Het verhaal over “geo-engineering”

Marije Bloem schreef onderstaand samenvattend artikel. Er staat al veel over chemtrails op onze site, maar dit geeft een mooi overzicht.

download als PDF

Geoengineering, ook wel klimaatmanipulatie of weermodificatie genoemd, is een groot taboe-onderwerp in Nederland. Onze politici stellen er geen kamervragen over en ook meteorologen en journalisten van dagbladen en tijdschriften zwijgen alsof ze dat gezamelijk hebben afgesproken. In de Verenigde Staten, waar wetenschappers al tientallen jaren onderzoek doen naar dit fenomeen, zwijgen meteorologen niet. Ook biologen en neurologen praten openlijk over de gevaren en de gevolgen van het inademen van aluminiumnano-deeltjes. Niet alleen Alzheimer kan daarvan het gevolg zijn, ook kanker kan dat zijn…In de V.S. Bestaat sinds nog niet zo lange tijd zelfs kinder-Alzheimer! De stoffen die we inademen en die in ons drinkwater zitten, komen natuurlijk in ons lichaam terecht met alle gevolgen van dien. Er is al wetenschappelijk verband aangetoond tussen de aanwezigheid van aluminium in de hersenen en ziekte van Alzheimer…
Dagelijks kan men op satelietbeelden van Nasa volgen wat er wereldwijd in ons luchtruim gebeurt. En dat ís nogal wat. 14 Augustus 2015 was er een grote klimaatconferentie in Californië, waar uitgebreid werd gesproken door allerlei onderzoekers, klokkenluiders en wetenschappers over het fenomeen “geo-engineering”. Daarna volgde de klimaattop in Parijs, afgelopen december en daar was ook weer een groepje afgevaardigden aanwezig. Één van die afgevaardigden was Alexandra May Hunter. Zij is milieuadvocate en doet al meer dan drie jaar onderzoek naar wat de politieke agenda is achter dit hele gebeuren en wie er achter zitten. Zij kwam tot de conclusie dat er in totaal 7 politieke agenda’s spelen… Elena Freeland schreef er een boek over… en zij is niet de enige.
Er zijn inmiddels al heel wat boeken geschreven over dit onderwerp, maar dan in de Engelse taal… Deze boeken zijn dus niet voor een breed publiek toegankelijk, vandaar dit verhaal.

Mocht u zich nog speciaal willen verdiepen in de zeven politieke agenda’s, die achter het fenomeen geoengineering zitten, kijkt u dan op www.aircrap.org

Mocht u zich afvragen: “Wat weet het Europarlement hiervan?” Dan is het antwoord: Het Europarlement is in 1999 al middels een motie op de hoogte gesteld van aerosolspraying en h.a.a.r.p., maar daar is tot op heden niks mee gebeurd.
In 2013 is er door een actiegroep genaamd “Skyguards” met 150 burgers uit bijna alle landen van Europa een petitie ingediend bij het Europarlement. Deze is in 2014 geaccepteerd.
Deze petitie ligt er nog.

Dimmen van ons zonlicht (solarradiationmanagement)

Was het u al wel eens opgevallen? Waarom hebben we nog maar zo weinig strak blauwe luchten of blauwe luchten met stapelwolken in Nederland? Waarom hebben we zo vaak alleen maar een saai grijs plat wolkendek boven ons? Of een wazige wit/grijze lucht met daar doorheen een soort “soep” van witte dikke strepen?

Heeft u er ooit wel eens bij stil gestaan dat onze luchten ooit veel blauwer waren? Of blauw met stapelwolken?Dat ze ook veel blauwer waren in de tijd toen er al wèl vliegtuigen bestonden? Heeft u zich ooit afgevraagd of het wel klopt dat zogenaamde condenssporen van vliegtuigen tegenwoordig úren blijven hangen in de atmosfeer en zelfs uitwaaieren tot een witte deken die ons zonlicht voor een groot deel blokkeren?

