alertcolumn 65: Ziekte is winst

De één zijn dood is de ander zijn brood. Maar als je in een ziekenhuis ligt en je weet dat ze meer aan je verdienen als je nìet beter wordt, maar wèl chronisch aan draadjes blijft bungelen, dan wordt die werkelijkheid ineens heel wáár en komt die wel heel dichtbij. Hoe halen we het in ons hoofd om ziekte en gezondheid tot een verdienmodel te maken, verzekeringen en ziekenhuizen tot winstobjecten te maken, kortom van wie is dat onzalige en krankzinnige idee van de marktwerking in de zorg…?

Want het is natuurlijk vragen om problemen als een farmaceutische industrie de prijs van zijn pillen en poeders kunstmatig hoog houdt en negatieve testresultaten verdonkeremaant. En nog gekker is dan dat àls dat wordt ontdekt het bedrijf ‘slechts’ een geldboete krijgt, al is die nog zo hoog. Ze hebben dan al zoveel aan de verkoop ervan verdiend dat zo’n astronomisch bedrag kennelijk nog vrij gemakkelijk opgebracht kan worden. Maar ondanks de massamoord die op deze wijze heeft plaatsgevonden, omdat de bijwerking van de psychofarmaca moord of zelfmoord bleek te zijn, worden de verantwoordelijken daarvoor niet vervolgd en lopen die seriemoordenaars dus nog gewoon vrij rond….

Maar ook de verzekeringen zijn winstobjecten geworden. Dus is het logisch dat ze je teveel premie laten betalen en te weinig willen vergoeden. Anders kun je geen winst maken en zeker niet elk jaar meer winst, wat in een kapitalistisch systeem van je wordt verwacht en geëist. Het is ten hemel schreiend dat mensen hun medicijnen niet krijgen (en dus doodgaan), omdat die middelen te duur zijn (voor de verzekering).

En ook al het gehannes met mensen naar verafgelegen ziekenhuizen, maandenlange wachttijden, onvoldoende personeel, wat allemaal zo duidelijk en krachtig wordt gepresenteerd door de toneelgroep De Verleiders in hun nieuwste voorstelling Slikken en Stikken. Deze wantoestand moet onmiddellijk worden afgeschaft…. En als wij dat met zijn allen willen is dat ook te realiseren…
Wat goed om dit zo door middel van toneel aan de orde te stellen, dit toneelstuk is echt een must om te zien, je gelooft je oren niet wat er op officiële besprekingen allemaal gezegd wordt en de voorstelling is nog leuk ook!

Wat verheugend dat er nieuwe initiatieven zijn voor een nationaal zorgfonds opgezet door de SP, of ook een nieuwe gezondheidsverzekering, zonder winstoogmerk, zonder eigen risico en meer van degelijke winstverhogers  en nieuwe onderlinge financiële hulp bij ziekte, ongeval of handicap. Langzaam, stapje voor stapje komt de solidariteit weer een beetje terug in de samenleving, terug van weggeweest.

Daarbij is ook de strijd die woedt tussen de winstmakers op ziekte en degenen die werkelijk genezende producten maken steeds grimmiger geworden. Antroposofische middelen zijn bijna niet meer te krijgen, op homeopathische en kruidenmiddelen mag niet meer worden vermeld waar ze voor zijn, en allerlei van deze èchte geneesmiddelen worden uit het verzekeringspakket gegooid. De farmaceutische industrie heeft namelijk baat bij langdurig zieken en chronische patiënten, want daar verdienen ze goud mee. Dus hoe zieker, hoe beter (voor hen dan), hoe langer ziek, hoe winstgevender. Dus vechten zij tegen alles wat werkelijk genezen kan.

Het meest saillante voorbeeld daarvan dat ik ken, vind ik nog steeds het verhaal van Royal Rife. Ik kom nog regelmatig mensen tegen die nog nooit van hem hebben gehoord en dat is ongehoord, want hij was een genie. Wat deed Royal Rife? Zie hiervoor bijvoorbeeld rife.org en ook de site: rifevideos.com of ook: waterklankbeelden.nl.

