opmerking raakt mij zeer! Wanneer we in het dagelijks leven van A naar B reizen, doen we dat met een routebeschrijving of navigatiesysteem: we zorgen dat we de weg kennen!
Voor het leven na de dood is dat kennelijk anders…
Maar in het leven na de dood zien en herkennen we alleen datgene wat we ons op aarde eigen hebben gemaakt. En dat betekent dus ook dat we daar nu aan kunnen werken. Daaraan heb ik met dit nieuwe boek geprobeerd een bijdrage te geven.
Met schroom probeer ik dit mysterie te betreden in de hoop dat zich woorden vormen die een beeld geven van het onuitsprekelijke. Het resultaat is nu in gedrukte vorm beschikbaar.
Ik hoop dat het voor de lezer van betekenis mag zijn!
Laten we ons verwonderen!
Hartelijke groet,

Renée Zeylmans
stuur een e-mail
website

Info van de uitgever [Nearchus CV, 2012]
Na de doodHoe kunnen wij ons voorbereiden op het leven na dit leven?
Renée Zeylmans » bestel of zie meer van deze auteur
€ 19.75

Is er leven na dit leven of eindigt het allemaal op het moment dat wij sterven?
Er zijn levensbeschouwingen en culturen die leren dat het bestaan niet ophoudt na de dood. In onze westerse cultuur echter gaan velen er vanuit dat alles eindigt met de fysieke dood. Vaak ook hoor je zeggen: Ik zie het wel als het zover is.
En als ons bestaan na de dood toch een vervolg krijgt? Kunnen we dat dan na het sterven wel waarnemen? Hoe kunnen we herkennen wat we niet kennen?  En zouden we ons dan niet op die ’reis’ willen voorbereiden?
Renée Zeylmans, psychosociaal therapeut en auteur van boeken over stervens- en rouwbegeleiding, heeft zich lang verdiept in de vraag of er leven na dit leven is. In dit boek wil zij haar bevindingen delen met de lezer. Om het onbekende herkenbaar te maken en dichterbij te brengen. Om vertrouwd te maken wat ons vreemd is…