Het antwoord van wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan is:”Nee, dat klopt niet” “Een condensspoor is na hooguit een paar minuten opgelost en zie je niet meer”. Hoe kán het dan dat er tegenwoordig zo veel “condenssporen” zijn die niet meer verdwijnen, maar uitwaaieren in de atmosfeer? Wetenschappers deden daar onderzoek naar en ontdekten dat het hier danook niet gaat om condenssporen, maar om chemische sporen. D.w.z., pure chemicaliën waarmee men met speciaal daarvoor gemaakte apperatuur vanuit vliegtuigen sproeit òf chemicaliën/metaalpoeder vermengd met vliegtuigbrandstof waarmee men vanaf zo’n 6000 meter het luchtruim besproeit. En dat gebeurt niet alleen bij een egaal blauwe lucht zodat je de chemtrails makkelijk kunt zien…Sproeien gebeurt ook bóven een grijs wolkendek, zodat het voor ons onzichtbaar blijft.
De ironie van het hele verhaal is ook nog eens: Onze meteorologen, die natuurlijk wel beter weten, als ze de Nasa satelietbeelden goed zouden bekijken, vertellen niet het eerlijke verhaal, maar lezen een script op dat ze krijgen toegeschoven “van hogerhand”…wie dat danook mogen zijn, dat is mij tot op heden nooit duidelijk geworden. Wat wel duidelijk is geworden bij vele Nederlanders door de jaren heen is, dat onze meteorologen niet gewoon vertellen hoe de vork in de steel zit. In de V.S. Zijn er meerdere meteorologen die dat wèl doen.

bloem01Zomaar een doordeweekse dag in Amsterdam, zomer 2015… Luchten zoals deze zijn zeldzaam geworden in Nederland en de rest van Europa.

Het staat zwart op wit in Amerikaanse senaats -en nasadocumenten van de V.S., dat de V.S. al vanaf 1946 bezig zijn met het kunstmatig ingrijpen in het klimaat…

Vermoed wordt, dat het de laatste 15 jaar echter op steeds grotere schaal gebeurt en steeds meer, gezien de vele ooggetuigen wereldwijd die hier foto’s en filmpjes van maakten de afgelopen jaren…en dat nog steeds doen. Maar ook door de verhalen van klokkenluiders die direct betrokken waren bij deze sproeioperaties is dit bekend geworden.

bloem02Amsterdam, vroege voorjaar 2015, chemtrails die het zonlicht dimmen

Dat dimmen van ons zonlicht wordt “solarradiationmangement” genoemd en het zóu o.a. bedoeld zijn om “global warming” tegen te gaan. Echter…is dat ook zo? Gebleken is, dat de chemicaliën juist onze ozonlaag aantasten en we dus juist alleen maar steeds meer onbeschermd raken tegen de UV-stralen van de zon. Er zitten een aantal gaten in onze ozonlaag en daar is natuurlijk een oorzaak voor. Dit sproeien met chemicaliën heeft daar zeker aan bijgedragen volgens wetenschappers. Een andere oorzaak is h.a.a.r.p.

Waarom wordt het onderwerp al jaren genegeerd door politici en natuurorganisaties?

Ondanks het feit dat het onderwerp “geoengineering” in 2010 al besproken is bij een klimaatconferentie van de Verenigde Naties, schijnen toch de meeste politici niet op de hoogte te zijn van dit fenomeen.
bloem03Ook onze natuurorganisaties Milieudefensie en Greenpeace willen zich niet verdiepen in het onderwerp geo-engineering. Je zou je kunnen afvragen of hier opzet in het spel is. Worden zij opzettelijk niet geïnformeerd? Zit er een bepaalde reden achter? Het antwoord is twee keer “ja”. Er zijn niet alleen bepaalde redenen voor het feit dat er gezwegen wordt, er zit zelfs een hele politieke agenda achter. Veel geld -en machtsbelangen vanuit het militaire establishment en van multinationals zoals bijv. Monsanto. Het kunnen manipuleren en controleren van het weer is daarbij van belang. Chemtrails bevatten aluminium…Laat Monsanto nou nèt aluminiumresistent genetisch gemanipuleerd zaad op de markt hebben gebracht…
Kennelijk willen onze overheden erg graag dat wij overgaan op genetisch gemanipuleerd voedsel…want biologische gewassen worden ziek en sterven uiteindelijk door het toedoen van deze weermodificatieprogramma’s…De chemicaliën komen nou éénmaal van het regenwater in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien voor planten, bomen, dieren en mensen. De sproeioperaties worden uitgevoerd door speciaal daarvoor getraind legerpersoneel die zwijgoplicht krijgen opgelegd vanwege de staatsveiligheid. Maar ook passagiersvliegtuigen worden betaald om de chemicaliën te vermengen met hun vliegtuigbrandstof en beseffen kennelijk maar nauwelijks waar ze mee bezig zijn, nl. het vergiftigen van hun eigen planeet en alles wat daarop leeft.

