Rudolf Steiner – Licht en schaduw

Rudolf Steiner, Licht en schaduw, Assen, Nearchus, 2011, ISBN 9789073310711

Steiner_LichtenschaduwOp 17 februari besprak de alertgroep Zeist dit boekje. Bob Siepman van den Berg gaf een korte schriftelijke inleiding.

“We hebben afgesproken om de twee voordrachten die Steiner op 6 en 13 november 1917 in Zürich gehouden heeft en die zijn opgenomen in GA 178 Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen te bestuderen en op die middag te bespreken. De twee voordrachten zijn vertaald door Corry van der Zee en staan in het boekje Licht en Schaduw, uitgegeven door uitgeverij Nearchus. Er wordt daar ingegaan op het werken van de tegenmachten, occulte broederschappen, de werking van bepaalde vaccinaties en nog een aantal andere onderwerpen. (1917 was ook het jaar waarop Steiner het idee van de Sociale Driegeleding naar buiten begon te brengen!)”