Royal Rife werd geboren in 1888 en ging studeren en onderzoek doen naar de genezing van virusziekten. Hij ontwikkelde een bijzondere mikroskoop waarmee hij levende virussen kon waarnemen (met de gewone electronen-mikroscoop kun je alleen dode cellen zien). En het tweede wat hij deed was via resonantie frequenties te zoeken waarbij die virussen konden worden getroffen en gedood. Iedereen weet dat bij bepaalde frequenties glazen breken. Als je nu bij ziektekiemen de frequentie ontdekt waarbij ze worden gedood, kun je dus alle ziektes bestrijden. Dat is precies wat Royal Rife deed. Hij had de sleutel gevonden tot de genezing van ALLE ziektes (inclusief polio, infecties, kanker)!

Toen hij ontdekt had wat de frequentie was waarbij kankercellen afstierven, vroeg hij in 1934 om een groot onderzoek, waarbij ook de Amerikaanse gezondheidsraad en een grote groep artsen meekeken. Hij vroeg om een groep van 16 uitbehandelde kankerpatiënten in het laatste stadium van hun ziekte en behandelde hen met zijn methode. Binnen drie maanden had hij 12 van hen genezen, dat is een score van 75%. In de maanden erna werden de 4 anderen ook nog genezen, dus de score was uiteindelijk 100%!! Er werd een groot feest gehouden nadat de resultaten bekend waren geworden, waar tientallen artsen bij aanwezig waren. Nu zou er nooit iemand meer hoeven te sterven aan kanker … of?

De volgende dag al stond de Amerikaanse Medische Associatie de AMA, die in theorie een overheidsorgaan is, maar in feite een winstmakend bedrijf, geleid door een zekere Morris Fishbein, op de stoep om hem een glorieus aanbod te doen. Maar Royal Rife wilde zijn uitvinding helemaal niet aan hen verkopen, omdat hij vond dat die ten goede moest komen aan alle mensen. Wat er toen gebeurde tart elke beschrijving. We nemen daarvoor graag de volgende beschrijving over (van de site world unity):

Aan de vooravond van een persconferentie om de resultaten van de 1934 studie over Rife’s kankertherapie aan te kondigen, werd Dr. Milbank Johnson, voormalig voorzitter van de Zuid-Californië AMA, dodelijk vergiftigd en zijn papieren gingen ”verloren”. Ook, na een mislukte poging van Morris Fishbein om de rechten te kopen op het Rife instrument voor de medische farmaceutische industrie, werden de laboratoria van Rife vernietigd door brandstichting en sabotage. Dr. Nemes, die een deel van het werk van Rife had gedupliceerd, werd gedood in een mysterieuze brand die al zijn research papers vernietigde. Een soortgelijke brand vernietigde ook het Burnett Lab, dat de werken van Rife moest valideren. Royal Rife zelf werd in 1971 vermoord door een “toevallige” dodelijke dosis Valium en alcohol in het Grossmont Hospital.

Het onderzoek van Rife raakte in de vergetelheid, zijn bijzondere microscoop werd niet zo heel lang geleden teruggevonden ergens in de kelders van het British museum in Londen. Heel heftig om te zien wat er mogelijk is met betrekking tot de gezondheid van de hele wereldbevolking en wat een klein handje geldwolven aan leed en ellende bewerkstelligt om te verhinderen dat de mensen toegang krijgen tot dit reddingsmiddel…

Maar ook bij de voeding kun je zo’n moordend winststreven beleven… Hoe is het mogelijk dat ons dagelijks brood niet meer door ons zelf gebakken wordt of door de bevriende bakker op de hoek, waar je altijd zo’n gezellig praatje kon maken, maar afkomstig is uit de supermarkt, die de toeleveringsbedrijven onder zware druk zet om toch vooral onder de kostprijs te leveren, vanwege hun eigen winstmarges. Als producten op die manier té goedkoop worden, dan doe je via de aankoop ervan mee aan misdaad, afpersing en uitbuiting. Er is één prijs die de juiste is, die hoog genoeg is om recht te doen aan de mensen die het produceren, maar die wordt nooit gerekend en die wordt nooit betaald….