Wie is op de rare en destructieve gedachte gekomen om te gaan sproeien in het luchtruim met giftige chemicaliën?

Al in 1920 werden de eerste experimenten gedaan met het op kunstmatige manier produceren van wolken. Tijdens de tweede wereldoorlog werd deze techniek zelfs toegepast, om de vijand op een afstand te houden of de radarzenders te verstoren en sindsdien is men steeds verder gegaan met het bedenken van nieuwe technieken voor militair gebruik, maar dus ook, om het weer/klimaat te manipuleren en controleren. David Keith is een bekende geo-engineer en één van de breinen achter klimaat-engineering d.m.v.“Chemtrails” en “h.a.a.r.p.”In bron 13 ziet u David Keith aan het woord op een filmpje.

Wat zijn de gevolgen voor mens, plant, dier en ozonlaag?

Wat gebeurt er op den duur met ons grondwater/drinkwater doordat zware metalen zoals barium, strontium, cadmium, aluminium, titanium en chemicaliën zoals ethyleendybromide en eventuele zwammen, virussen en bacteriënsámen met het regenwater de grond in zakken? Worden wij dan langzaam aan vergiftigd door ons eigen drinkwater? En wat gebeurt er met onze bomen en planten die dit grondwater moeten drinken…
Ook ademen we de stoffen in via de lucht en kan dit op den duur gevolgen hebben voor onze gezondheid, omdat de stoffen direct naar onze hersenen gaan. Grotere kans op Alzheimer, Parkinson, ALS e.a. “degeneratieve ziektes” zijn dan het gevolg. Verschillende neurologen hebben bevestigd dat er een grote hoeveelheid aluminium werd gevonden in de hersenen van mensen met Alzheimer…Alzheimer en andere zogenaamde “degeneratieve ziektes” krijg je dus niet zómaar. Daar zijn bepaalde redenen voor. Barium is net zo giftig als arsenicum en er is bekend dat het ons hart negatief beïnvloedt…Verdere gevolgen van barium, cadmium en andere zware metalen kunnen zijn: onvruchtbaarheid, kanker, psychologische aandoeningen, schade aan het DNA, chronische vermoeidheid, gebrek aan vitamine D3, astma, verzwakt afweersysteem, maagpijn, hoge bloeddruk, en andere fysieke en mentale klachten. Ook insecten, vogels en vissen leggen het loodje…vele miljoenen wereldwijd per jaar. Dat geo-engineering mede met andere andere factoren onze ozonlaag aantast is al uitgesproken door wetenschappers. Huidkanker is één van de snelst groeiende vormen van kanker en dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het feit dat onze ozonlaag ons minder goed beschermt. Ook h.a.a.r.p. is mede de oorzaak van gaten in de ozonlaag.

H.A.A.R.P. Is afkorting voor: “high frequency active auroral research program”, oftewel: een onderzoeksproject om de processen in de ionosfeer te begrijpen, te simuleren en te controleren… Wereldwijd staan er op allerlei verlaten plekken H.A.A.R.P.-installaties. H.A.A.R.P. Heeft meerdere functies. Het wordt niet alleen gebruikt om het klimaat mee te manipuleren, maar het kan ook als wapen gebruikt worden.

bloem04H.A.A.R.P.-installatie Alaska en Rusland

bloem05
H.A.A.R.P.-installatie Zuid-India

bloem06
kunstmatig gevormde bewolking

Wie betaalt de klimaatmanipulatie en hoeveel zou het kosten?

