Loek Dullaart – Crisis en transformatie

Dullaart, Loek, Crisis en Transformatie; 4 delen, Studiecentrum voor Anthroposofie, Den Haag, 2012

Overal zijn momenteel crisissen aan de gang: in de economie, in de politiek, in het sociale en culturele leven. Via deze crisissen worden er aanvallen uitgevoerd op ons Ik en ons vermogen tot TRANSCENDENTIE, aanslagen op de dierenwereld en op de ziel van de mens, om te verhinderen dat hij tot TRANSPARANTIE komt, vergiftiging van de plantenwereld en onze gezondheid, wat wij kunnen tegengaan met de ontwikkeling van TRANSFORMATIE en aanvallen via de fysieke wereld van de mineralen, wat wij kunnen omvormen tot een TRANSSUBSTANTIATIE.

LoekDullaart_Crisis_en_transformatie_deel_1Deel 1: TRANSCENDENTIE en de aanval op het Ik. De toegang tot het ware mensenrijk• Via de economische crisis maar ook via voedingsmiddelen, ‘genees’- middelen en vaccinaties wordt door geheime broederschappen een aanval uitgevoerd op de mogelijkheid tot een juiste Ik-ontwikkeling die de mens de mogelijkheid geeft om toegang te vinden tot een spirituele werkelijkheid. Daartegenover is er de mogelijkheid voor iedereen om dit kwaad te bestrijden en een innerlijke scholingsweg te gaan.

Deel 2: TRANSPARANTIE en de aanval op de ziel. De omvorming van het dierenrijk in en om ons • Dieren moeten erg lijden door ons economisch gewin. Maar dieren zijn geen dingen en mensen zijn geen dieren: de mens stamt niet af van de aap, maar de aap stamt af van de mens. Niet de ‘struggle for life’ is de belangrijkste drijfveer voor het bestaan maar de empathie. Wij kunnen het ‘dier in ons’, begeertes en ego-krachten overwinnen en omvormen tot respect en liefde.

Deel 3: TRANSFORMATIE en de aanval op het leven. Voeding, genezing en verlossing van het plantenrijk • Voeding en geneesmiddelen zijn veelal afkomstig uit de plantenwereld. Maar daarmee wordt steeds meer gemanipuleerd, gespeculeerd en via genetische manipulatie worden planten zelfs gepatenteerd. We kunnen proberen met bewustzijn door te dringen in de wereld van de etherische vorm- en levenskrachten. Dat kan de bron zijn voor een transformatie van de techniek, van de energievoorziening en ware genezing bewerkstelligen.

Deel 4: TRANSSUBSTANTIATIE en de aanval via het fysieke. Bevrijding door inzicht in (al-)chemie • Stoffen die via chemtrails, vaccinaties, drugs en kerncentrales in ons leefmilieu terecht komen zijn voor mensen vaak erg schadelijk. Als we deze en alle andere stoffen (van het periodiek systeem) leren kennen, ook in hun onderlinge samenhang en verbinding en in hun wezen, kunnen we ze gaan bevrijden en mogelijk een begin maken met de uiteindelijke omvorming van de materie en de aarde tot een stad van goud en kristal.

De boekjes zijn los of per hele serie te verkrijgen via pvpanhuys@hotmail.nl.