Renate Riemeck – Midden-Europa, balans van onze eeuw

Midden-Europa, balans van onze eeuw – Renate Riemeck
Nearchus C.V. Uitgeverij voor sociale driegeleding
Leiden (vertaald uit het Duits door Ton Jansen) ISBN 90-73310-02-4

RenateRiemeck_BalansvanonzeeeuwIn dit boek analyseert de auteur de ontwikkelingen die hebben geleid tot de eerste wereldoorlog- en daarmee ook tot de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog. Zij geeft inzicht in het diplomatieke spel dat de eerste wereld oorlog onafwendbaar deed lijken en laat zien welke tragiek schuilgaat achter de Duitse politiek die niet in staat was zich aan te passen aan een veranderende tijd. Daarmee ontstaat een genuanceerd beeld van de (zelf)vernietiging van Midden-Europa, die zich gedurende tientallen jaren voltrok- en stelt de auteur de gebeurtenissen die het gezicht van de 20e eeuw bepaalden in een verrassend licht. De hoofdrolspelers in deze tragedie zijn Bismarck en Wilhelm II, de Engelse kroonprins Edward VII en Paus Leo XIII en Wilson, Hitler en Churchill. Sinds het ‘ijzeren gordijn’ tot het verleden behoort en de beide Duitslanden zich hebben verenigd lijkt ‘Midden-Europa’weer herrezen. Maar wie de ontwikkelingslijnen die achter de uiterlijk-historische feiten verborgen liggen leert kennen, zal de aktuele én de toekomstige gebeurtenissen in Europa met andere ogen bezien.

Professor Renate Riemeck doceerde geschiedenis in Marburg en Wuppertal en publiceerde o.a. Moskau und der Vatikan en 1789.
In het nederlands verschenen eerder Op zoek naar Midden-Europa en Verguisd, vervolgd, verbrand – Ketterlevens uit acht eeuwen.