Dan is er nog de vraag wie het laten vliegen van vliegtuigen met zware metalen met chemicaliën betaalt. Als het hele gebeuren door militairen uitgevoerd wordt, dan betekent dat, dat een deel van ons belastingsgeld er heen gaat. Belastingsgeld wordt verzameld door het volk, dus dan hebben burgers al helemáál recht om te weten wat met hun centen gebeurt. Hoeveel miljoenen of miljarden zal het kosten, om jaarlijks deze waanzin te laten voortduren?
(Op flightradar24.com kunt u precies zien welke vliegtuigen waar wanneer vliegen, mocht je een chemtrail boven je woning zien ontstaan.)

Tekent állen het burgerinitiatief!

Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 21.000 burgers die het burgerinitiatief hebben ondertekend met de vraag of geo-engineering/weermodificatie/klimaat-manipulatie als onderwerp op de agenda gezet kan worden van de tweede kamer. Daarom wil ik iedereen die deze map leest met klem vragen dit burgerinitiatief te tekenen.
Er zijn 40.000 handtekeningen nodig in totaal.

Regenwatertest

Een manier om erachter te komen welke zware metalen er in ons luchtruim zweven, is het doen van regenwatertesten verspreid door heel Nederland voor een langere periode en vooral op dagen dat er gesproeid wordt natuurlijk. Het beste is om water te nemen uit verzamelpunten (een regenton bijv.). Ik kan iedereen aanraden eens op de “Rainwatertest-kit-result-map” te kijken voor resultaten van regenwatertesten in Engeland, Frankrijk, Denemarken en Zweden.
Een regenwatertest kan je online kopen.

Laat politici bewust worden en hun mond open doen over dit onderwerp!

Ik vind dat politici zich de vraag zouden moeten stellen: Hoe kunnen komende generaties nog op een planeet leven waar al het leven ziek of dood is door het gesproei met zware metalen en chemicaliën? Want hoe zit het eigenlijk met zogenaamde “degeneratieve ziektes” (Alzheimer , Parkinson, ALS) in Nederland? Is de lijst met mensen die getroffen worden hierdoor net zo groeiende als in de V.S.? Volgens een recent onderzoek van de Londonse universiteit Kings College zal het aantal dementerenden wereldwijd verdriedubbelen naar 2050 toe. De reden die men noemt is: ”Omdat er meer mensen steeds ouder worden”.

Maar ís dat wel zo?

Er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat “degneratieve ziektes” sterk gerelateerd zijn aan de blootstelling van aluminium in de omgeving, opgeteld bij het aluminium uit vaccins, in deodorants en in maagzuurremmers. Mede maakt aluminium mensen gevoelig voor HAARP en andere elektromagnetische frequenties (bron 7 en 8). Bovendien zijn chemtrails schadelijk gebleken voor biologische landbouwgewassen en het gevolg is, dat de genetisch gemanipuleerde landbouw hier dus uitgebreid van profiteert. De multinational Monsanto heeft inmiddels aluminiumresistente zaden ontwikkeld.

bloem07H.A.A.R.P.-bewolding boven Nederland, zomer 2015

Is dit toeval of is het ook juist de bedóeling van de Amerikaanse overheid dat Europa en andere landen noodgedwongen moeten stoppen met biologische landbouw en over moeten stappen op aluminium- en droogtebestendige Monsantozaden?

Zijn er ook klokkenluiders actief?

In de V.S. zijn jaren geleden meerdere klokkenluiders opgestaan die zich op professionele basis full time met dit onderwerp bezig houden. Een aantal namen zijn: Dane Wigington, Kristen Meghan, Rosalind Peterson, Michael J. Murphy en Alexandra May Hunter. Zijn allemaal te vinden op het internet.

Klokkenluiders in Nederland en België die af en toe in de openbaarheid treden over dit onderwerp zijn Peter Vereecke, Willem Felderhof, Désirée Röver en ook wetenschapper en docent aan de technische universiteit in Delft, drs. Coen Vermeeren heeft een aantal jaren geleden een lezing gegeven naar aanleiding van het zogenaamde “Case Orange Report”. Verder zijn het maar een paar handjes vol mensen in Nederland die actief zijn om het onderwerp “geo-engineering” onder de aandacht te brengen in Nederland.