Het zit toch eigenlijk wel raar in elkaar: de producent krijgt nog geen 10% van de uiteindelijke verkoopprijs, bijna de helft gaat naar de verkopende winkel en de rest gaat naar vervoer, opslag, verdeelcentrum, kortom naar allerlei mensen, die maar heel zijdelings met het product te maken hebben. Heel goed dat die lijntjes tegenwoordig steeds korter worden (“Buy local”) of dat je de producten bij de boer zelf gaat kopen. Kan die man eindelijk weer eens een juiste prijs voor zijn producten krijgen… Bovendien worden wij ons dan ook weer bewust wat wij eigenlijk eten en waar ons product vandaan komt en hoe ze daar omgaan met hun koeien, kippen, varkens, landbewerking, bemesting etc.

Ik liep vandaag door een supermarkt en bedacht dat deze supermarkt werkt met het winst-op-winst-principe, wat inhoudt dat hij niet alleen nu dit jaar winst moet maken, maar dat hij volgend jaar méér winst moet maken dan dit jaar. En hoe bereik je dat, als je de verkoopprijs van je producten (kunstmatig ) laag wilt houden? Door meer omzet? Of door te bezuinigen? Maar waar kun je dan nog op bezuinigen? Op kwaliteit? Op de salarissen van je medewerkers? Op de inkoopprijzen? Dat wordt dan dus volop geprobeerd en de gevolgen zijn: ontevredenheid bij de kopers, stress bij de medewerkers, frustratie bij de toeleveringsbedrijven. Zouden de aandeelhouders met hun zo verkregen winsten daar nou ècht gelukkig van worden?

Is het nou niet mogelijk dat we de voeding en de gezondheidszorg uit de winstsfeer halen, omdat het onethisch is om zoveel mogelijk te willen verdienen aan iemands ellende en net zo onethisch om de voeding op dezelfde manier speelbal te laten zijn van de machinaties van de industrie. Kunnen we daar niet gewoon eigen wetten en voorschriften rondom heen maken, die garanderen dat het zo goed en zo menslievend mogelijk wordt, zonder dat er winst op winst gemaakt hoeft te worden? De enige methode om daar te komen is als er een coöperatie of associatie komt van mensen die zich verenigen met de bedoeling om dit te realiseren.

Een coöperatie rond een therapeuticum van een aantal artsen, waarbij alle patiënten samen de salarissen betalen, zodat de artsen vrij zijn om zelf de lengte van een behandeling te bepalen, en naar geen enkele verzekering verantwoording voor hun handelingen hoeven af te leggen. En daarnaast kan diezelfde coöperatie aanvullend een ziekenhuis- en specialisten- verzekering organiseren voor alle bij haar aangesloten leden (samen met die van een aantal andere therapeutica/gezondheidscoöperaties). Wellicht handig om deze beide geldstromen van elkaar gescheiden te laten lopen.

Eenzelfde soort coöperatieve vorm kan rondom een groep van landbouwbedrijven en tuinderijen worden georganiseerd waarbij de boeren qua inkomen worden vrijgesteld en zij dus geen zorgen hebben voor hun inkomen. De aangesloten leden krijgen dan dus forse kortingen op hun producten omdat de loonkosten eruit zijn gehaald… Het zijn misschien bekende ideeën, maar wie gaat er aan staan om zoiets nu eens echt te geen organiseren? Maar het loont wel…!

