Antroposofie en economie

economieIn de zomer van 1922 gaf Rudolf Steiner, op verzoek van een groep economiestudenten, een reeks voordrachten met vragenbeantwoording over economie. Frank Hoek schreef er in 1993 een scriptie over.

Steiners voordrachtenreeks was voor hem een inspiratiebron tijdens zijn studie landbouweconomie in Wageningen.
Hij studeerde in 1993 af op onder meer zijn scriptie Antroposofie, kapitaal en geld, voor het vak Staathuishoudkunde. Deze scriptie is nu downloadbaar als PDF en te lezen op zijn website.