Is de V.S. Het enige land dat aan geo-engineering doet?

Nee, wereldwijd wordt er in meerdere of mindere mate aan klimaatmanipulatie gedaan.

In 2010 is het Case Orange Report al aangeboden aan ambassades en de pers wereldwijd

In 2010 is het zogenaamde “Case Orange report” aangeboden door klokkenluider Peter Vereecke uit België aan alle ambassades wereldwijd en aan de wereldpers. Dit rapport is opgesteld door een groep van wetenschappers die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven. 193 lidstaten hebben als reactie hierop tijdens een VN-bijéénkomst in 2010 gezegd te zullen stoppen “met allerlei geo-engineering experimenten”. Tot nu toe, vijf jaar later, is daar nog steeds geen sprake van, aangezien de foto’s en filmpjes van luchten volgesproeid met chemicaliën dagelijks binnenkomen op de internetsites die over dit onderwerp gaan.

bloem08H.A.A.R.P.-bewolking boven Nederland, zomer 2015. Dit is dus geen nieuwe wolkensoort zoals ons voorgelogen wordt.

bloem09
H.A.A.R.P.-bewolking boven Australië

Als laatste nog een citaat met een slotconclusie van het “Case orange report”:

Het bestaan van programma’s ter beheersing van het klimaat kan niet meer ontkend worden. Ze worden gecontroleerd en gecoördineerd door het militaire establishment.
Ze worden goedgekeurd door de regeringen. Ze worden in stilte uitgevoerd om onheil te voorkomen en zo lang mogelijk te kunnen doorgaan met business as usual.
De twee hoofddoelstellingen zijn:

 1. Temperatuurcontrole door het creëren van kunstmatige wolken via gemanipuleerde contrails
 2. Controle van het weer door manipulatie van de ionosfeer door verhittingsinstallaties als Haarp.
 3. En als derde later toegevoegd: Onder meer voor militaire doeleinden, als manier om met radar rond de kromming van de aarde te kunnen kijken.

De bestaande strategische documenten en wetenschappelijke studies tonen aan dat cirrusbewolking een invloed heeft op het klimaat, dat deze kunnen gemanipuleerd worden voor civiele en/of militaire doeleinden. De ambitie van de USA is om tegen 2025 wereldwijd het weer ( en bijgevolg van heel de planeet) te controleren zowel burgerlijk als militair. De technologie om wereldwijd te sproeien bestaat.
Het mengsel van metalen en chemische componenten wordt hetzij vermengd met de kerosine hetzij in de uitlaatgassen gesproeid. Op basis van de patenten, die eigendom zijn van Raytheon of van het US departement van defensie is het duidelijk dat de huidige programma’s van klimaatmanipulatie (boven europa) georganiseerd worden door de USA. Legaal of niet, het effect van dit sproeien op de gezondheid van deze planeet is onrustwekkend”.

bloem12
billboard langs de weg

bloem10

bloem11
Cloudseeding

bloem14
Dit is geen cloudseeding, maar hier is met metalen gesproeid om het zonlicht te dimmen, 6 januari 2015, Amstelveen

Waar kan ik de foto’s en filmpjes vinden die dagelijks worden gemaakt van onze luchten?

Die kunt u veelal vinden bij de openbare chemtrailgroepen op facebook zoals: “Chemtrails Benelux”, “Chemtrails-Geoengineering International”, “Chemtrails Global Skywatch”, “Chemtrails Nederland”, “Geo-engineering Watch”, “Chemtrails Project UK” enz.

Let op: Er zijn een paar bronnen van de lijst hieronder geblokkeerd als je ze aanklikt. Het scherm geeft dan alleen maar zwart, of er staat “document not found” Dat komt door een paar technische foutjes van mij…waarschijnlijk. Alle documenten bestaan gewoon, dus Google dan de titel nogmaals en dan krijg je de link alsnog wèl op je scherm te lezen.