Ik moet hierbij weer even denken aan de Tegenlicht-uitzending over het dorpje Mondragon in Spanje waar alles coöperatie was, ook het ziekenhuis, de school etc. Interessant detail: er is maar één agent, want er is geen misdaad meer, iedereen werkt immers met iedereen samen, dan gaat dus niemand van de ander stelen of hem kwaad berokkenen. Er ontstaat dus op deze wijze helemaal vanzelf broederschap en dat is pure winst. Niet de financiële winsten zijn belangrijk maar de stappen op weg naar vrijheid, gelijkheid en broederschap, want dat is pas pure winst.

We moeten Donald Trump die ideeën over broederschap, coöperaties, nog even influisteren want die is daarin nog niet opgevoed, die is groot geworden met de ideeën van the survival of the fittest, ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, en ik ben ‘great again’ en de rest zijn ‘loosers’. Maar misschien moeten we helemaal niet iets verwachten van staatshoofden, regeringsleiders of politici, hooguit – zoals in het geval van Bernie Sanders – dat ze uit de vernauwdheid van hun politieke partijsysyteem stappen en een brede beweging tot stand brengen om het – heel practisch en dichtbij – totaal anders te gaan doen. Ook daarover was er een Tegenlicht-uitzending, enige tijd geleden.

In Nederland heeft Jesse Klaver wel eens gemompeld dat hij de ideeën van Bernie Sanders wel interessant vindt, maar voorlopig is ook hij nog steeds erg gebonden aan zijn partijpolitiek en het vileine spel van de Tweede Kamer, van opposities, coalities en haar achterkamertjes… Of hij na de verkiezingen de vrijheid krijgt om zijn eigen koers te varen lijkt twijfelachtig… Ja, laten we volgende column weer eens kijken naar de Nederlandse (en Europese) politiek. Dan weten we weer wat we moeten stemmen en waarom. Jammer dat die Partij voor de Liefde (zie vorige column) er nog niet is… Want liefde en wijsheid zijn de enige drijfveren die belangrijk zijn voor ons handelen, en die zijn tegenwoordig juist vaak zo ver te zoeken… En daadkracht, want waar een wil is, is een weg!

Loek Dullaart, 5 februari 2017

By the way, nog even dit: Trump blijft voortdurend de aandacht van de wereld naar zich toe trekken, ijdel als hij is, en gaat te keer als een olifant in een porseleinkast. Hij kan niet regeren, maar alleen decreteren, verordeneren en provoceren. En dat doet hij met veel macht en brute kracht. Hij provoceert zelfs de rechterlijke macht, die hem er op wijst als hij de grondwet overtreedt. Waar leidt dat naar toe? Wel leuk wat Arjan Lubach deed in zijn Zondag met Lubach vorige week. En zo mogelijk nog leuker: het vervolg dat dit filmpje heeft gehad in Duitsland, zie en vervolgens ook in Letland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en Denemarken (zie everysecondcounts.eu).

Der Spiegel heeft het kennelijk ook helemaal gehad met Trump en zet deze afbeelding op zijn cover.
Daar hebben we dan verder niet veel meer aan toe te voegen… Wel heftig, trouwens!

3 gedachten over “alertcolumn 65: Ziekte is winst”

 1. “We moeten Donald Trump die ideeën over broederschap, coöperaties, nog even influisteren want die is daarin nog niet opgevoed, …”
  Ik probeer dat af en toe bij de Volkskrant, zoals afgelopen donderdag met onderstaande briefje:

  Geachte redactie,
  Twee koppen op de pagina Beurs en Bedrijf (2 feb) illustreren perfect waarom alles naar de ratsmodee gaat. ‘Google stoot Apple na vijf jaar van de troon’ en ‘KPN wint op alle fronten’.
  Het is de breed gedragen overtuiging dat economie om concurrentie en macht moet gaan. Het begrip ‘vrijheid’ uit de franse revolutie was echter nooit bedoeld voor dit levensgebied, hier hoort ‘broederschap’ thuis.
  Hoe zou de wereld er uit gaan zien als we dat tot ons door laten dringen en er vorm aan gaan geven?

  Maar ja, veel brieven, weinig ruimte, grote waardering voor mijn bijdrage maar toch niet geplaatst.

Reacties zijn gesloten.