Bronnenmateriaal

1. Chemtrails en HAARP, eerst ‘conspiracy’, nu officieel beleid

2. Chemtrails: Een geo-engineering catastrofe

3. Bestaan van chemtrails nu wereldwijd toegegeven

4. ”Case Orange”: Een proeve van samenvatting

5. Wetenschappers: Chemtrails weren zonlicht

6. Piloten, artsen en wetenschappers biechten op over chemtrails

7. Wat chemtrails doen met je hersenen volgens neuroloog dokter Russel Blaylock (over de schokkende gezondheidsgevolgen)

8. Waarom veroorzaakt aluminium dementie?” I.R.O.M.

9. Obama blaast met “geo-engineering” chemtrailstheorie nieuw leven in

10. Duitse regering informeert haar bevolking over chemtrails via het internet

11. Duitse metereoloog klaagt defensie aan ivm chemtrails

12. Swedish official admits toxic chemicals are real

13. Internationale media vol met informatie over geoengineering

14. Geo-engineering uitgebreid besproken in de Verenigde Naties

15. Geo-engineering: A half-century of earthsystemexperimentation

16. Solar Radiation Management, geo-engineering and chemtrails

17. Geo-engineering vernietigt de ozonlaag

18. Interview met klokkenluider Peter Vereecke

19.Désirée L. Röver spreekt voor het Europarlement over chemtrails op 23 april 2013

20. In 2014 zijn er 289 bekende gevallen van massaal en “spontaan” sterven van dieren in 57 landen

21. Bijenpopulaties krijgen een nieuwe ramp te verwerken: Aluminium

22. Documentaire over het fenomeen “chemtrails”:

“Why in the world are they spraying?”

23. Van de site www.geoengineeringwatch.org tientallenlinks met documenten omtrent geo-engineering

24.Uitgebreide lijst van patenten

25.Geo-engineering and the dying of the trees

26. Bewezen: aluminiumvergiftiging door chemtrails

27. From chemtrails to chembombs…


28. Het handboek “Chemtrails” als onderdeel van het lesprogramma van studenten aan de U.S.A.-airforce-chemtrails-academy

29. Ons weer is nu al voor een groot deel artificieel, maar het wordt alleen nog maar erger …
Weather as a forcemultiplier” met als ondertitel:“Owning the weather in 2025”

30. Literatuur over h.a.a.r.p.: “Angels don’t play this haarp”. Auteurs: Nick Begich en Jeanne Manning

31. Chemtrails doden biologische gewassen, Monsanto GMO-zaden floreren

32. China creëert 55 biljoen ton aan kunstmatige regen per jaar

33. Afbeeldingen cloudseeding in China

34. Voor ongefilterde satelietbeelden van de luchten wereldwijd kijk op “Nasa worldview“, of als dat te ingewikkeld is, volg Patrick Roddie op facebook

35. Officieel document van de Amerikaanse senaat genaamd “Weather modification: Programs, problems, policy and potential

36. Zeer belangrijk en onthullend NASA rapport over weermodificatie

37.Kort filmpje waarin de schokkende gevolgen van geo-engineering heel duidelijk zichtbaar zijn…

38. Een meteoroloog aan het woord over chemtrails, H.A.A.R.P. en weermanipulatie


39. Recent artikel over chemtrails uit de mainstreammedia, November 2015

40. Grote klimaatconferentie op 14 Augustus 2015 in Californië met wetenschappelijke gastsprekers over degevaren en gevolgen van geo-engineering:


41. Boeken over klimaatmanipulatie:
Toelichting: Als er bij bol.com staat dat het boek niet meer verkrijgbaar is, dan is dat waarschijnlijk níet waar. Wis de link en tik de titel opnieuw in en kijk dan nog eens of het boek verkrijgbaar is.

 1. http://www.bol.com/nl/p/chemtrails-haarp-and-the-full-spectrum-dominance-of-planet-earth/9200000020672341/
 2. http://www.bol.com/nl/p/weather-and-climate-modification/9200000009481594/
 3. http://www.bol.com/nl/p/historic-reclamation-projects-project-skywater-rainmaking-weather-modification-history-and-politics-technology-testing-and-implementation/9200000035615860/
 4. http://www.bol.com/nl/p/critical-issues-in-weather-modification-research/1001004004933488/
 5. http://www.bol.com/nl/p/weathermodification/1001004002353735/
 6. http://www.bol.com/nl/p/chemtrails-are-above-us/9200000022600495/
 7. ook in Duits vertaald: http://www.bol.com/nl/p/chemtrails-sind-uber-uns/9200000022936461/
 8. http://www.amazon.com/Chemtrails-Confirmed-William-Thomas/dp/1893157105
 9. http://www.amazon.com/Toxic-Skies-Seeding-Geoengineering-Modification/dp/1497447615
 10. http://www.amazon.com/No-Natural-Weather-Introduction-Geoengineering-ebook/dp/B00KNCUSZW/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1447846098&sr=1-4&keywords=geoengineering
 11. http://www.amazon.com/Chemtrails-Exposed-New-Manhattan-Project-ebook/dp/B007JDN7EM/ref=pd_sim_351_4?ie=UTF8&dpID=615F5fN0HZL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR123%2C160_&refRID=164MYP08HAE02FJQ4W6Y
 12. http://www.amazon.com/Chemtrails-Warning-Controlled-Government-Destructive-ebook/dp/B00N366WCI/ref=pd_sim_sbs_351_2?ie=UTF8&dpID=513xm0yathL&dpSrc=sims&preST=_UX300_PJku-sticker-v3%2CTopRight%2C0%2C-44_AC_UL160_SR100%2C160_&refRID=18SQWRP38YXAD7ZTXV81
 13. http://www.amazon.com/CHEMTRAILS-DETOXIFICATION-HANDBOOK-DIMITRIOS-ALEXOPOULOS-ebook/dp/B0098X622K/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=144804917&sr=1-1-fkmr0&keywords=chemtrails+exposed

42.-Hoe ziet een chemtrail eruit op film?

-Hoe ziet H.A.A.R.P. er uit op film?

43. Artikel: ”Exposed: Secret presidential budget uncovered-Congress exceeds billions to spray populace like roaches

44. Film (via youtube) “Shade, the motionpicture” Een docu over geo-engineering en controle over debevolking van onze aardbol.

45. Document: Open mind conference, Oslo, October 2012 “Assessing the impact of aerosols from jet fuel impurities, additives and classified military operations on nature” , vrij vertaald: “Wat hebben de chemicaliën van aerosols voor uitwerking op onze natuur?”

46. Klokkenluidster Kristen Meghan vertelt haar verhaal


47. Nasa geeft toe chemtrails te sproeien


48. U.S. Airforce “Chemtrails” manual… Een handboek over chemtrails voor piloten in opleiding

49. Laatste documentaire in de maak, trailer: “An unconventional shade of grey” over geo-engineering en agenda 21

50. Milieuadvocate Alexandra May Hunter en de politieke agenda áchter geo-engineering

51. Monsanto heeft genetisch gemanipuleerd zaad op de markt gebracht dat ook nog aluminiumresistent is

52. Nederlands ex-piloot K.L.M. zegt dat chemtrails en weermanipulatie realiteit zijn! Informatie vanuit directe bron:

53. Nederlands NOS-journaal raporteert over weermanipulatie in Rusland.


54. CNN rapporteert over cloudseeding met chemicaliën in China.

55. Gevaarlijke stijging van ultra-violette straling gemeten in Californië oktober 2015. chemtrailsplanet.net/2015/10/19/dangerous-increases-in-ultraviolet-radiation-measured-in-california/

56.Saoedische prinses spreekt zich uit tegen chemtrails en geo-engineering.

57. ATO-generaal slaat alarm vanwege sproeien van vliegtuigen in de atmosfeer.

58. Patrick Roddie over geo-engineering en de gevolgen voor onze gezondheid.

59. Wat is een burgerinitiatief?

Tot slot: Teken vooràl het burgerinitiatief! Let op: Vergeet de ondertekening niet te bevestigen!

Nawoord: Ik hoop dat het lezen van dit document tot gevolg zal hebben dat steeds meer mensen zich bewust zullen worden van klimaatmanipulatie, dat het burgerinitiatief uiteindelijk de 40.000 zal bereiken en dat politici op zullen komen voor de burgers

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met: marijebloem69@gmail.com